Artiklar Mycken läsning på tema Island

 

 

 

 

Medlemmar i Samfundet Sverige-Island hade kallats till årsmöte fredagen den 20 oktober 2017 i Fatburs Brunnsgata 19, Stockholm. Ordförande hälsade de 32 medlemmarna och andra gäster välkomna. Peter Landvall valdes till kvällens ordförande och Sigrún Landvall till sekreterare.

Verksamhetsberättelsen för tiden 1 oktober 2016 till 30 september 2017 föredrogs och godkändes. Revisorerna hade granskat räkenskaperna utan anmärkning och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

Samfundet upplöses

På dagordningen stod styrelsens förslag att lägga ner verksamheten. Frågan hade diskuterats på fjolårets årsmöte, men under året kom inga nya förslag på hur föreningen skulle kunna leva vidare. Nu godtogs styrelsens förslag utan att någon ville kommentera det. Därmed beslutades att Samfundet Sverige-Island upplöses som förening.

 

Att mötas ändå

En medlem föreslog dock att de som var intresserade av att träffas till fest. Kanske kring den 1 december 2018 i någon lika trevlig lokal som den vi befann oss i. Tanken möttes både av viss entusiasm och glädje. En sändlista med medlemmarnas mejladresser finns och ambassadör Estrid Brekkan erbjöd samarbete med ambassaden.

 

Hemsidan

Av verksamhetsberättelser framgår att hemsidan finns kvar till mars 2018 och att artiklar skall föras över till Islandsbloggen .

 

Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond

Genom en donation bildades 2008 Stiftelsen som genom stadgarna var knuten till Samfundet. Inför Samfundets nedläggning sändes en ansökan till Kammarkollegium om ändring av den punkten. Den beviljades och Stiftelsen lever helt enkelt vidare eftersom den är självständig. Som tidigare skall den verka för ökade kunskaper om Island i Sverige och främst ägnas publicering av forskning. Med Lars-Erik Edlund, professor i nordiska språk i Umeå, har styrelsen fått en kontakt till universitetsvärlden. Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond har en egen hemsida : Örtendahlsfond.se .

 

Samfundets egendom

Den ekonomiska utfallet, som först senare blir klart, beräknas bli noll. Eventuellt överskott eller underskott regleras med hjälp av Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond. Den tar också hand om återstoden av upplagan av boken Islänningasagor. Händelser, platser och bilder från 2015.

Det omfattande arkivet från 1930 till idag, handlingar och utgivna skrifter, skall sorteras av ordförande och vice ordförande för att överlämnas till Riksarkivet.

Den isländska bordsflaggan från 1944, på gjuten fot i form av basaltpelare, överlämnades till Islands ambassad genom ambassadör Estrid Brekkan. Den har varit en stark symbol och använts vid årsmötena vid 1 december.

 

Samfundet Sverige-Island 1930 - 2017

Sedan 1930 har Samfundet verkat för att på alla områden främja samarbetet mellan de två länderna. Framförallt har det gällt att öka kunskapen om och intresset för Island. Med tema då och nu lyfte ordförande fram några korta drag.

 

Grundare såg Island 1929

Bakom föreningen stod nordisten och journalisten Ejnar Fors Bergström (1892- 1976). Son till statsrådet David Bergström kallades han Hosiannah.
Han reste på uppdrag av SvD till Island sommaren1929 och skrev flera artiklar i tidningen. Inför alltingsjubileet 1930 gavs de ut i boken Island i stöpsleven.
Ejnar Fors Bergström fann att det saknades kontakter mellan Sverige och Island, lyckades få fram riksdagsbeslut på att en svensk konsul skulle tillsättas och att en stor bokgåva överlämnas till Landsbiblioteket vid jubileet. Inför studenternas resa dit grundades Samfundet Sverige-Island. Han var verkställande ledamot i styrelsen till sitt 85 år.

Då.   Ejnar Fors Bergström kom till Reykjavik där det fanns ett hotell "som håller någorlunda måttet". (Hotell Borg höll på att byggas) (s 119).
Nu.   Stadskärnan i Reykjavik består mest av hotell, flera är på gång, och turistfällor som barer och så kallade lunnebutiker.

