Artiklar Mycken läsning på tema Island

 

Varför minskade det norska riket 1814?

Därför är Grönland inte svenskt. Det är rubriken på Harald Gustafssons understreckare i Svenska Dagbladet den 1 februari 2014. Den handlar om händelser för 200 år sedan, då förhandlingar mellan Danmark, Sverige och Storbritannien i Kiel ledde till fred mellan länderna.

Harald Gustafsson är en högt aktad historiker. Hans doktorsavhandling, Mellan kung och allmoge, om förhållanden på Island på 1700-talet, har haft stor betydelse för många forskare. Därför började jag läsa hans artikel med stort intresse. Han ger en klar översikt och avlivar flera historiska myter om freden i Kiel, men tyvärr bygger han till en del på en artikel av Ole Feldbæk i den danska Historisk Tidskrift 1995. Den framstår så vederhäftig att många historiker använt den utan att ha granskat den källkritiskt. Liksom Harald Gustafsson är Ole Feldbæk en väl ansedd historiker, men för dem är inte händelserna i Kiel 1814 det centrala.

 

En myt om tillhörighet

Karl XIV JohanDe hävdar att det under förhandlingarna 1814 inte nämnts att Grönland, Färöarna och Island skulle följa Norge när landet skulle lämna unionen från 1450 mellan Norge och Danmark. Det är en hypotes som framfördes av Erik Arup 1923, då den danska regeringen skulle förhandla med Norge om norska fångstmäns rättigheter i östra Grönland. Erik Arup var en av de mest tillförlitliga historikerna i Danmark och hade uppgiften att stärka Danmarks position. Arup skrev att vid den tiden (1814) trodde ingen att de nordatlantiska öarna hörde till Norge. Varken Ole Feldbæk eller Harald Gustafsson tar hänsyn till att Erik Arups påstående sköts i sank när länderna möttes i den internationella domstolen i Haag 1933. Där uttalade majoriteten av domarna, ja även den danske ad hoc-domaren (som var vald af den danska regeringen för att säkra Danmarks intressen) att Grönland, Färöarna och Island hörde till Norge den 14 januari 1814.

 

Krävde Sverige att få öarna 1814?

Dessutom säger Harald Gustafsson att Sverige inte brydde sig om Grönland, Island och Färöarna och aldrig krävt att få dem. Detta motsägs av de få källor som finns, framförallt av det förslag till traktat som Sverige lade fram i Kiel. I det sägs att den norska så kallade ”dependances”, eller skattland / biland, skulle följa med Norge. De enda sådana som fanns var Grönland, Färöarna och Island. Varför historiker förbisett detta är märkligt.

Å andra sidan vet vi att öarna inte följde med Norge. I fredstraktaten gjordes ett tillägg efter ordet, ”dependances” ”dock inte Grönland, Färöarna och Island”. Detta tillägg gjordes senast den 14 januari, inte natten till den 15 januari, då arbetet med att renskriva traktaten pågick.

 

Vem ville ändra kravet?

Nordiska historiker har ofta diskuterat vem som genom tillägget lät ändra den ursprungliga ordalydelsen. Här pekade Erik Arup på att en förhandlare måste följa instruktioner från sin uppdragsgivare. Den danske förhandlingschefen, Edmund Bourke, hade svårt för att få ändringar godkända av sin kung eftersom det skulle ta flera dagar att nå honom. Det var lättare för den svenske förhandlingsledaren, Gustaf af Wetterstedt, eftersom den som i verkligheten styrde svensk utrikespolitik, kronprins Karl Johan, var på plats i Kiel, där förhandlingarna fördes.

Karl Johan är känd som improvisationens mästare. Av allt att döma har något inträffat som fått honom att ändra traktatförslaget för att påskynda freden genom låta den danske kungen behålla något. Därför kan han ha givit Gustaf af Wetterstedt order om tillägget att öarna i nordväst inte skulle följa Norge till Sverige. Källorna tiger om orsaken till denna kovändning.

