Varma källor och geotermisk energi

Varma källor och geotermisk energi

Eftersom Island ligger på gränsen mellan två s.k. tektoniska plattor där kontinenterna Europa och Nordamerika rör sig mot varandra, uppstår geotermisk aktivitet på Island. Här finns vulkaner och svarta lavaområden men även varmt vatten som värmts upp i jordskorpans inre. Det kokande vattnet ger upphov till en rad naturfenomen men används även av islänningarna som en naturlig energikälla.

Besök varma källor på Island

Islands landskap är fascinerande. Den svarta lavan, täckt av blekgrön mossa, syns som ett månlandskap hela vägen från flygplatsen Keflavik in till huvudstaden Reykjavik. I många områden finns dock också gröna ängar och med betesputsare fintrimmade gräsmattor kring bostäderna. Både i lavalandskapet och de mer gröna områdena ryker det ur marken här och var.

Den kanske mest berömda varma källan, blå lagunen, bildades just p.g.a. utvinning av geotermisk energi i kraftverket Svartsengi. Det var tänkt att spillvattnet från kraftverket skulle sippra ned i det närliggande lavafältet men på grund av alger och mineraler stannade vattnet istället kvar på ytan och bildade en lagun som först blev en lokal attraktion och nu är världskänd. Lagunen har iordninggjorts allteftersom turismen ökat men det av alger och mineraler blåfärgade vattnet är fortfarande detsamma.

En annat, mindre känt bad är secret lagoon i Fludir. Här är vattnet varmt, men istället klart i en lavasvart bassäng omgiven av ovan nämnda typ av gräslandskap samt små minigejsrar och bubblande källor.

Vill man titta på kraftfulla gejsrar kan man göra det i närheten av Reykjavik i Haukadalur där den mest aktiva gejsern Strokkur kastar upp vatten i en mäktig fontän med utbrott ca var femte minut. Mindre känt men lika fascinerande är området Gunnuhver nära Keflavik. I ett orangefärgat ökenliknande landskap ryker och bubblar den leriga marken nästan överallt och den största lerpoolen dånar mäktigt redan i början av promenadstigen genom området.

Geotermisk energi- miljövänligt eller inte?

Tack vare värmen i jordskorpan kan Island producera mer energi än vad landet behöver. Varmvatten och ånga används direkt som fjärrvärme för att värma upp hus, men också för att generera elektricitet. På Island finns, trots det i övrigt kalla och karga klimatet, ett stort utbud av frukt och grönsaker, eftersom dessa enkelt kan odlas i uppvärmda växthus.

Den billiga elen har lockat internationella, energikrävande industrier till Island. Exempel på sådana är aluminiumsmältverk och cementproduktion. Hur miljövänlig den geotermiska energin är råder det delade meningar om. Elen kräver inga fossila bränslen men däremot frigörs svavelföreningar som tidigare varit lösta i vattnet, vilket riskerar att försura omgivningen. Många islänningar tycker också att industrierna, som sprängs ned i de isländska bergen, förfular det tidigare orörda landskapet. Samtidigt tjänar kanske världen globalt sett klimatmässigt på att energiintensiva industrier läggs där fossila bränslen inte behöver användas.

Oavsett om man är ute efter att producera varor eller bara besöka Island som turist är den geotermiska aktiviteten något helt fantastiskt och speciellt för den avlägsna ön.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

dante