Artiklar Mycken läsning på tema Island

 

 

 

 

Livet är fisk?

 

Havsforskningen meddelar från de årliga undersökningarna av bottnarna kring Island i mars 2015 att torsken verkar gå till rikligare än på länge och att det finns stora exemplar. Även beståndet av kolja har det bättre efter nedgången 1980-90 och det härliga nyheter.

 

Under hela 1900-talet vilade ekonomin på fisket som sysselsatte många, både män och kvinnor. Säsongsarbete med fisk eller sill var oerhört viktigt och alla följde radions dagliga fiskerapporter.

Fiskeflottan är idag modern och effektiv och fiskeindustrin sysselsätter inte fler än runt 10 000 personer. Allt färre har direktkontakt med näringen trots att fångsterna som helhet inte ligger långt efter norrmännens, högre än länders inom EU.

I fjor var turismen för första gången den största inkomstkällan och de som direkt arbetar inom hotell och restaurangbranschen är också omkring 10 000.

Den som inte genom sin familj fått kännedom om det traditionella kustfisket kan ha fått en bild genom Jón Kalman Stefánssons bok Himmel och helvete, första delen av Trilogin om pojken, som belyser villkoren på Västfjordarna vid 1900-talets början. Där skildras de enkla bodar av sten och torv där fiskarna bodde, utrustningen, roddbåten och själva havsfisket.

Däckade fartyg kom först i bruk i slutet på 1800-talet.

Det hårda livet i ett framväxande fiskesamhälle och arbetet på land skildras också i romanen Salka Valka av Halldór Kiljan Laxness, som först kom på svenska 1936.

 

Säsongfiske

Torsk och kolja går till grundare vatten för att leka under vårvintern. För att få så kort rodd som till möjligt till fiskemeden har folk sedan medeltiden under säsongen bott vid stranden främst på västkusten, i sydväst och på Västmannaöarna. Dit har folk vandrat från gårdar och trakter med sämre fiske. Export av fisk finns belagd sedan 1300-talet och arkeologer konstaterar att fiskben från 1200-talet, funna i London, kommer från nordliga vatten.

Restaurerade sjöbodar som Þuríðarbúð, vid Stokkseyri, Þorvaldarbúð på Hellissandur, Snæfellsnes och i Ósvör, nära Bolungarvík, på Västfjordarna, har visat hur fiskehistoria kan intressera både inhemska och utländska besökare.

Karta från www.fishernet.is  

 

Konferens Strandminjar í hættu, Kustkultur i fara

Fornminjafélag Súgfirðinga, i Súðavík, vid Ísafjörður, är en ung förening med några eldsjälar (bland dem Eyþór Eðvarðsson och hans hustru) som hade tagit initiativ till en konferens med namnet Strandminjar í hættu, den 18 april 2015. Minjastofnun Íslands, motsvarigheten till Riksantikvarieämbetet, stod för den och statsministern inledde. När han, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, tillträdde 2014 flyttade han för övrigt kulturmiljövården och museerna till sitt ministerium.

 

Varför är kustkulturen hotad?

Stränderna förändras när havet stiger på grund av att glaciärerna smälter. Island rör sig. Landet växer inte bara i sidled och höjs, utan de yttersta delarna av västsidan sjunker. Vid Reykjanes, där fiskeställena var otaliga, sänks landet med 8 mm om året. Det är den kust som resenären ser från bussen på väg från flygplatsen i Keflavik. Ett oväder kan plötsligt kraftigt förändra stranden. Östra sidan av Island stiger och där kan det vara sanden som täcker och hotar rester av äldre bebyggelse. Älvar kan ändra sitt lopp och ibland är det också vägbyggen eller hamnarbeten som utplånar gamla spår.

 

Fridlyst

Enligt fornminneslagen från 2012 är alla byggnader över 100 år, liksom delar av dem eller rester av all slags mänsklig verksamhet, fridlysta. Förresten täcker lagen också båtar från tiden före 1950. Det tidskrävande arbetet med att registrera alla fornminnen har inte hunnit så långt. Det enda kustdrag som systematiskt inventerats är i Skagafjörður. Vid det arbetet framträdde till exempel i Hegranes en okänd medeltida hamn, nu täckt av sand.