Då.   I småstäderna finns gästhus och på landsbygden bondgårdarnas gästrum, skriver Ejnar Fors Bergström "som man alltefter det trafiken växer upplåter med allt mindre beredvillighet" (s 119)
Nu.   Den asfalterade vägen, nr 1, runt landet kantas av skyltar om övernattning.

bodde 33 000 i kring Reykjavik, en tredjedel av landets 100 000 invånare.
Nu är de 200 000, två tredjedelar av 340 000.

Då.   Ejnar Fors Bergström säger "Många islänningar säga visserligen att de utländska turisterna icke äro särskilt eftersträvansvärda och att man därför icke önskar göra något särskilt för dem" (s 120).
Nu pågår en ständig diskussion om vem som borde göra vad för att möta de många gästerna.

hade de första bilresorna just gått mellan Reykjavik och Akureyri och färden tog 24 timmar.
Nu kan du åka buss, strætó, dit på sex timmar. De flesta turister hyr i stället någon av de 30 000 hyrbilarna.

Då.   Ejnar Fors Bergström skrev: "I vår tid kan även främlingen med en tunnare plånbok och lättare pung med utbyte göra en tur till Island". (s 120)
Nu.   Påstående gäller också idag. År 2016 var det 54 tusen svenskar av totalt 2 miljoner utlänningar som som besökte Island. Inkomster från turistnäringen blev högre än från fisket.

Då.   Samma år som Samfundet bildades började den isländska radions sändningar.
Nu.  Information skickas nu elektroniskt med blixtens hastighet. Det är inte bara transporterna som sedan dess förändrats med ny teknik. Sedan 2011 har Samfundets hemsida öppnats långt över 100 000 gånger. Besökarna har lätt kunna välja bland de över 200 kulturhistoriska artiklarna.

Då.   Länge var föredrag och programkvällar liksom utgivning av skrifter det viktigaste för att sprida kunskap om Island. Föreningen fick engagerade medlemmar.
Nu.   Ett fåtal kommer till programkvällar eller studiebesök trots att de anordnats i samarbete med andra föreningar. Det är svårt att finna någon med intresse av föreningsarbete.

De många förändringarna har medfört att Samfundets betydelse minskat. När den nya översättningen, Islänningasagorna. Samtliga släktsagor och fyrtionio tåtar 2014 gavs ut av Sagaforlag, blev det att föra ut sagorna visserligen en stor och inspirerande uppgift för föreningen. För att en hemsida skall kunna leva krävs ett nätverk av skribenter och en aktiv förening.

 

Tack

Ordföran nämnde med tacksamhet Barbro Örtendahl (1918-2005)som genom sin donation gav stöd åt föreningen och dess syften.
Sedan riktade ordförande tack till några medlemmar som varit mycket engagerade i Samfundets arbete och till styrelsemedlemmarna som fick en liten kub salt från Västfjordarna. Tack riktades också till de makar som brukat hjälpa till vid årsfesterna.
Vice ordförande, Hans Blidberg, som började som sekreterare 1975, avtackade med vackra ord Nanna Hermansson, som sedan 1994 haft ordförandeposten, med bidrag till en resa till Island.

 

Skål

En skål höjdes för Samfundet och Bára L. Magnúsdóttir ledde sången Ég er kominn heim, en text av Jón Sigurðsson í Bankanum. Den sjöngs av Óðinn Valdemarsson 1960 till en melodi från en ungersk operett och har blivit populär i fotbollssammanhang. Därifrån kommer också vulkanen, en gemensam armrörelse, som stammar från Skottland.

 

Årsfest

Efter själva årsmötet serverades en riklig och läcker buffé. I åratal har en snaps burits fram som en hälsning från Islands ambassad, så också nu. Till kaffet togs den maffiga chokladtårtan fram.

 

Ur Gunnlaug Ormstungas saga

Skådespelaren Bára L. Magnúsdóttir läste först ur Gunnlaug Ormstungas saga i Samfundets bok, Islänningasagor. Händelser, platser och bilder, och framförde sedan några livfulla scener ur Teater Peros pjäs Ormstunga - ett fantastiskt sätt att kasta bort sitt liv från 1996.
Det var en mycket god avslutning på en trivsam kväll, den sista i Samfundets historia.

