Flora, fauna och natur

Flora, fauna och natur

Island, som är en ö, är cirka 100 000 km2 stor och ligger i snitt på 500 m/över havet. Öns högsta topp heter Hvannadalshnúkur och omkring 11 % av Island täcks av glaciärer, varav den mest kända och Europas största, heter Vatnajökull.

Turister kommer främst till Island för att uppleva den fantastiska naturen. De tre nationalparker som finns i skrivande stund är skapade med stor respekt för naturens egna krafter och syftar till att lära såväl unga som gamla om viktiga miljöfrågor. Här vill man lägga grunden för större förståelse, respekt, uppmärksamhet och tolerans upmärksamhet för allt det som sker på jordklotet.

En ny nationalpark växer fram

2008 påbörjade man ett projekt som syftar till att bevara Vatnajökull och etablera en nationalpark i samma område som glaciären. Det finns få, om än några, områden i världen där det finns lika kraftfulla energier och vulkaniska aktiviteter som i Vatnajökull Nationalpark. För besökare går det att följa med på guidade rundturer och delta i särskilda barnaktiviteter, där man bland annat får lära sig om nationalparkens enormt vackra natur med dess enastående vulkaner, floder, flora och fauna.

Det är Islands geografiska läge som bidrar till att den vulkaniska aktiviteten är extra livlig här, vilket inte minst kan påvisas genom de vulkanutbrott som ständigt återkommit under de senaste tvåhundra åren. Ett trettiotal utbrott har lett till att befolkningen kan förses med miljövänligt uppvärmt underjordiskt vatten samt att många av öns älvar kan nyttjas för att även skapa billig el.

Artfattighet och råa krafter

Island har en relativt ung och artfattig flora och fauna, med en invandring av nya djur- och växtarter som kom först efter den senaste nedisningen på grund av Islands förhållandevis isolerade läge. Idag är cirka en fjärdedel av Islands yta täckt av vegetation, men det är endast hälften så mycket som på 800-talet, då de första bosättningarna gjordes på Island.

Det finns mellan två- trehundra vulkaner på Island, varav ett trettiotal aktiva. Islands närmaste landområden är Grönland, Norge och Skottland, som skiljer sig mycket från Island i fråga om flora och fauna. Island är uppdelat i olika områden beroende på sitt geografiska läge, där Nordlandet karaktäriseras av blommig bebyggelse, höga fjäll och strandnära öar.

I de västra delarna har glaciärerna sakta med säkert försvunnit, och ersatts av åar som format landskapet med mjuka slingrande fiskevatten som mynnar ut i havet. Vid havet finns blandad terräng med allt från stora, råa klippblock som är idealiska för klättring och fjällvandring, till nyare lavafält och sprickor som visar en ö i ständig förändring.

I det område som kallas för Höglandet finns de riktigt råa krafterna som förundrat såväl besökare som islänningar i många år. Höglandet kännetecknas av mycket sparsam vegetation och lite liv, på sina håll helt kargt och obefintligt. Tack vare jordens egen kraft och rörelse skapas smått otroliga konstverk av det naturen bjuder, nämligen sand, sten, ånga, is och vatten.

dante