Artiklar Mycken läsning på tema Island

 

 

 

 

 

I Nordisk Tidskrift 2015 häfte 4, finns fyra artiklar om ämnen som rör Island. Tidskriften är för många okänd, men den är en guldgruva för den som letar efter uppgifter om folk och händelser Norden.

När du söker uppgifter om vad som hänt i Norden genom åren är Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri en ovärderlig källa. Den ges ut av Letterstedtska föreningen som har uppgiften att befordra gemenskapen mellan de fem nordiska länderna. Det sker sedan 1878 genom tidskriften som ges ut med fyra nummer om året, nu 91: årgången. Den finns att läsa på internet, se letterstedtska.org .

 

Grundaren

Jakob Letterstedt (1796-1862) föddes i Östergötland, hade håg till studier, men fick inte möjligheten. Han kom till Stockholm, försökte sig som affärsman och bryggare, men det gick illa. Han flydde till London och vidare till Sydafrika. Där gifte han sig med en änka som hade en stor gård utanför Kapstaden. Han byggde upp den, ägnade sig åt bryggeri, bank mm, blev förmögen och gjorde flera resor till Europa. Som svensk-norsk konsul tog han gästfritt emot nordbor som passerade. Den största av hans framsynta donationer gick till Letterstedtska föreningen. Inge Jonsson, professor emeritus, ger en spännande skildring av personen och donationerna i "Jakob Letterstedt 1796-1862: storföretagare och donator". Nordisk Tidskrift 2015 häfte 2E.

 

Tema Island

Först i NT 2015:4 kommer en artikel av Lars-Erik Edlund, professor i nordiska språk i Umeå. ”Islänningasagorna i nyöversättning– ett nordiskt storverk." Han skriver om utgåvan av Islänningasagorna, samtliga släktsagor och fyrtionio tåtar som kom i fem band 2014, Sagaforlag.is. Det gör han grundligt och hans glädje över utgåvan är tydlig och han har fått nya favoriter bland tåtarna, kortsagorna. Med några exempel jämför han den nya texten med äldre översättningar och anser att redaktionen lyckats hålla den lätt arkaiserande stilen hela vägen och att verket bör lätt kunna läsas av alla. Han uppskattar också att person- och ortnamn fått isländsk form. Diktstroferna är välkänt svårtydda och skulle behöva kommentarer och släktträd kunde kanske förklara relationer mellan olika sagagestalter. Även om han kunde önska sig ett sjätte band med ännu fler förklaringar, kartor och översikter understryker Lars-Erik Edlund att helheten är ett storverk. Nu gäller det att biblioteken skaffar den stora utgåvan så att den blir allmänt tillgänglig vill jag lägga till.

Den andra artikeln "Isländskt silversmide" är skriven av Þór Magnússon, tidigare riksantikvarie. Han har sedan sin ungdom intresserat sig för och samlat uppgifter om silver och hans silverbibel, den alltomfattande Íslenzk silfursmíð i två illustrerade band, gavs ut i Reykjavík, Þjóðminjasafn Íslands 2013. Þór Magnússon berättar om sina rön. Island har inte haft någon skråordning och bara några få silversmeder hade utbildning i utlandet. I kyrkorna finns stämplat silvergods, men det mesta är tillverkat av bönder som en bisyssla och omärkt. Han lyfter fram de okända hantverkarna och går fram till dagens moderna formgivare.

I den tredje artikeln skriver Valgerður Sverrisdóttir om "Halldór Ásgrímsson statsminister, utrikesminister och NMR:s generalsekreterare", (1947-2015). Själv var hon alltingsledamot för Framstegspartiet och senast utrikesminister 2006-2007. Hon skriver om bakgrunden för sin partikamrat Halldór som växte upp med kooperationen på Östlandet. Han var utbildad i företagsekonomi när han 1974 blev ledamot av alltinget. Några år senare tog han plats i Nordiska rådet och var också minister för nordiskt samarbete. Som fiskeriminister genomförde han stora ändringar i näringen. Han var även utrikesminister innan han utsågs till statsminister 2004-2006. Efter det var han Nordiska ministerrådets sekreterare i Köpenhamn.

Den fjärde artikeln "Ingen tid för diskussion. Norrön forskning på 1900-talet speglad i Lars Lönnroths karriär" är skriven av Ármann Jakobsson, professor i isländsk medeltida litteratur vid Islands universitet. Genom att följa Lars Lönnroth, född 1935, nu professor emeritus i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, beskriver han tendenser i utforskningen av de isländska medeltida texterna. Det är en levande skildring av universitetsmiljöer och av Lars Lönnroth. För många av oss är han den fängslande folkbildaren som outtröttligt bjuder på sina kunskaper och kärlek till sagorna. Som översättare av Njáls saga och Laxdalingarnas saga finns han också med i utgåvan av Islänningasagorna 2014.

