Island ställer om inför en varmare framtid

Island ställer om inför en varmare framtid

Island är ett av de länder som kan se tydligast tecken i vardagen på att global uppvärmning är ett riktigt fenomen och att det är pågående. På många platser i landet syns det tydligt att glaciärer smälter när landstycken som tidigare varit dolda ligger bara. Island betraktar det hela som en nationell kris.

Island märker av förändringarna i klimatet

Det här får förstås enorma konsekvenser både för Island och världen som helhet. Redan nu finns det tecken på att nationen står inför en recession som bottnar i klimatförändringarna. Främst för att ett av landets främsta exportvaror, fisk, har påverkats av det allt varmare vattnet.

Att Island befinner sig i den här situationen har lett till politiska förändringar. I det senaste valet vann landets miljöparti och man håller just nu på med stora omställningar i energi- och värmeindustrin. Vissa effekter sker på gott och ont. Det varmare vädret har fått landets turismindustri att blomstra, vilket har varit väldigt gynnsamt med tanke på att landets banker kollapsade år 2008. Baksidan är att den ökade turismen leder till större koldioxidutsläpp – något som ett miljömedvetet Island känner sig manade att lösa.

Bor du i en bostadsrättsförening? Nabo tar sig förmodligen inte an bostadsförvaltning på Island, men väl över hela Sverige. De har i nuläget drygt 1600 nöjda kunder som använder sig av dem för att sköta det praktiska i deras bostadsrättsföreningar. Nabo erbjuder en helhetslösning där de kan ta sig an att sköta allt ifrån en förenings ekonomi till underhåll.

Islands vulkaniska aktivitet kan öka

Ytterligare en risk med klimatförändringarna som gäller specifikt på Island är att landets vulkaniska aktivitet kan komma att öka. Detta för att glaciärerna kyler vulkanerna. Vetenskapsmän förutspår nu att man kommer att få se betydligt fler vulkanutbrott under det kommande århundradet. En annan tröst på en övervägande mörk himmel är att det numera går att odla grödor i landet som inte var möjliga för bara 50 år sedan. Om det är positivt i en minimal utsträckning påpekar de flesta forskare att det i det stora hela visar i hur stor utsträckning klimatet har förändrats på väldigt kort tid.

Ett sökande efter lösningar

De flesta av problemen som drabbar Island i kölvattnet av den globala uppvärmningen är just det – globala. De går inte att lösa eller bromsa utan internationella samarbeten. Det finns dock vissa åtgärder som har påbörjats på lokal nivå. Till exempel tänker man sig att skogar ska kunna absorbera en viss del av de ökade utsläppen av koldioxid. Även detta är en lösning som många är ambivalenta inför eftersom det tidigare inte gått att odla träd på Island på grund av kölden. Frågan är dock om detta räcker eller om det bara är ett litet plåster på ett väldigt stort sår?

dante