Artiklar Mycken läsning på tema Island

 

Verksamhetsberättelse

1 oktober 2012 till 30 september 2013

Styrelsen för Samfundet Sverige-Island har under året bestått av åtta personer:

 • Nanna Hermansson,
  ordförande
 • Hans Blidberg,
  vice ordförande
 • Heida Grétarsdóttir,
  skattmästare
 • Ingunn Franzén,
  sekreterare
 • Guðjón Hallgrímsson
 • Gunnar Benediktsson
 • Heimir Pálsson
 • Ljúfa Elfwing

Revisorer:

 • Elín Óskarsdóttir och
 • Erik Elvers

Valberedning:

 • Gunnar Benediktsson och
 • Gunnar Franzén

Medlemsantal: 107 betalande varav 20 ständiga medlemmar den 30 september 2013

Verksamhet

Årsmöte och årsfest hölls den 30 november 2012 på Pumpan, Färgargårdstorget 1, Stockholm med 37 deltagare. Ordförande var Hans Blidberg och sekreterare Ingunn Franzén.

Verksamhetsberättelse och balansräkning godkändes. Underskottet var -7 200 kr. Den största utgiften var för hemsidans uppdatering. Den bygger på program som ständigt måste förnyas och årets uppdatering var ett stort arbete för webmaster, Torbjörn Nyström.

Styrelsen återvaldes och utökades med ännu en medlem, Guðjón Hallgrímsson.

Årsavgiften höjdes från 150 till 200 kr.

Under året hade Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond beviljat medel för tryckning av Lasse Mårtenssons monografi om handskriften Snorra Edda i Uppsala.

Årsfesten inleddes med vin, följt av buffé, kaffe och tårta. Operasångaren Páll Jóhannesson sjöng till ackompanjemang av Einar Sveinbjörnsson, Samfundets trogne musiker.

Islands ambassadör Gunnar Gunnarsson talade och hänvisade till vad historikern Björn Thorsteinsson skrivit om 1 december som den största segerdagen, inte bara 1918 utan också l976, när den ekonomiska zonen fördes ut till 200 sjömil. Det gällde att förvalta fiskebeståndet, inte överfiska som man gjort med sillen på 1960-talet. Begränsningarna diskuteras inte idag, men däremot hur fördelningen av fiskekvoterna bör vara. Ett klokt utnyttjandet av resurserna är livsviktigt, det gäller också energi, vatten, jordvärme och den känsliga naturen som helhet, allt det som kan få landet på fötter igen.
Turisternas antal har ökat till 600 000 och de blir allt fler, men här måste skydd för landskapet utvecklas. Till slut framhöll Gunnar Gunnarsson att Sveriges stöd åt Island efter krisen och inför förhandlingar med EU varit av stor vikt.

Ordförande tackade och påminde om Sigurdur Thórarinsson, geolog och samfundsmedlem, som under andra världskriget höll många föredrag och betonade Islands nordiska intresse trots att det var avskuret från det övriga Norden.

Jara Hafsteinsdóttir ledde avslutande allsång.

Styrelsemöten

Ett första styrelsemöte hölls den 25 oktober 2012 på Café Ritazza på Stockholms centralstation. Av de fem deltagarna var Heimir Pálsson särskilt välkommen eftersom han ofta varit förhindrad. På dagordningen var främst det kommande årsmötet och vårens program.

Andra styrelsemötet hölls den 24 februari 2013 hemma hos Ljúfa Elfwing, Swedenborgsgatan 21 i Stockholm. Sju styrelseledamöter diskuterade hemsidan och årets program.

Tredje styrelsemötet hölls den 7 maj 2013 på Café Ritazza, Stockholms centralstation med fem medlemmar. Huvudfrågan var höstens program.

Medlemsmöten

Den 11 oktober 2012 hälsade ambassadör Gunnar Gunnarsson Samfundets medlemmar välkomna till ambassaden på Kommendörsgatan och 21 gäster bjöds på vin och tilltugg. Direktören på Karolinska universitetssjukhuset, Birgir Jakobsson, talade under rubriken ”En resa i sjukvårdssverige - en personlig reflexion”. Han kom som läkare från Island till Huddinge, beskrev det moderna sjukhuset med gamla hierarkiska arbetsmetoder och fängslade lyssnarna med en skildring av Lean, ett system för att öka flödet i sjukvården. Det behövs då nya lokaler skall tas i bruk i i Solna 2016.

Ett gästspel på Teater Pero i Stockholm den 17 april 2013 tillägnades Halldór Laxness. Uppläsning ur författarens verk som Salka Valka och Islands klocka och sång av skådespelarna Bára Lyngdal Magnúsdóttir och Björn Ingi Hilmarsson med ackompanjemang av Einar Sveinbjörnsson. Förfriskningar serverades till de drygt 50 begeistrade åhörarna.

Den 18 september 2013 kallades medlemmarna till ett föredrag på Islands ambassad i Stockholm. Kristinn Jóhannesson, tidigare lektor vid Göteborgs universitet, talade engagerat om det stora Sagaprojektet för att väcka intresse för den gamla sagalitteraturen. Hans rubrik ”Det omöjligas konst” säger något om svårigheten i att översätta en islänningasaga eller kortsaga (tåt) från 13-eller 1400-talens isländska till modern svenska. En rad översättare arbetar med drygt 40 sagor och 50 tåtar till svenska, danska och norska. Det stora verket ges ut 2014. Ambassaden bjöd de 23 åhörarna på förfriskningar.