Det gör också Samfundsmedlemmen Ylva Hellerud som från isländska översatt tre av artiklarna under tema Island. Texter publiceras annars på danska, norska och svenska. Nordisk Tidskrift har en samnordisk redaktion. Huvudstyrelsen finns i Stockholm med avdelningar i Danmark, Norge, Finland och Island. Årligen presenteras nyutkommen litteratur, bokanmälningar, olika artiklar, översikter och aktuella krönikor om nordiskt samarbete. Ja, till de politiska rapporterna förekommer satiriska illustrationer i färg. Den som tvivlar på det allmänna intresset för samarbetet kan titta på förteckningen över de många olika projekt som fått stöd av Letterstedtska föreningen och som årligen räknas upp i årets sista nummer.

 

TEXT
Nanna Hermansson

 

 SÖK ANSLAG

Årligen förfogar Letterstedtska föreningen över ca tre miljoner svenska kronor för utdelning till nordiska ändamål dels gemensamt, dels nationellt. Anslagsutlysningen utsändes i särskild ordning till universitet, högskolor och nordiska föreningar. Den publiceras regelmässigt i årets sista nummer av Nordisk Tidskrift. Det förekommer ingen ansökningsblankett, utan ansökan utformas av den sökande.

Under 2016 utdelas anslag vid två tillfällen, dels under våren, dels under hösten. Ansökningarna skall insändas senast den 15 februari och senast den 15 september 2016. Poststämpelns datum gäller. Besked om utdelade anslag ges skriftligen i slutet av maj respektive i slutet av november 2016.

 

 

 

 

Kommentarer eller frågor på artikel ?

 

 

 

Fler artiklar...

 • Om att skriva en svensk-isländsk deckare

  Om att skriva en svensk-isländsk deckare

        Jag var på jobbutbyte en sommar bland nordiska ungdomar i Reykjavik och som student ett halvår på Háskóli Íslands. Sedan dess har det isländska lagrats i ett rum i hjärtat. Minnen, smaker, lukter och stämningen bland de som rörde sig på gatan Läs mer
 • Rapport från årsmöte 2017

  Rapport från årsmöte 2017

        Medlemmar i Samfundet Sverige-Island hade kallats till årsmöte fredagen den 20 oktober 2017 i Fatburs Brunnsgata 19, Stockholm. Ordförande hälsade de 32 medlemmarna och andra gäster välkomna. Peter Landvall valdes till kvällens ordförande och Sigrún Landvall till sekreterare. Verksamhetsberättelsen för tiden 1 Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77

Senaste artiklar...

Mest lästa artiklar

 • The Christian Signification of the Ramsund Carving

  The Christian Signification of the Ramsund Carving

        Sigurdsristningens kristna innebörd Inledning av Nanna Hermansson På konferensen om ballader i Tórshavn i juli 2015 nämnde Peter Andersen ristningen på Ramsundsberget i Sörmland, den så kallade Sigurdsristningen. Han antydde Läs mer
 • Islands historia i korta drag

  Islands historia i korta drag

        ISLANDS HISTORIA - i korta drag.   En kortfattad Islands historia   Gunnar Karlsson: Islands historia i korta drag. Översättning från isländska Ylva Hellerud. Mál og menning, Reykjavík. 2010. Mál og Läs mer
 • Karta Island - praktisk A4 karta

  Karta Island - praktisk A4 karta

    Här kan du se en karta över Island. En praktisk karta över hela Island i A4 storlek, lämplig att ha om du vill veta platsnamn eller planera en rundresa. Filen öppnas som Läs mer
 • Skald och kung

  Skald och kung

    Den isländske skalden Þórarinn Eldjárn hedrade kung Karl Gustav med ett hyllningskväde den 18:e november 2014.   Det finns en traditionell bakgrund till besöket på Stockholms slott då Hans Majestät Konungen tog Läs mer
 • Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

  Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

        TVÅ FONDER - nordiska bilaterala kulturfonder och deras bakgrund 1918.   Inom Norden finns en rad mindre kända nordiska bilaterala kulturfonder och föreningar som liksom Samfundet Sverige-Island verkar för att utveckla Läs mer
 • The Fischer Center Selfoss Foundation

  The Fischer Center Selfoss Foundation

    Den 11 juli 2013 kl 17 lokal tid var det 41 år sedan Spassky spelade 1.d4 i det första partiet i Reykjavik. I Selfoss invigde Illugi Gunnarsson det som på isländska heter Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ISLAND

- inte bara Reykjavík

En resa till Island är inte bara ett besök till Reykjaviks huvudstadsområde

 

Héðinsfjörður


Ni som ännu inte besökt isens och vulkanernas ö ska passa på att resa till Island nu. Island attraherar fler och fler besökare varje år. Är det inte dags att upptäcka varför? Luta dig tillbaka och låt oss på Islandia ta hand om din resa till Island.
Tack vare goda kontakter, god lokalkännedom och förmånliga kontrakt med leverantörer i USA och på Island kan vi erbjuda både individuella- och gruppresor till bra priser. Vi på Islandia lägger stor vikt vid personlig och bra service till våra kunder.

 

ANNONS

 

Denna inloggning är bara för medlemmar med rättigheter som front-end administrator.

Inloggning backend för administrator och webmaster

Inloggning administrator här