Artiklar Mycken läsning på tema Island

 

Verksamhetsberättelse 1 oktober 2016 till 30 september 2017 för Samfundet Sverige-Island

 

 

Verksamhetsberättelse 2017 .


 

 

SAMFUNDET SVERIGE-ISLAND, Verksamhetsberättelse 1 oktober 2016 till 30 september 2017.

 

Styrelsen för Samfundet Sverige-Island har under året bestått av åtta personer

Nanna Hermansson
ordförande
Hans Blidberg
vice ordförande
Heida Grétarsdóttir
skattmästare
Sigrún Landvall
sekreterare
Guðjón Hallgrímsson
styrelsemedlem
Gunnar Benediktsson
styrelsemedlem
Ljúfa Elfwing
styrelsemedlem
Stefan Björnson
styrelsemedlem
Elín Óskarsdóttir
revisor
Erik Elvers
revisor
Erik Hallström
revisorsuppleant
Gunnar Benediktsson
valberedning
Ingunn Franzén
valberedning

Medlemsantal     Samfundet hade 111 betalande, varav 20 ständiga, medlemmar den 30 september 2016. På årsmötet 2016 beslöts att inte ta upp årsavgift för innevarande verksamhetsår utan räkna de 50 som betalt avgift 2016 som fullvärdiga medlemmar även 2017. Med 20 ständiga medlemmar och två som har tillkommit och betalt in årsavgift, har Samdundet således 72 medlemmar 2017.

 

Verksamhet

Årsmöte och årsfest hölls den 1 december 2016 på Fatburs Brunnsgata 19, Stockholm med 31 deltagare. Ordförande var Hans Blidberg och sekreterare Sigrún Landvall.

Verksamhetsberättelse och balansräkning godkändes. Utgående behållning (2016): överskott 25 545 kr, eget kapital 105 697 kr varav stipendiefond 70 000 kr. I tillgångarna ingår en fordran hos Förlagssystem för boken Islänningasagor. Händelser, platser och bilder, 40 000 kr.

På årsmötet 2016 lade styrelsen fram ett enhälligt förslag att avveckla verksamheten och det godkändes. En skrivelse, daterad den 9 december 2016, med upplysningar och förklaring till beslutet gick ut brevledes till alla medlemmar.
Vid årsmötet höjdes en röst för att fortsätta arbetet. Ingen har sedan återkommit. Det vore önskvärt med ett samarbete över nätet som blir lättare än dagens något tungrodda styrelseform.

 

Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond

Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond beviljat medel till ett seminarium för tolv blivande översättare som hölls med John Swedenmark, Steinunn Sigurðardóttir och flera medverkande på Nordens Folkhögskola Biskops Arnö dagarna 30 till 31 mars 2017.
Fonden har även beviljat medel till Isländska sällskapet för tryckning av Scripta Islandica 2018 för att ge föreningen rådrum att söka andra finansiärer för 2019 och 2020.

Styrelsen för den självständiga stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond är vald av Samfundet. Frågan om fonden skulle kunna finnas parallellt med Svensk-isländska samarbetsfonden diskuterades på ett antal sammanträden såsom framgår av föregående års verksamhetsrapport. Ett förslag var att Skytteanska samfundet i Umeå skulle kunna bli huvudman för fonden. Lars-Erik Edlund, professor i nordiska språk i Umeå är preses i den Kungl Skytteanska akademien. Den har redan en fond för samarbete med Island. En ansökan om ändring av stadgarna för Örtendahls fond har lämnats in till Kammarkollegium. Därifrån har påpekats att stiftelsen hellre bör vara helt självständig. Fonden har en egen hemsida, Örtendahlsfond.se

 

Årsfesten

Efter årsmötet serverades sprudlande vin och en välfylld buffé med olik slags sallader, lax och lamm fån Säbb&Blomqvist Catering. För underhållningen stod Urban Wedin, Jenny Wedin, Frida Grundel och Pierre Nordahl ur Romeo&Julia Kören. De kom med gitarr, luta och kontrabas, klädda i dräkter från sekelskiftet 1900 och gav prov på visor ur föreställningen Hemlängtan som handlar om emigrationen till Amerika.
I början av oktober 2017 kommer två sångare från Skagfirski kammerkórinn och en från Tórshavnar kammerkór för att repetera med kören på Dramaten och lära känna teatern med tanke på kommande samarbeten. Föreställningen Hemlängtan skulle ges också på Island och Färöarna, men stöd från Nordiska kulturfonden uteblev och andra fonder kunde bara ge mindre belopp.

