Artiklar Mycken läsning på tema Island

 

 

 

 

För några år sedan bildades den isländska föreningen Baskiens vänner för att öka samarbetet och stödja forskning om gemensam historia.

Vid Biscayabukten i norra Spanien ligger Baskien som är en autonom region med Kantabrien i väster och Navarra i söder och historiskt räknas områden nordost om gränsen till Frankrike också dit. Det gemensamma för Baskien och Island är havet och att det nu finns mod att lyfta fram gamla övergrepp.

 

Valfångst i Biscayabukten, i nordväst och i norr

Baskerna hade i århundraden fångat val från sin egen kust. I ugnar på land smälte de späcket till tran, en viktig handelsvara för belysning, tvål, vid garvning av hudar och som smörjmedel. I Baskien fanns ekskogar och järnmalm och en utvecklad skeppbyggnadskonst.
Med upptäckten av Amerika öppnades rika fiskevatten vid Newfoundland och baskerna, sjöfarare som också fiskade torsk, sände från 1530 till 1600 årligen 15 valfångsfartyg dit.
När de lämnade hemmahamn hade de tegel, spik och annat med för att kunna bygga smältugnar och tält på land. För jakten på rätval hade de småbåtar som kallades txalupa. Ombord var sex man med spjut och bland dem styrman och harpunerare. Valen drogs upp på stranden eller flänsades vid fartygssidan och ombord fanns hissanordning för att vända det stora bytet. Späcket smältes i stora grytor av järn eller koppar eldade med kol, trä eller och trangrums. Oljan fraktades hem i tunnor.

Minskad valförekomst eller politiska förhållanden gjorde att fartygen i slutet av 1500-talet i stället för till Labrador skickades till Island, Nordnorge och Svalbard som holländare 1596 upptäckt i sitt sökande efter nordostpassagen. Britter fick monopol på fångsten runt Svalbard och anlitade basker eftersom de var kunniga valfångare.

 

Sjörövare

Flera gånger hade sjörövare härjat på Island och när baskerna 1613 började jaga val vid Västfjordarna fanns rädsla för de främmande. Klagomål över baskernas eller spanjorernas framfart finns nedtecknade, men det berättas också att eftersom utlänningarna bara tog hand om späcket kunde de fastboende få överta köttet. I gengäld ville fångstmännen få lamm och nöt och när de blev oeniga skyldes det på bristande språkförståelse.

 

Språk

Spanska och franska språk omger Baskien, men baskiska räknas som ett mycket gammalt språk, en kvarleva från tiden innan latinet påverkade Europa. Från 1600-talet finns tre, ja fyra, baskisk-isländska ordlistor bevarade i avskrifter. Ordlistorna innehåller också flera inslag på franska och spanska, vilket återspeglar Baskiens mångspråkighet. Dessutom finns många praktiska meningar på ett pidgin- eller blandspråk, som är till för att de främmande skulle kunna göra sig förstådda för islänningarna. De lär ha författats hemmavid, men bevarats på Island och de tyder på ett ganska omfattande samarbete med handel eller varubyte.

 

För 400 år sedan

Kung Christian IV, som själv seglat till Vita havet, var intresserad både av ishavshandeln och av valfångsten och han hade sänt iväg flera fångstfartyg till Svalbard. Danska örlogsmän hade lagt beslag på några baskiska fartyg vid Nordnorge och i april 1615 kungjordes att undersåtarna inte fick handla eller samarbeta med baskerna och att både deras fiske och valfångst var olovlig. Mot sådana fick de metoder användas som passade bäst. (Helgi Þorláksson 2003, s. 272)

Fångsten bedrevs vid Västfjordarna och där skedde 1615 något som kallats Spánverjavígin, dråpen på spanjorerna, som Jón Guðmundsson den lärde skrev en kort tid senare. Det är enligt honom själv en sann berättelse efter samtal med ögonvittnen. I skriften tog i han de främmandes parti och kritiserade överheten och därför fick han själv fly från sin hembygd på Västfjordarna.

Vintern på Island hade varit mycket hård, is låg i fjordarna, isbjörnar kom på land, både folk och fä hungrade. På våren rundade många valfångstfartyg Horn på Västfjordarna, men åtminstone tre av dem stannade där. Baskerna hade en kontakt med befolkningen, men på sommarens allting kunngjordes att det var olovligt att ha med dem att göra.