En intressant arkeologisk undersökning har 2003-2012 gjorts vid älvmynningen Kólkuós, där havet blottat lämningar av bebyggelse. Platsen är omtalad i den tidiga litteraturen och dateringar gick tillbaks till 800-talet. På 1000-talet fanns en stenlagd gata ut på näset och stiger ledde mellan grunder till bodar. Mycket ben kom fram, av husdjur, säl, val, haj och fisk och en mängd föremål, några tidiga mynt. Inte minst uppmärksammade blev ben från importerade knähundar som på medeltiden värderades högt. Utländska fartyg kunde segla in i fjorden och hamnen var inte minst viktig för biskopsdömet Hólar, nyttjad fram till på 1500-talet.

En motsvarande mindre undersökning har gjort vid Siglunes vid Siglufjörður där havet går hårt åt landet. Asklager från kända vulkanutbrott har gett säkra dateringar. Mängden av fiskben där tyder på ett utbrett fiske på 1100- och 1200-talen, men också på fångster före 1100 och efter 1400.

 

Dokumentera

Också på Östlandet har det fiskats och sedan 1983 berättar ett Sjóminjasafn på Eskifjörður om fiske och handel. Många av kustens fornminnen är kända.En del av en registrering kunde utgå från ortnamnen som avslöjar bodar och landningsplatser. Som ett fängslande exempel nämndes missionären Þangbrandurs brygga från 997 (!) Studier av arkivalier ingår som en naturlig del i arbetet inför dokumentation.

En fotograf har för Fornminjafélag Súgfirðinga tagit bilder av stränder med hjälp av en fjärrstyrd helikopter han själv monterat ihop. På dem framträdde tydligt många hotade spår av grunder till hus och anläggningar.

Vad som kan göras är att dokumentera vad som finns idag. Hembygdsföreningarna kan här spela en stor roll, eftersom antikvarierna hos Minjastofnun som arbetar i landets åtta kulturmiljöområden inte har de resurser som behövs för inventeringsarbetet.

Konferensen var ett initiativ för att försöka engagera andra historiska föreningar än den i Súðavík att intressera sig och registrera sina fysiska spår av kustkultur.

 

Öka kunskap

Det handlar främst av allt om att öka kännedomen om kustkulturen. Samma uppgift har det 2008 bildade Íslenska Vitafélagið, Isländska fyrföreningen.

En första viti,fyr uppfördes 1878 och och en sista 1954, den slöt ringen runt landet med 104 fyrtorn. Utöver dem finns en rad farledsfyrar och ljusbojar vid hamnarna. Fyrtornen är inte längre bemannade och sju av dem är fridlysta som byggnadsminnen, bland dem Reykjanesviti från 1907. Vegagerðin, Vägväsenet under transportstyrelsen, vårdar dem väl. Hornbjargsviti, ytterst i norr på Västfjordana, hyrs av Ferðafélag Íslands, Tursistföreningen, och där finns sovsäcksplats för 50 personer.

Fyrföreningen arrangerar föreläsningar om fiske och kustkultur och ett återkommande tema i vinter har varit olyckor och säkerhet på havet. Föreningen samarbetar med Víkin, Sjóminjasafnið í Reykjavík, och andra lokala organisationer.

Fiske och sjöfartsmuset Víkin finns sedan 2005 i en stor byggnad som hyst stadens fiskeindustri i den inre delen och västra delen av den gamla hamnen. Den omvandlas för rekreation, men ytterst finns fortfarande kajplats för trålare och fiskeindustri.

Sedan 1994 har det största fiskeindustrimuseet Síldarminjasafn Íslands, Sillmuseet, byggts upp på Siglufjörður. Museerna som främst ägnar sig åt kustkulturen samarbetar och har en gemensam hemsida, www.sjóminjar.is .

