Islands bostads- och arbetsmarknad

Islands bostads- och arbetsmarknad

Industrin, med aluminiumindustrin i spetsen, sysselsätter omkring en fjärdedel av alla förvärvsarbetande på Island. Fiskeindustrin, och produkter som har med en att göra, är sedan flera år tillbaka själva grundvalen för landets ekonomi. Havet runtomkring och utanför Island är djupt och mycket näringsrikt med en blandning av kalla och varma strömmar som hjälper till att skapa goda förutsättningar för alla former av fiske.

Även djuruppfödning är en stor industri, medan lantbruk är en avsevärt mindre industri, främst på grund av Islands svala klimat som försvårar odling av spannmål.

Bebyggelse och tillväxt

Islands bebyggelse har länge legat längs landets kuster, fjordar samt på ett fåtal öar, vilket har gjort att inlandet varit mer eller mindre obebyggt under en längre period. Förr kunde det vara många kilometer mellan olika gårdar och några byar har egentligen aldrig funnits.

Vid 1900-talets början bodde cirka 80 % av Islands befolkning på landsbygden, med rötter i vikingatidens seder och bruk. Majoriteten av invånarna arbetade som bönder och fårskötare.

Sedan ett par år tillbaka upplever man en enormt stor tillväxt på Island, och alltfler islänningar stannar kvar på ön för att leva och arbeta på hemmaplan. Även en stor mängd utlänningar har bosatt sig på ön, vilket inte minst har bidragit till att både byggbranschen och turismnäringen har kunnat växa och utvecklas på relativt kort tid. Engelska pratas i större utsträckning än någonsin, vilket medfört att många infödda islänningar börjat oroa sig för det egna språkets och den isländska kulturens ställning i landet.

De nordiska länderna

En av skillnaderna mellan de nordiska länderna är de olika ägandeformer som finns för bostäder. På Island samt i Danmark och Finland är privat ägande den vanligaste formen, medan man i Norge främst äger sitt boende genom formen av bostadsrätt. Det betyder dock inte att man per automatik är medlem i en bostadsförening, vilket oftast är fallet i Sverige, utan bostäder hyrs oftare ut av privatpersoner som inte sällan äger flera lägenheter eller hela lägenhetshus.

Anledningen till man kunnat bygga många fler bostäder i Norge än i övriga nordiska länder är landets goda ekonomi. Sverige och Danmark har, till skillnad från Norge, en allmännytta som innebär att staten subventionerar nybyggande och ett visst antal bostäderför som är till för socialt utsatta samhällsgrupper. Även på Island finns bostäder som staten behovsprövar individuellt, och väntetiden för dessa är i skrivande stund omkring två år.

Bostadspriserna i världen

Den snabbaste ökningen sker just nu i Shanghai i Kina, men också på Island ökar bostadspriserna i mycket snabb takt. Enligt uppgift ökade priserna med 10,9 % mellan januari och september 2016, jämfört med samma period 2015. Den snabba prisökningen sägs bero på den ökade efterfrågan i kombination med bristen på lediga bostäder.

Island upplevde, precis som många andra europeiska länder, en ekonomisk krasch under 2008, men sedan dess har landets BNP ökat markant. Tillväxten inom näringslivet och byggbranschen har varit en stark bidragande orsak till detta.

dante