Artiklar Mycken läsning på tema Island

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2015 -


 

 

SAMFUNDET SVERIGE-ISLAND, Verksamhetsberättelse 1 oktober 2014 till 30 september 2015.

 

Styrelsen för Samfundet Sverige-Island har under året bestått av åtta personer

Nanna Hermansson
ordförande
Hans Blidberg
vice ordförande
Heida Grétarsdóttir
skattmästare
Ingunn Franzén
sekreterare
Guðjón Hallgrímsson
styrelsemedlem
Gunnar Benediktsson
styrelsemedlem
Heimir Pálsson
styrelsemedlem
Ljúfa Elfwing
styrelsemedlem
Elín Óskarsdóttir
revisor
Erik Elvers
revisor
Birgitta Johansson
revisorsuppleant
Gunnar Benediktsson
valberedning
Gunnar Franzén
valberedning

Medlemsantal 109 betalande varav 19 ständiga medlemmar den 30 september 2015.

Verksamhet

Årsmöte och årsfest hölls den 28 november 2014 på Fatburen Brunnsgata 19, Stockholm med 36 deltagare. Ordförande var Hans Blidberg och sekreterare Ingunn Franzén. Verksamhetsberättelse och balansräkning godkändes. Överskottet 2014 var 514 kr. Årsavgiften, 200 kr, ändrades inte.
Årsfesten inleddes med vin, följt av en god och riklig buffé från Emma, kaffe och tårta. Heimir Pálsson kåserade om "Sagaöversättare. En av pionjärerna på 1600-talet." Jón Jónsson från Rúgstaðir i Eyjafjörður, senare Jonas Rugman (1636–1679) var på väg till Köpenhamn, blev tagen av svenskarna och satt i skola på Visingsö. Sedan skickades han till Uppsala universitet där han hjälpte Olof Verelius med den första utgåvan av en isländsk saga, Götreks saga. Hans roll är undanskymd av dem som satt sina namn på tryck, men Heimir letar efter spår av hans arbeten som Heimir menar är betydligt större och fler än allmänt sagts. Under sitt korta liv hann Jonas Rugman trots allt få en plats i universitetsvärlden.

 

Styrelsemöten

Ett första styrelsemöte hölls den 24 januari 2015 hemma hos Nanna Hermansson, Vråkstigen 11, Älvsjö med fyra medlemmar. Efter diskussion om ekonomi gällde mötet årets program. Andra styrelsemötet hölls den 21 maj 2014 på Café Ritazza, Stockholms centralstation med sex medlemmar. Höstens program, Islänningasagorna och hemsidan diskuterades.

 

Medlemsmöten

1
Visserligen träffade de aldrig varandra, Egil Skallagrimsson och Snorre Sturlason... var rubriken den 23 oktober 2014. Den nya översättningen, Islänningasagorna, samtliga släktsagor och fyrtionio tåtar, presenterades av Nanna Hermansson. Hon talade om Egil (ca 900-992) och Heimir Pálsson om Snorre (ca 1179-1241). De var släkt, bodde bägge på gården Borg i Borgarfjörður och Snorre har av somliga setts som författaren av Egils saga. Det finns bara två uttalanden som vi vet var Snorres, sade Heimir. Det ena: "Út vil ek", när Snorre ville resa hem från Norge och trotsa norske kungens reseförbud. Det andra: "Eigi skal höggva" (Hugg inte) när hans banemän stod framför honom. Heimir berättade också om Snorres besök i Västergötland hos Kristina, gift med lagman Eskil. Där fick han kung Erik Knutssons härtecken från slaget vid Gestilren 1210. Kvällen hölls i samarbete med Föreningen Nordens stockholmsavdelning, Föreningen Natur och Samhälle i Norden och Nordens Ljus på Pråmen Harö krog och lockade drygt 60 åhörare.

2
Isländsk saga blir svensk historia var rubriken på en heldagskonferens i Gustavianum i Uppsala den 7 november 2014. Den var arrangerad av Isländska sällskapet och Samfundet med stöd av Sune och Barbro Örtendahls fond. (30 000 kr).
Konferensen hölls 350 år efter det att den första översättningen av Götreks och Rolfs saga trycktes 1664. Professor Olof Verelius gav ut den med hjälp av Jón Rúgman. Flera forskare berättade om den akademiska bakgrunden på 1600-talet, om språket, om tolkningen av runinskrifter som ingick i boken. Heimir Pálsson avslutade med att tala om Uppsala-Eddan DG11 4:o, en ny utgåva. Sextio deltagare lyssnade.

