Artiklar Mycken läsning på tema Island

 

 

Skrivaren och förlagan. Norm och normbrott i Codex Upsaliensis av Snorra Edda, av Lasse Mårtensson, utkommer med stöd av Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond

 

Ny forskning kring Snorra-Edda

 

edda 1

Snorri Sturluson (Snorre Sturlasson) är den mest berömde av alla Nordens medeltida författare. Forskarna är i princip eniga om att han är författaren till Heimskringla (De norska kungarnas historia från 880-tal till sent 1100-tal) och Edda (en lärobok i skaldekonst, men samtidigt en viktig informationskälla om nordisk hedendom och asatro). Dessutom tror många (där ibland den svenske litteraturforskaren Peter Hallberg) att han har skrivit Egil Skallagrimssons saga.

Edda var, verkar det, ursprungligen tänkt som lärobok för blivande diktare, särskilt för dem som skulle komponera lovkväden om hövdingar eller kungar. Den kom också att innehålla mycket stoff om hedendomen, inte minst byggt på eddadikten Völuspá och dennas berättelse om världens skapelse, människor och gudars liv och den stora undergången, Ragnarökkr. På svenska finns Eddan i en relativt ny översättning av Karl G. Johansson och Mats Malm (1992) och både Folke Ström (Nordisk hedendom, 1961, 1967) och Ebbe Schön (Asa-Tors hammare, 2004) bygger i sina verk på Snorris berättelser.

En författare och hövding

Snorri föddes under vintern 1178–1179, tillhörde familjen Sturlungar på västra Island men växte upp på storgården Oddi på södra Island. Han bodde länge på storgården Reykholt i Borgarfjorden, och blev en av landets rikaste och mäktigaste hövdingar. Han for två gånger till Norge och försökte förmodligen att förhandla med kungen Håkan Håkansson om att bli jarl över Island. Men samma kung bar ansvaret för att Snorri blev avrättad i Reykholt den 23 september 1241. Det var samma kung som tillsammans med jarlen Skule Bårdsson hade mottagit den största hyllningsdikt vi känner till, Háttatal av Snorri Sturluson, en dikt på 102 strofer.

Snorra-Edda

Verket Snorra Edda tillhör den nordiska medeltidslitteraturens allra viktigaste verk. Där finns bl.a. de viktigaste fornnordiska myterna återgivna, de som ger bilder av äldre trosuppfattningar. Där finns det kunskap om den fornnordiska diktkonstens bildspråk (kenningar, heiti osv.) samt dess olika versformer (främst drottkvätt med dess olika variationer). Snorra Edda består av fyra delar: Prolog, Gylfaginning, Skáldskaparmál och Háttatal. Detta verk har ett enormt kulturhistoriskt värde.

Bevarade handskrifter

Edda finns bevarad delvis eller i sin helhet i flera medeltida handskrifter, men framförallt fyra tycks ha textkritiskt värde, eftersom de inte kan antas vara avskrifter av varandra. Dessa är Codex Upsaliensis (handskriften DG 11 4to i biblioteket Carolina Rediviva i Uppsala), Codex Regius (kungaboken, handskriften Gks 2367 4to i Stofnun Árna Magnússonar i Reykjavík) – dessa två skrivna ca 1300–1325, Codex Wormianus (handskriften AM 242 fol. i Det Arnemagnæanske Institut, Köpenhamn, skriven ca 1375) och Codex Trajectinus (en pappershandskrift tillkommen kring 1600, men är en avskrift av en pergamenthandskrift som man tror ha varit nära besläktat med Codex Regius)

Två versioner

I huvuddrag kan man säga att de tre handskrifterna, Regius (R), Wormianus (W) och Trajectinus (T) innehåller alla samma version av Eddan (RWT-versionen), medan Uppsalahandskriften på viktiga punkter är annorlunda. Den innehåller en mer kortfattad text, materialet kommer delvis i en annan ordning och dessutom finns avsnitt där som inte finns i de andra handskrifterna, nämligen Skáldatal (en förteckning över skalder och de härskare som de har tjänstgjort hos), Ættartala Sturlunga (sturlungarnas ättelängd), Lögsögumannatal (en förteckning över Islands lagsagomän) samt en översikt över Háttatal, innehållande inledande versrad och namn på versmåttet för 35 av de första 36 verserna i Háttatal. DG 11 innehåller även 2:a grammatiska avhandlingen, en skrift om i första hand ortografi och fonologi. Den finns också i Wormianus, medan Skáldatal fanns i Stockholmshandskriften av Heimskringla (ofta kallad Kringla). Ættartala Sturlunga finns i pappershandskrifter, som kan ha sitt ursprung i DG 11.

Den traditionella uppfattningen inom forskningen är att texten i DG 11 är en förkortad eller komprimerad RTW-text, medan en kontroversiell teori har hävdat att DG 11 i själva verket står närmare Snorris ursprungliga text.