 

Stockholm 5 november 2017

Nanna Hermansson
ordförande

 

 

KÄLLA
Ejnar Fors Bergström, Island i stöpsleven. Hökerbergs bokförlag, Stockholm 1930

 

 

 

Kommentarer eller frågor på artikel ?

 

 

 

Fler artiklar...

 • Om att skriva en svensk-isländsk deckare

  Om att skriva en svensk-isländsk deckare

        Jag var på jobbutbyte en sommar bland nordiska ungdomar i Reykjavik och som student ett halvår på Háskóli Íslands. Sedan dess har det isländska lagrats i ett rum i hjärtat. Minnen, smaker, lukter och stämningen bland de som rörde sig på gatan Läs mer
 • Rapport från årsmöte 2017

  Rapport från årsmöte 2017

        Medlemmar i Samfundet Sverige-Island hade kallats till årsmöte fredagen den 20 oktober 2017 i Fatburs Brunnsgata 19, Stockholm. Ordförande hälsade de 32 medlemmarna och andra gäster välkomna. Peter Landvall valdes till kvällens ordförande och Sigrún Landvall till sekreterare. Verksamhetsberättelsen för tiden 1 Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77

Senaste artiklar...

Mest lästa artiklar

 • The Christian Signification of the Ramsund Carving

  The Christian Signification of the Ramsund Carving

        Sigurdsristningens kristna innebörd Inledning av Nanna Hermansson På konferensen om ballader i Tórshavn i juli 2015 nämnde Peter Andersen ristningen på Ramsundsberget i Sörmland, den så kallade Sigurdsristningen. Han antydde Läs mer
 • Islands historia i korta drag

  Islands historia i korta drag

        ISLANDS HISTORIA - i korta drag.   En kortfattad Islands historia   Gunnar Karlsson: Islands historia i korta drag. Översättning från isländska Ylva Hellerud. Mál og menning, Reykjavík. 2010. Mál og Läs mer
 • Karta Island - praktisk A4 karta

  Karta Island - praktisk A4 karta

    Här kan du se en karta över Island. En praktisk karta över hela Island i A4 storlek, lämplig att ha om du vill veta platsnamn eller planera en rundresa. Filen öppnas som Läs mer
 • Skald och kung

  Skald och kung

    Den isländske skalden Þórarinn Eldjárn hedrade kung Karl Gustav med ett hyllningskväde den 18:e november 2014.   Det finns en traditionell bakgrund till besöket på Stockholms slott då Hans Majestät Konungen tog Läs mer
 • Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

  Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

        TVÅ FONDER - nordiska bilaterala kulturfonder och deras bakgrund 1918.   Inom Norden finns en rad mindre kända nordiska bilaterala kulturfonder och föreningar som liksom Samfundet Sverige-Island verkar för att utveckla Läs mer
 • The Fischer Center Selfoss Foundation

  The Fischer Center Selfoss Foundation

    Den 11 juli 2013 kl 17 lokal tid var det 41 år sedan Spassky spelade 1.d4 i det första partiet i Reykjavik. I Selfoss invigde Illugi Gunnarsson det som på isländska heter Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ISLAND

- inte bara Reykjavík

En resa till Island är inte bara ett besök till Reykjaviks huvudstadsområde

 

Héðinsfjörður


Ni som ännu inte besökt isens och vulkanernas ö ska passa på att resa till Island nu. Island attraherar fler och fler besökare varje år. Är det inte dags att upptäcka varför? Luta dig tillbaka och låt oss på Islandia ta hand om din resa till Island.
Tack vare goda kontakter, god lokalkännedom och förmånliga kontrakt med leverantörer i USA och på Island kan vi erbjuda både individuella- och gruppresor till bra priser. Vi på Islandia lägger stor vikt vid personlig och bra service till våra kunder.

 

ANNONS

 

Denna inloggning är bara för medlemmar med rättigheter som front-end administrator.

Inloggning backend för administrator och webmaster

Inloggning administrator här