 

Ósvör i Bolungarvík, Island

Baskernas tre fartyg låg i Reykjarfjörður på nordostsidan av Västfjordarna. De hade beslutat sig för att fara hem, men då, den 21 september 1615, kom en fruktansvärd storm. Drivisen kom in där fartygen låg och två av dem bröts sönder mot klipporna, det tredje vräktes på land och förstördes. Tre man i besättningen drunknade, men 82 eller 83 av dem överlevde, men hade ingenting att äta. Några av småbåtarna fanns kvar på land.

Efter ovädret kom folk för att se hur baskerna hade det, några vill hjälpa dem, andra var rädda eftersom det ju var förbjudet att ha med utlänningar att göra.

En präst lurade dem och sade att det fanns ett fartyg, en kutter, vid gården Dynjandi i Leirufjörður. och baskerna rodde i åtta småbåtar förbi Horn och de andra höga hamrarna längst in i Jökulfirðir. Bonden på gården flydde och kuttern visade sig inte duga för färd över Atlanten. Baskerna delades i två hälfter. Besättningar från två av de tre fartygen, 50 man, tog kuttern och for med den till Önundarfjörður och mot Patreksfjörður i söder.

Den andra hälften for med kaptenen från det tredje fartyget in i Ísafjarðardjúp och från två båtar gick 18 män i land i Æðey. Återstoden, 14 man, for med två andra båtar däremot med ett ett kort uppehåll i Bolungarvík ut ur fjorden till Þingeyri i Dýrafjörður. Där stal de salt och torrfisk ur ett handelshus, som tillhörde den danska monopolhandeln och stod obemannat under vintern. Sedan gick de iland vid Fjallaskagi på norra sidan av fjordmynningen där det låg några fiskebodar för säsongsfiske.

 

Æðey skymtas mot Snæfjallaströnd ur Vigur

Jón Guðmundsson berättar om denna tredje grupp att de som bodde i Dýrafjörður blev rädda, samlade 30 man och angrep baskerna den 5 oktober, dräpte dem och kastade dem i havet. Endast en ung man överlevde och lyckades ta sig ombord på kuttern som låg i Önundarfjörður. Baskerna, från två av fartygen, fortsatte med den till Patreksfjörður där de tog sig in i de danska handelshusen på Vatneyri.

Ari Magnússon, sysselmannen i Ögur vid Ísafjarðardjúp hörde vad som hänt och dömde baskerna som illgärningsmän som det varit helt rätt att dräpa. Han samlade 50 man för att ge sig på de 18 som gått i land i Æðey och for dit den 14 oktober. Bara fem fanns där och de dödades genast. De övriga nio hade fångat en val och höll på att stycka den på Sandeyri, på fjordens norra sida. Dit for Ari med sina män och baskerna blev nesligen mördade, skändade och slängda i fjorden.

 

Karta Västfjordarna och baskernas färd

 

Baskerna som tagit sig till Vatneyri vid Patreksfjörður fiskade och gick runt till gårdarna och letade efter föda även om det fanns lite att få. Det sägs att en del bofasta försökte hjälpa dem. Man kan bara hoppas att någon enda haft lite stöd av ordlistan Vocabula Biscaica som t ex säger:

presenta for mi berrua usnia eta berria bura

- modern baskiska: Emadazu esne beroa eta gurin berria
- ordlistans isländska: gefdu mier heita miölk og nyt smior
- svenska: Ge mig varm mjölk och färskt smör

I januari 1616 for Ari Magnússon från Ögur med 100 man för att ge sig på de omkring 50 baskerna på Vatneyri. Han mötte några av dem i Tálknafjörður och dödade en, sårade en annan. Då hade han sett till att 31 basker mist livet. Vädret hindrade dock Ari och hans män från att ta sig till Vatnseyri vid Patreksfjörður där baskerna övervintrade.

Om våren när det första engelska fiskefartyget kom rodde baskerna ut och kapade det. Sedan seglade de iväg och ingen vet mer hur det gick.

Den baskisk-isländska föreningen hoppas att det skall komma fram fler upplysningar ur spanska arkiv som kan berätta mera om baskerna och den korta period av valfångst som med händelserna för 400 år sedan fick ett abrupt slut.

Det är ofattbart hur dessa män från områden vid Biscayabukten under så svåra förhållanden tog sig runt de ogästvänliga Västfjordarna. De måste ha haft ett oerhört gott sjömansskap och en enorm uthållighet. Vi kan skämmas över morden, men bara beundra baskerna.