Pågående forskning

Vetenskapsrådet beviljade för åren 2008−2010 medel för projektet Originalversionen av Snorre Sturlasons Edda? Studier i Codex Upsaliensis. Projektet var förlagt till Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, projektledare var professor Henrik Williams. Övriga verksamma i projektet var Heimir Pálsson, Lasse Mårtensson, Daniel Sävborg och senare Jonatan Pettersson. Projektet har genererat ett flertal publikationer, såsom Heimir Pálssons utgåva av texten i DG 11, The Uppsala Edda (The Viking Society for Northern Research. 2012, med engelsk översättning av Anthony Faulkes). Dessutom kommer Maja Bäckvall, doktorand i Uppsala, att disputera i maj 2013 på en avhandling om citat ur eddadikterna i Gylfaginning i Upsala-Eddan.

Boken Skrivaren och förlagan. Norm och normbrott i Codex Upsaliensis av Snorra Edda, av Lasse Mårtensson, utkommer i serien Bibliotheca Nordica, med Karl G. Johansson som huvudredaktör och Odd Einar Haugen samt Jon Gunnar Jørgensen som medredaktörer, och till denna utgivning har Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond gett ett generöst bidrag.

Lasse Mårtensson har i sin forskning om handskriften visat att förlagan inte kan vara av samma rot som Regius. Samma resultat när det gäller texten har Heimir Pálsson kommit till: Den kan var en förkortning, men inte en förkortning av texten i RWT-versionen. Detta strider mot den vanligaste uppfattningen och kommer förmodligen att spela en stor roll för framtidens forskning.

 

För info om handskriften se:

   Uppsala universitetsbibliotek: Uppsala-Eddan

 

Heimir Pálsson, Lasse Mårtensson

 

 

Fler artiklar...

 • Om att skriva en svensk-isländsk deckare

  Om att skriva en svensk-isländsk deckare

        Jag var på jobbutbyte en sommar bland nordiska ungdomar i Reykjavik och som student ett halvår på Háskóli Íslands. Sedan dess har det isländska lagrats i ett rum i hjärtat. Minnen, smaker, lukter och stämningen bland de som rörde sig på gatan Läs mer
 • Rapport från årsmöte 2017

  Rapport från årsmöte 2017

        Medlemmar i Samfundet Sverige-Island hade kallats till årsmöte fredagen den 20 oktober 2017 i Fatburs Brunnsgata 19, Stockholm. Ordförande hälsade de 32 medlemmarna och andra gäster välkomna. Peter Landvall valdes till kvällens ordförande och Sigrún Landvall till sekreterare. Verksamhetsberättelsen för tiden 1 Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77

Senaste artiklar...

Mest lästa artiklar

 • The Christian Signification of the Ramsund Carving

  The Christian Signification of the Ramsund Carving

        Sigurdsristningens kristna innebörd Inledning av Nanna Hermansson På konferensen om ballader i Tórshavn i juli 2015 nämnde Peter Andersen ristningen på Ramsundsberget i Sörmland, den så kallade Sigurdsristningen. Han antydde Läs mer
 • Islands historia i korta drag

  Islands historia i korta drag

        ISLANDS HISTORIA - i korta drag.   En kortfattad Islands historia   Gunnar Karlsson: Islands historia i korta drag. Översättning från isländska Ylva Hellerud. Mál og menning, Reykjavík. 2010. Mál og Läs mer
 • Karta Island - praktisk A4 karta

  Karta Island - praktisk A4 karta

    Här kan du se en karta över Island. En praktisk karta över hela Island i A4 storlek, lämplig att ha om du vill veta platsnamn eller planera en rundresa. Filen öppnas som Läs mer
 • Skald och kung

  Skald och kung

    Den isländske skalden Þórarinn Eldjárn hedrade kung Karl Gustav med ett hyllningskväde den 18:e november 2014.   Det finns en traditionell bakgrund till besöket på Stockholms slott då Hans Majestät Konungen tog Läs mer
 • Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

  Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

        TVÅ FONDER - nordiska bilaterala kulturfonder och deras bakgrund 1918.   Inom Norden finns en rad mindre kända nordiska bilaterala kulturfonder och föreningar som liksom Samfundet Sverige-Island verkar för att utveckla Läs mer
 • The Fischer Center Selfoss Foundation

  The Fischer Center Selfoss Foundation

    Den 11 juli 2013 kl 17 lokal tid var det 41 år sedan Spassky spelade 1.d4 i det första partiet i Reykjavik. I Selfoss invigde Illugi Gunnarsson det som på isländska heter Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ISLAND

- inte bara Reykjavík

En resa till Island är inte bara ett besök till Reykjaviks huvudstadsområde

 

Héðinsfjörður


Ni som ännu inte besökt isens och vulkanernas ö ska passa på att resa till Island nu. Island attraherar fler och fler besökare varje år. Är det inte dags att upptäcka varför? Luta dig tillbaka och låt oss på Islandia ta hand om din resa till Island.
Tack vare goda kontakter, god lokalkännedom och förmånliga kontrakt med leverantörer i USA och på Island kan vi erbjuda både individuella- och gruppresor till bra priser. Vi på Islandia lägger stor vikt vid personlig och bra service till våra kunder.

 

ANNONS

 

Denna inloggning är bara för medlemmar med rättigheter som front-end administrator.

Inloggning backend för administrator och webmaster

Inloggning administrator här