 

Styrelsemöten

Ett första styrelsemöte hölls den 8 november 2016 på Islands ambassad då oljemålningen Regnbågen av J.S. Kjarval överlämnades till Statens konstsamlingar, Moderna museet. Beslut togs att föreslå årsmötet att inga medlemsavgifter skulle tas ut för året.

Ett andra styrelsemöte hölls den 16 februari 2017 på Café Panorama i Kulturhuset, Stockholm En fulltalig styrelse diskuterade ekonomi och vårens program. Vårprogrammet fastslogs.

Ett tredje styrelsemöte hölls den 21 augusti 2017 på Café Panorama i Kulturhuset, Stockholm som en förberedelse inför årsmötet.

 

Medlemsmöten

1.
Torsdagen den 17 november 2016 var medlemmarna inbjudna till Norska kyrkan där Hans Blidberg och Nanna Hermansson talade om "Mord nu och och då i isländsk litteratur" med anledning av boken En mörderska bland oss av Hannah Kent. Programmet hölls i samarbete med Föreningen natur och Samhälle i Norden. Te och tilltugg serverades för ett femtontal lyssnare.

2.
På Stockholms stadsteater gavs operan Magnus-Maria med musik av Karólína Eríksdóttir. I förbindelse med den anordnades i Norska kyrkan tisdagen den 29 november 2016 "Porträtt konsert -Vore jag en kvinna-" med verk av Karólína Eiríksdóttir och Ragnhildur Gísladóttir. Mezzosopranen Ásgerður Júníusdóttir sjöng, Tinna Þorsteinsdóttir spelade på flygen. För arrangemanget stod Islands ambassad, Samfundet och Föreningen Nordens Stockholmsavdelning. Nära fyrtio gäster minglade.

3.
Lördagen den 25 februari bjöds medlemmarna in till vernissage på utställningen, HRÆVARELDUR, Ignis Fatuus, med isländsk grafik på Nordens ljus, pråmen vid Kungsholms strand.

4.
Torsdagen den 2 mars talade Nanna Hermansson på pråmen Nordens ljus om "Mord då och nu i isländsk litteratur." Det handlade om mord i sagorna, dråp under senare århundraden och dagens populära deckare.

5.
Torsdagen den 9 mars berättade Katrin Kristjansdottir Cartling på Nordens ljus om "Isländska mattraditioner, isländska råvaror och särskilda högtider." Hon bjöd även på isländska specialiteter.

6.
Torsdagen den 16 mars på Nordens ljus "Jazz på isländska" Stina Agustsdottir ackompanjerad av Anna Gréta Sigurðardóttir sjöng.
Dessa tre program hölls i samarbete med Föreningen Nordens ljus och från Samfundet kom några få medlemmar.

7.
Torsdagen den 16 mars 2017 i Norska kyrkan ”Långt bort men ändå så nära. Hur skapa fängslande hemsidor åt små föreningar”. Torbjörn Nyström talade om sina erfarenheter som webbmaster sedan 2010 för Samfundet Sverige-Färöarna och Samfundet Sverige-Island. De två föreningarna samarbetade om programmet.

 

Islänningasagor. Händelser, platser och bilder

Boken har sålts genom Förlagssystem, Falun, och 782 böcker gick ut till bokhandlare, men 253 av dem returnerades och därför blir antalet sålda endast 529. Ívar Gissurarson tog liksom Samfundet hand om 783 friexemplar. En del av dem har sålts, andra har skänkts till kurser, medlemmar och Isländska sällskapet. Intäkterna motsvarar möjligen utgifterna för distributionen. Återstoden av upplagan finns nu i Stockholm och tillhör Örtendahls fond.

 

Hemsidan

Samfundets beslut på årsmötet 2016 har påverkat hemsidan både avseende antalet artiklar och besökare. Intressant är att största delen av besökarna (53%) nu använder mobiltelefon för att läsa artiklarna, mot 47% för läsning med vanlig dator eller surfplatta, en allmän trend. Hemsidan har 201 artiklar, 28 av dem från verksamhetsåret, en minskning men i gengäld är artiklarna omfattande och väl besökta. Genomsnittet under året är 30 unika besökare per dag. Totalt har 10 900 personer varit inne på hemsidan under året. De återkommande besökarna utgör 19% svarande till drygt 2 000 personer och de läser också flest artiklar. Nästan 4 artiklar per besök jämfört med engångsbesökarna som i snitt läser 1,3 artiklar. Sidvisningar har varit drygt 17 300, men 8 av 10 läser bara den artikel de landade på. Mest läst, utöver den första sidan, är den alltid populära artikeln om "Isländska jultomtar och deras namn". Därefter kommer i turordning "Att resa på Island med barn", "Erik den rödes saga" och "Den förste isländske studenten". Andra populära nya artiklar under året var om Cornelis Vreeswijk samt isländska mord och isländska namn. 72% av besökarna kom till hemsidan via sökning (Google etc). Endast 15% kom via Facebook och Samfundets eget nätverk. Resten kom direkt via bokmärke eller liknande. Uppgifterna kommer från Torbjörn Nyström, webbmaster.
Artiklar från hemsidan redigeras för att kunna föras över till islandsbloggen.se och sidan släcks ner under våren.