 

Litteratur finns :

 • Helgi Þorláksson, Frá kirkjuvaldi til ríkisvalds, i Saga Íslands VI, ritstjóri Sigurður Líndal, Hið íslenzka bókmenntafélag, Sögufélagið, Reykjavík 2003 Jón lærdi Guðmundsson, Spánverjavígin (Sannrar frásögu Jóns lærda). Handskrift utgiven 1950 och 2015 med översättningar till engelska, baskisk och spanska, med inledning av Már Jónsson, ett samarbete mellan Center for Basque Studies och Forlagið, Reykjavik
 • Lilljegren, Joakim, Om tre baskiska ordlistor, Gardar XXXIX, Samfundet Sverige-Islands förlag, Malmö 2008
 • Sigrún Antonsdóttir, Spánverjavígin, Slaying of the Basques Euskal Baleazaleen Hilketa, La Matanza de los Vascos, 400, 1615-2015, folder utgiven av Baskavinafélagið á Íslandi, baskavinir.is , 1615.info
 • Baskisk-isländskt pidginspråk på Wikipedia

Vidare har den finske historikern och översättaren Tapio Koivukari skrivit romanen Ariasman, 2011. Han har bott på Västfjordarna och höll i april 2015 föredrag på vänföreningens konferens i Reykjavik. En minnesplakett är uppsatt på Hólmavík och en utställning om händelserna har visats på Island och även i Baskien 2015.

 

 

 

Kommentarer eller frågor på artikel ?

 

 

 

Fler artiklar...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76

Senaste artiklar...

Mest lästa artiklar

 • The Christian Signification of the Ramsund Carving

  The Christian Signification of the Ramsund Carving

        Sigurdsristningens kristna innebörd Inledning av Nanna Hermansson På konferensen om ballader i Tórshavn i juli 2015 nämnde Peter Andersen ristningen på Ramsundsberget i Sörmland, den så kallade Sigurdsristningen. Han antydde Läs mer
 • Islands historia i korta drag

  Islands historia i korta drag

        ISLANDS HISTORIA - i korta drag.   En kortfattad Islands historia   Gunnar Karlsson: Islands historia i korta drag. Översättning från isländska Ylva Hellerud. Mál og menning, Reykjavík. 2010. Mál og Läs mer
 • Karta Island - praktisk A4 karta

  Karta Island - praktisk A4 karta

    Här kan du se en karta över Island. En praktisk karta över hela Island i A4 storlek, lämplig att ha om du vill veta platsnamn eller planera en rundresa. Filen öppnas som Läs mer
 • Skald och kung

  Skald och kung

    Den isländske skalden Þórarinn Eldjárn hedrade kung Karl Gustav med ett hyllningskväde den 18:e november 2014.   Det finns en traditionell bakgrund till besöket på Stockholms slott då Hans Majestät Konungen tog Läs mer
 • Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

  Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

        TVÅ FONDER - nordiska bilaterala kulturfonder och deras bakgrund 1918.   Inom Norden finns en rad mindre kända nordiska bilaterala kulturfonder och föreningar som liksom Samfundet Sverige-Island verkar för att utveckla Läs mer
 • The Fischer Center Selfoss Foundation

  The Fischer Center Selfoss Foundation

    Den 11 juli 2013 kl 17 lokal tid var det 41 år sedan Spassky spelade 1.d4 i det första partiet i Reykjavik. I Selfoss invigde Illugi Gunnarsson det som på isländska heter Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ISLAND

- inte bara Reykjavík

En resa till Island är inte bara ett besök till Reykjaviks huvudstadsområde

 

Héðinsfjörður


Ni som ännu inte besökt isens och vulkanernas ö ska passa på att resa till Island nu. Island attraherar fler och fler besökare varje år. Är det inte dags att upptäcka varför? Luta dig tillbaka och låt oss på Islandia ta hand om din resa till Island.
Tack vare goda kontakter, god lokalkännedom och förmånliga kontrakt med leverantörer i USA och på Island kan vi erbjuda både individuella- och gruppresor till bra priser. Vi på Islandia lägger stor vikt vid personlig och bra service till våra kunder.

 

ANNONS

 

Denna inloggning är bara för medlemmar med rättigheter som front-end administrator.

Inloggning backend för administrator och webmaster

Inloggning administrator här