3
Den 18 november 2014 överlämnades ett exemplar av Islänningasagorna. Samtliga släktsagor och fyrtionio tåtar, till kungen med en drapa av Þórarinn Eldjárn. Efter audiensen kom Island ambassadör Gunnar Gunnarsson, förläggaren Jóhann Sigurðsson, hans rådgivare Örnólfur Thorsson, redaktörerna Kristinn Jóhannesson och Gunnar D Hansson, till en sammankomst i Kungl. Myntkabinettet på Slottsbacken. Där berättade Þórarinn Eldjárn om hovskalders situation. Skådespelaren Bára Magnúsdóttir lyfte fram episoder ur Gunnlaug Ormstungas saga och en tåt. Heimir Pálsson kåserade på temat hovskalder och Kristinn Jóhannesson och Gunnar D Hansson, berättade om sitt femåriga arbete med de tjugo översättarnas texter till Islänningasagorna. De 35 åhörarna var roade, programmet filmades för hemsidan tillsammans med en rapport. Annons hade gått ut genom Islands ambassad, Svensk-isländska samarbetsfonden, Föreningen Nordens stockholmsavdelning, Föreningen Natur och Samhälle i Norden, Samfundet Sverige-Färöarna samt Föreningen Sverige-Grönland. Ekonomiskt stöd kom från Barbro och Sune Örtendahls fond.

4
Författaren Jón Kalman Stefánssons Island var rubriken den 24 mars 2015 på Pråmen Harö krog. John Swedenmark som översatt 40 böcker från isländska berättade om Jón Kalman Stefánsson, vars sju böcker han översatt, fem av dem är utgivna och två väntar. Den unge poeten gav på 1980-talet ut tre diktsamlingar och lade det iriska namnet Kalman till sitt. Till hans fina översättningar hör bland annat dikter av Aspenström i Undir vernd stjarna. Han kan också ladda en replik med klanger och har en känsla för ordens valörer som träffar hjärtesträngar, sade John. Genombrottet kom med Sommarljus, och sedan kommer natten, närmast ett folklustspel. John brukar översätta baklänges, börjar med sista sidan och det kan bli knepigt som i Trilogin om Pojken, när det går lång tid mellan böckerna. Den senaste boken Fiskarna har inga fötter var nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2015. Programmet hölls i samarbete med Klubben Nordens ljus, Föreningen Nordens Stockholmsavdelning och Föreningen Natur och Samhälle i Norden. Omkring 45 personer lyssnade på Johns kärleksförklaring till den isländska prosan.

5
Nordiska monsterböcker för barn och vuxna var rubriken när tre författare, Áslaug Jónsdóttir från Island, Rakel Helmsdal från Färöarna och Kalle Güettler från Sverige berättade om sitt samarbete den 22 september 2015 i Författarnas hus i Stockholm. De träffades på Nordens Biskops Arnö 2001 och har sedan dess samarbetat om åtta böcker om stora och lilla monster. Áslaug är också illustratör. Böckerna har givits ut samtidigt på tre till fyra nordiska språk, i allt på 13 språk.
Bakom programmet stod också Samfundet Sverige-Färöarna, Föreningen Natur och Samhälle i Norden och Föreningen Nordens Stockholmsavdelning, men endast tio åhörare kom.

Hemsidan har 145 artiklar, 23 av dem publicerade under verksamhetsåret. I november uppdaterades sidan så att den står i förbindelse med Facebook, YouTube och Google+ sidor. De högsta antalet besökare under en dag var 114, ofta mycket färre. Totalt har 7 824 personer varit inne på hemsidan, av dem återkommer 1 800 ofta. Sidvisningar har varit 18 000, men många hoppar snabbt ut. Andra stannar 2,5 min, ett bra genomsnitt. De som kommer genom Facebook läser i genomsnitt 9 minuter. Mest läst, utöver den första sidan, är rapporten om Islänningasagorna på Slottsbacken med 2 500 sk hits, med ett genomsnitt på 4 min går många vidare till Samfundets YouTube-sida. Sedan kommer Erik den rödes saga och på tredje plats Att resa på Island med barn. Samfundets historia är på fjärde plats och därefter de isländska jultomtarna, hälsar Torbjörn Nyström, webbmaster.