 

Övrigt

Rune Bengtsson och Nanna Hermansson delade ut Islänningasagor, Händelser, platser och bilder vid möte i Isländska sällskapet i Uppsala den 9 februari 2017. De två och Heida Grétarsdóttir representerade Samfundet vid Isländska sällskapets årsmöte i Uppsala den 4 maj 2017.

 

 

Stockholm den 17 oktober 2017

Nanna Hermansson
ordförande

 

 

 

 

Kommentarer eller frågor på artikel ?

 

 

 

Fler artiklar...

 • Om att skriva en svensk-isländsk deckare

  Om att skriva en svensk-isländsk deckare

        Jag var på jobbutbyte en sommar bland nordiska ungdomar i Reykjavik och som student ett halvår på Háskóli Íslands. Sedan dess har det isländska lagrats i ett rum i hjärtat. Minnen, smaker, lukter och stämningen bland de som rörde sig på gatan Läs mer
 • Rapport från årsmöte 2017

  Rapport från årsmöte 2017

        Medlemmar i Samfundet Sverige-Island hade kallats till årsmöte fredagen den 20 oktober 2017 i Fatburs Brunnsgata 19, Stockholm. Ordförande hälsade de 32 medlemmarna och andra gäster välkomna. Peter Landvall valdes till kvällens ordförande och Sigrún Landvall till sekreterare. Verksamhetsberättelsen för tiden 1 Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77

Senaste artiklar...

Mest lästa artiklar

 • The Christian Signification of the Ramsund Carving

  The Christian Signification of the Ramsund Carving

        Sigurdsristningens kristna innebörd Inledning av Nanna Hermansson På konferensen om ballader i Tórshavn i juli 2015 nämnde Peter Andersen ristningen på Ramsundsberget i Sörmland, den så kallade Sigurdsristningen. Han antydde Läs mer
 • Islands historia i korta drag

  Islands historia i korta drag

        ISLANDS HISTORIA - i korta drag.   En kortfattad Islands historia   Gunnar Karlsson: Islands historia i korta drag. Översättning från isländska Ylva Hellerud. Mál og menning, Reykjavík. 2010. Mál og Läs mer
 • Karta Island - praktisk A4 karta

  Karta Island - praktisk A4 karta

    Här kan du se en karta över Island. En praktisk karta över hela Island i A4 storlek, lämplig att ha om du vill veta platsnamn eller planera en rundresa. Filen öppnas som Läs mer
 • Skald och kung

  Skald och kung

    Den isländske skalden Þórarinn Eldjárn hedrade kung Karl Gustav med ett hyllningskväde den 18:e november 2014.   Det finns en traditionell bakgrund till besöket på Stockholms slott då Hans Majestät Konungen tog Läs mer
 • Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

  Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

        TVÅ FONDER - nordiska bilaterala kulturfonder och deras bakgrund 1918.   Inom Norden finns en rad mindre kända nordiska bilaterala kulturfonder och föreningar som liksom Samfundet Sverige-Island verkar för att utveckla Läs mer
 • The Fischer Center Selfoss Foundation

  The Fischer Center Selfoss Foundation

    Den 11 juli 2013 kl 17 lokal tid var det 41 år sedan Spassky spelade 1.d4 i det första partiet i Reykjavik. I Selfoss invigde Illugi Gunnarsson det som på isländska heter Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ISLAND

- inte bara Reykjavík

En resa till Island är inte bara ett besök till Reykjaviks huvudstadsområde

 

Héðinsfjörður


Ni som ännu inte besökt isens och vulkanernas ö ska passa på att resa till Island nu. Island attraherar fler och fler besökare varje år. Är det inte dags att upptäcka varför? Luta dig tillbaka och låt oss på Islandia ta hand om din resa till Island.
Tack vare goda kontakter, god lokalkännedom och förmånliga kontrakt med leverantörer i USA och på Island kan vi erbjuda både individuella- och gruppresor till bra priser. Vi på Islandia lägger stor vikt vid personlig och bra service till våra kunder.

 

ANNONS

 

Denna inloggning är bara för medlemmar med rättigheter som front-end administrator.

Inloggning backend för administrator och webmaster

Inloggning administrator här