Isländsk kultur

Isländsk kultur

Blå med ett rött kors kantat av vita konturer. Så ser Islands flagga ut. Färgerna symboliserar olika saker: blått för blå himmel, rött för vulkaniska eldar och vitt för snöklädda glaciärer.

Islands nationalsång, ”Ó Guð vors lands” skrevs av Matthías Jóchumsson lagom till Islands tusenårsjubileum. Den tonsattes av Sveinbjörn Sveinbjörnsson, som till största delen ägnade sig åt att tonsätta s. k. konstmusik. Tack vare en ny domkyrkoorgeln (Domkyrkan i Reykjavík, 1840) fick man in fler utländska impulser i landet, något som bland annat domkyrkoorganisten Páll Ísólfsson såg till att sprida.

Folkmusiktraditionen lever kvar än idag på Island, främst genom episka dikter, så kallad rímur samt genom islänningasagorna med rötter från 1200-talet. Under 1930-talet gjordes en gedigen insats för att nedteckna, och på så vis bevara, en stor del av de isländska folksångerna. Det var främst tack vare hårt arbete genomfört av sångerskan Engel Lund, en känd och populär dansk-isländsk sångerska.

När det gäller arkitektur och historiska byggnader som fortfarande finns bevarade, härstammar dessa främst från monopolhandelns tid under 1700-talet. De kännetecknas av ett enkelt formspråk och utgörs av prefabricerade envåningshus, byggda av trä som tidigare importerats till ön. De offentliga stenbyggnader som finns bevarade härstammar även de främst från 1700-talet, de flesta byggda med natursten enligt ritningar från danska hovbyggmästare

Den isländske konstnären Jón Stefánsson, som bland annat var elev till Matisse, blev modernismens främste repreentant under 1920-talet. Hans konst hade stort inflytande både på samtida och efterföljande generationer isländska konstnärer. Ett något mer radikalt inslag stod konstnären Finnur Jónssons för, med sina kubistiska och nonfigurativa skapelser under studietiden samma period.

Landets naturskatter bevaras bland annat genom de olika nationalparkerna Skaftafell och Jökulsárgljúfur, samt genom den största och mest kända glaciären Vatnajökull. Denna glaciär är till ytan större än alla europeiska glaciärer sammantaget och en av de mest välbesökta och välkända glaciärerna i världen. Även de två nämnda nationalparkena utgör en avgörande del av landets yta, närmare bestämt 12 %. Parkerna förväntas öka i omgång de kommande åren, för att kunna erbjuda såväl islänningar och besökare en ännu bättre naturupplevelse.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

dante