Språk och kultur

Språk och kultur

Det officiella språket på Island är isländska som har sina rötter i vikingarnas ursprungsspråk. Dock har den moderna isländskan förändrats under årens lopp, med nya ord och uttal. Trots vissa språkliga förändringar har man lyckats bevara en lång nationell tradition, som innebär att man använder faderns namn som familjenamn istället för ett efternamn.

Ett exempel: en kvinna som heter Gudrun i förnamn tar faderns förnamn med tillägget – dóttir som efternamn: Gudrun Pétursdóttir. Detsamma gäller för en man, men då lägger man istället till – son till faders namn. Detta gör att familjemedlemmar kan ha flera olika namn, vilket kan verka något förvirrande för den ovane.

Religion, seder och bruk

Den fornnordiska mytologin och religionen är välkänd och utbredd på Island. Under 800-talet var det många iriska munkar som bosatte sig på Island, men de hade föga inflytande. Under 900-talet skedde en saxisk mission och Alltinget antog kristendomen som officiell religion på Island. Dock var den äldre tidens religion tillåten under övergången till kristendom.

Innan 1900-talet fanns det väldigt få böcker att tillgå på Island, däremot upptäcktes och spreds bildkonsten desto mer. Många konstnärer som utbildats i Köpenhamn i Danmark i slutet av 1800-talet kom tillbaka till Island och bidrog starkt till denna spridning, vilket också resulterat i ett flertal museer runt omkring i hela landet.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

dante