 

Karta från www.fishernet.is  

 

Nordiskt kustkultur

Islands fyrförening är med i organisationen Nordisk kustkultur som anordnat flera möten. I Karlskrona träffades intresserade 2013 och sommaren 2015 hålls nästa sammankomst på Åland. Dit kommer bland annat en grupp från Síldarminjasafn Íslands för att visa hur man på bryggorna saltade sill i tunnor. Det pågick tills sillbeståndet kollapsade 1968. När sillen går till idag tas den upp och bearbetas genast maskinellt ombord på fångstfartygen, men är lika eftertraktad som förr.

 

TEXT
Nanna Hermansson

 

FOTNOT

Jón Kalman Stefánsson
Himmel och helvete, 2007, ingår i Trilogin om pojken, översatt av John Swedenmark, i pocket Svante Weyler bokförlag, Stockholm 2015
Halldór Kiljan Laxness
Salka Valka, översatt av Ingegerd Nyberg-Fries, Rabén och Sjögren, Stockholm 1990
Arne Mattson
Filmen Salka Valka från 1954 bygger på romanen.

 

LÄNKAR

 

 

 

Kommentarer eller frågor på artikel ?

 

 

Fler artiklar...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76

Senaste artiklar...

Mest lästa artiklar

 • The Christian Signification of the Ramsund Carving

  The Christian Signification of the Ramsund Carving

        Sigurdsristningens kristna innebörd Inledning av Nanna Hermansson På konferensen om ballader i Tórshavn i juli 2015 nämnde Peter Andersen ristningen på Ramsundsberget i Sörmland, den så kallade Sigurdsristningen. Han antydde Läs mer
 • Islands historia i korta drag

  Islands historia i korta drag

        ISLANDS HISTORIA - i korta drag.   En kortfattad Islands historia   Gunnar Karlsson: Islands historia i korta drag. Översättning från isländska Ylva Hellerud. Mál og menning, Reykjavík. 2010. Mál og Läs mer
 • Karta Island - praktisk A4 karta

  Karta Island - praktisk A4 karta

    Här kan du se en karta över Island. En praktisk karta över hela Island i A4 storlek, lämplig att ha om du vill veta platsnamn eller planera en rundresa. Filen öppnas som Läs mer
 • Skald och kung

  Skald och kung

    Den isländske skalden Þórarinn Eldjárn hedrade kung Karl Gustav med ett hyllningskväde den 18:e november 2014.   Det finns en traditionell bakgrund till besöket på Stockholms slott då Hans Majestät Konungen tog Läs mer
 • Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

  Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

        TVÅ FONDER - nordiska bilaterala kulturfonder och deras bakgrund 1918.   Inom Norden finns en rad mindre kända nordiska bilaterala kulturfonder och föreningar som liksom Samfundet Sverige-Island verkar för att utveckla Läs mer
 • The Fischer Center Selfoss Foundation

  The Fischer Center Selfoss Foundation

    Den 11 juli 2013 kl 17 lokal tid var det 41 år sedan Spassky spelade 1.d4 i det första partiet i Reykjavik. I Selfoss invigde Illugi Gunnarsson det som på isländska heter Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ISLAND

- inte bara Reykjavík

En resa till Island är inte bara ett besök till Reykjaviks huvudstadsområde

 

Héðinsfjörður


Ni som ännu inte besökt isens och vulkanernas ö ska passa på att resa till Island nu. Island attraherar fler och fler besökare varje år. Är det inte dags att upptäcka varför? Luta dig tillbaka och låt oss på Islandia ta hand om din resa till Island.
Tack vare goda kontakter, god lokalkännedom och förmånliga kontrakt med leverantörer i USA och på Island kan vi erbjuda både individuella- och gruppresor till bra priser. Vi på Islandia lägger stor vikt vid personlig och bra service till våra kunder.

 

ANNONS

 

Denna inloggning är bara för medlemmar med rättigheter som front-end administrator.

Inloggning backend för administrator och webmaster

Inloggning administrator här