 

En förklaring

I min bok, The First Salute for the Independent Faroe Islands, har jag tillåtit mig att lägga fram hypotesen att Edward Thornton låg bakom ändringen. Han var den brittiske förhandlare som vid samma tid skulle medla mellan Danmark och Storbritannien. Han höll fast vid att britterna skulle behålla den pyttelilla ö i Nordsjön, Helgoland, som de ockuperat 1807.

När han inte ville ge efter kan Karl Johan ha släppt de nordatlantiska öarna för att genom att i stället för Helgoland ge danskarna något och få slut på förhandlingarna. Om denna min tanke bär, så skulle Edward Thornton, helt oavsiktligt, fått Karl Johan att ändra fredstraktaten beträffande Grönland, Färöarna och Island.

Zakarias Wang

Översatt från färöiska av Nanna Hermansson

 

Zakarias Wang, född 1940, är samhällsvetare, lärare, politiker och författare på Färöarna. Han har inte minst ägnat sig åt statsrättsliga förhållanden i Norden.
I två av artiklarna i sin bok The First Salute for the Independent Faroe Islands, Stiðin 2013, tar han upp frågor om freden i Kiel 1814. Han behandlar även unionsavtalet mellan Danmark och Norge 1450 och Norges grundlag 1661.

 

 

Kommentarer eller frågor på artikel ?

 

 

Fler artiklar...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76

Senaste artiklar...

Mest lästa artiklar

 • The Christian Signification of the Ramsund Carving

  The Christian Signification of the Ramsund Carving

        Sigurdsristningens kristna innebörd Inledning av Nanna Hermansson På konferensen om ballader i Tórshavn i juli 2015 nämnde Peter Andersen ristningen på Ramsundsberget i Sörmland, den så kallade Sigurdsristningen. Han antydde Läs mer
 • Islands historia i korta drag

  Islands historia i korta drag

        ISLANDS HISTORIA - i korta drag.   En kortfattad Islands historia   Gunnar Karlsson: Islands historia i korta drag. Översättning från isländska Ylva Hellerud. Mál og menning, Reykjavík. 2010. Mál og Läs mer
 • Karta Island - praktisk A4 karta

  Karta Island - praktisk A4 karta

    Här kan du se en karta över Island. En praktisk karta över hela Island i A4 storlek, lämplig att ha om du vill veta platsnamn eller planera en rundresa. Filen öppnas som Läs mer
 • Skald och kung

  Skald och kung

    Den isländske skalden Þórarinn Eldjárn hedrade kung Karl Gustav med ett hyllningskväde den 18:e november 2014.   Det finns en traditionell bakgrund till besöket på Stockholms slott då Hans Majestät Konungen tog Läs mer
 • Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

  Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

        TVÅ FONDER - nordiska bilaterala kulturfonder och deras bakgrund 1918.   Inom Norden finns en rad mindre kända nordiska bilaterala kulturfonder och föreningar som liksom Samfundet Sverige-Island verkar för att utveckla Läs mer
 • The Fischer Center Selfoss Foundation

  The Fischer Center Selfoss Foundation

    Den 11 juli 2013 kl 17 lokal tid var det 41 år sedan Spassky spelade 1.d4 i det första partiet i Reykjavik. I Selfoss invigde Illugi Gunnarsson det som på isländska heter Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ISLAND

- inte bara Reykjavík

En resa till Island är inte bara ett besök till Reykjaviks huvudstadsområde

 

Héðinsfjörður


Ni som ännu inte besökt isens och vulkanernas ö ska passa på att resa till Island nu. Island attraherar fler och fler besökare varje år. Är det inte dags att upptäcka varför? Luta dig tillbaka och låt oss på Islandia ta hand om din resa till Island.
Tack vare goda kontakter, god lokalkännedom och förmånliga kontrakt med leverantörer i USA och på Island kan vi erbjuda både individuella- och gruppresor till bra priser. Vi på Islandia lägger stor vikt vid personlig och bra service till våra kunder.

 

ANNONS

 

Denna inloggning är bara för medlemmar med rättigheter som front-end administrator.

Inloggning backend för administrator och webmaster

Inloggning administrator här