Under året har Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond beviljat medel till Ívar Gissurarson för arbete med skriften Islänningasagor, händelser, platser och bilder. Heimir Pálsson har ur den stora nyöversättningen valt ut 29 avsnitt knutna till platser runt Island. Ívar har tagit fram 80 bilder och Guðjón Ingi Hauksson är formgivare och har lagt till kartor. Redaktörer är Heimir och ordförande. Skriften, om 80 sidor, ges ut av förlaget Katla och Samfundet. Den skall finnas i bokhandeln i början av december 2015.

 

Övrigt

Ordförande deltog för Islänningasagorna i Islands monter på Bokmässan i Göteborg 14-27 september.

 

Stockholm den 25 november 2015

Nanna Hermansson Ingunn Franzén
ordförande sekreterare

 

 

 

 

Kommentarer eller frågor på artikel ?

 

 

 

Fler artiklar...

 • Om att skriva en svensk-isländsk deckare

  Om att skriva en svensk-isländsk deckare

        Jag var på jobbutbyte en sommar bland nordiska ungdomar i Reykjavik och som student ett halvår på Háskóli Íslands. Sedan dess har det isländska lagrats i ett rum i hjärtat. Minnen, smaker, lukter och stämningen bland de som rörde sig på gatan Läs mer
 • Rapport från årsmöte 2017

  Rapport från årsmöte 2017

        Medlemmar i Samfundet Sverige-Island hade kallats till årsmöte fredagen den 20 oktober 2017 i Fatburs Brunnsgata 19, Stockholm. Ordförande hälsade de 32 medlemmarna och andra gäster välkomna. Peter Landvall valdes till kvällens ordförande och Sigrún Landvall till sekreterare. Verksamhetsberättelsen för tiden 1 Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77

Senaste artiklar...

Mest lästa artiklar

 • The Christian Signification of the Ramsund Carving

  The Christian Signification of the Ramsund Carving

        Sigurdsristningens kristna innebörd Inledning av Nanna Hermansson På konferensen om ballader i Tórshavn i juli 2015 nämnde Peter Andersen ristningen på Ramsundsberget i Sörmland, den så kallade Sigurdsristningen. Han antydde Läs mer
 • Islands historia i korta drag

  Islands historia i korta drag

        ISLANDS HISTORIA - i korta drag.   En kortfattad Islands historia   Gunnar Karlsson: Islands historia i korta drag. Översättning från isländska Ylva Hellerud. Mál og menning, Reykjavík. 2010. Mál og Läs mer
 • Karta Island - praktisk A4 karta

  Karta Island - praktisk A4 karta

    Här kan du se en karta över Island. En praktisk karta över hela Island i A4 storlek, lämplig att ha om du vill veta platsnamn eller planera en rundresa. Filen öppnas som Läs mer
 • Skald och kung

  Skald och kung

    Den isländske skalden Þórarinn Eldjárn hedrade kung Karl Gustav med ett hyllningskväde den 18:e november 2014.   Det finns en traditionell bakgrund till besöket på Stockholms slott då Hans Majestät Konungen tog Läs mer
 • Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

  Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

        TVÅ FONDER - nordiska bilaterala kulturfonder och deras bakgrund 1918.   Inom Norden finns en rad mindre kända nordiska bilaterala kulturfonder och föreningar som liksom Samfundet Sverige-Island verkar för att utveckla Läs mer
 • The Fischer Center Selfoss Foundation

  The Fischer Center Selfoss Foundation

    Den 11 juli 2013 kl 17 lokal tid var det 41 år sedan Spassky spelade 1.d4 i det första partiet i Reykjavik. I Selfoss invigde Illugi Gunnarsson det som på isländska heter Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ISLAND

- inte bara Reykjavík

En resa till Island är inte bara ett besök till Reykjaviks huvudstadsområde

 

Héðinsfjörður


Ni som ännu inte besökt isens och vulkanernas ö ska passa på att resa till Island nu. Island attraherar fler och fler besökare varje år. Är det inte dags att upptäcka varför? Luta dig tillbaka och låt oss på Islandia ta hand om din resa till Island.
Tack vare goda kontakter, god lokalkännedom och förmånliga kontrakt med leverantörer i USA och på Island kan vi erbjuda både individuella- och gruppresor till bra priser. Vi på Islandia lägger stor vikt vid personlig och bra service till våra kunder.

 

ANNONS

 

Denna inloggning är bara för medlemmar med rättigheter som front-end administrator.

Inloggning backend för administrator och webmaster

Inloggning administrator här