Hemsidan

Under året har hemsidan haft 17 000 så kallade besökare, som stannat i genomsnitt 2 min och 44 sekunder. Fler än 1 100 besökare har återkommit mer än två gånger och 780 som öppnat den fler än tio gånger (mer 113 000 registrerade visningar). Både internet och teknik förändras hela tiden och därför måste sidan ofta uppdateras. Hemsidan är Samfundets möjlighet att nå ut med syftet att öka kunskapen om och intresset för Island.

Regnbåge

J.S.Kjarvals oljemålning Regnbågen, som Birkagårdens Islandscirkel fick inför ett konstlotteri 1950. Cirkeln upphörde 1967, tavlan, som Samfundet övertagit hängde på Hässelby, de nordiska huvudstädernas kulturcentrum. Det lades ner och sedan 2003 är målningen deponerad på Islands ambassad. Den har genom åren fått en hinna av smuts och konservator S. Petkov genomförde en rengöring på Samfundets vägnar. Tavlan återfick därefter sin forna lyster.

Barbro och Sune Örtendahls fond

Den 21 februari höll styrelsen på Föreningen Norden en konferens om samarbetet mellan Sverige och Island inom kooperationen. Från Islands universitet kom Baldur Þórhallson, professor i statskunskap och från Linnéuniversitetet i Växjö Katarina Friberg, lektor i historia. Bengt U. Strömberg från Föreningen Kooperativa vänner, deltog liksom Ann-Cathrine Jungar, docent Södertörns högskola. Efter flera inlägg och diskussion formulerades ett projekt med fyra stipendier om 25 000 kr till MA-studerande i Sverige och på Island för den som vill behandla samarbetet inom kooperationen. Utlysning skedde genom universiteten.

Ämnet lockade inte. I oktober konstaterade styrelsen att de tre ansökningar som kommit från Island var mer allmänna och berörde inte de kooperativa rörelserna. Intresse för kooperationen finns dock och en konferens planeras på Islands universitet i Reykjavik hösten 2014.

Övrigt

Ordförande har i Samfundets namn planerat och i september genomfört en resa med agrarhistorisk tyngdpunkt till Island och Färöarna för styrelsen för Stiftelsen Lagersberg.

Ibland har Samfundet kunnat förmedla kontakter, som när en skola sökte en klass för utbyte i Reykjavik och för en kyrkokör i Krokom att fara till Hornafjörður.

Som tidigare har Erik Elvers, till medlemmarna med e-post sänt ut upplysningar om andra evenemang som rör Island och hänvisningar till intressanta artiklar. Dessa observationer har också publicerats på hemsidan.

Stockholm den 29 november 2013

Nanna Hermansson      Ingunn Franzén
ordförande                    sekreterare

 

 

 

Kommentarer eller frågor på artikel ?

 

 

Fler artiklar...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76

Senaste artiklar...

Mest lästa artiklar

 • The Christian Signification of the Ramsund Carving

  The Christian Signification of the Ramsund Carving

        Sigurdsristningens kristna innebörd Inledning av Nanna Hermansson På konferensen om ballader i Tórshavn i juli 2015 nämnde Peter Andersen ristningen på Ramsundsberget i Sörmland, den så kallade Sigurdsristningen. Han antydde Läs mer
 • Islands historia i korta drag

  Islands historia i korta drag

        ISLANDS HISTORIA - i korta drag.   En kortfattad Islands historia   Gunnar Karlsson: Islands historia i korta drag. Översättning från isländska Ylva Hellerud. Mál og menning, Reykjavík. 2010. Mál og Läs mer
 • Karta Island - praktisk A4 karta

  Karta Island - praktisk A4 karta

    Här kan du se en karta över Island. En praktisk karta över hela Island i A4 storlek, lämplig att ha om du vill veta platsnamn eller planera en rundresa. Filen öppnas som Läs mer
 • Skald och kung

  Skald och kung

    Den isländske skalden Þórarinn Eldjárn hedrade kung Karl Gustav med ett hyllningskväde den 18:e november 2014.   Det finns en traditionell bakgrund till besöket på Stockholms slott då Hans Majestät Konungen tog Läs mer
 • Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

  Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

        TVÅ FONDER - nordiska bilaterala kulturfonder och deras bakgrund 1918.   Inom Norden finns en rad mindre kända nordiska bilaterala kulturfonder och föreningar som liksom Samfundet Sverige-Island verkar för att utveckla Läs mer
 • The Fischer Center Selfoss Foundation

  The Fischer Center Selfoss Foundation

    Den 11 juli 2013 kl 17 lokal tid var det 41 år sedan Spassky spelade 1.d4 i det första partiet i Reykjavik. I Selfoss invigde Illugi Gunnarsson det som på isländska heter Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ISLAND

- inte bara Reykjavík

En resa till Island är inte bara ett besök till Reykjaviks huvudstadsområde

 

Héðinsfjörður


Ni som ännu inte besökt isens och vulkanernas ö ska passa på att resa till Island nu. Island attraherar fler och fler besökare varje år. Är det inte dags att upptäcka varför? Luta dig tillbaka och låt oss på Islandia ta hand om din resa till Island.
Tack vare goda kontakter, god lokalkännedom och förmånliga kontrakt med leverantörer i USA och på Island kan vi erbjuda både individuella- och gruppresor till bra priser. Vi på Islandia lägger stor vikt vid personlig och bra service till våra kunder.

 

ANNONS

 

Denna inloggning är bara för medlemmar med rättigheter som front-end administrator.

Inloggning backend för administrator och webmaster

Inloggning administrator här