Artiklar Mycken läsning på tema Island

 

 

Sagalitteraturens utgivningshistoria började i Uppsala i mitten av 1600-talet när den isländska studenten Jonas Rugman av en slump hamnade i Sverige. Jon hade med sig ett antal isländska handskrifter på sin resa. Dessa kom att få stor betydelse för svensk historiografi och sagaforskning. Tillsammans med den svenska historikern och riksantikvarien Olof Verelius publicerade han nämligen år 1664 Gothrici & Rolfi Historia, senare uppdelad i två sagor, Gautreks saga och Hrólfs saga Gautrekssonar. Berättelserna om Götrik och hans son Rolf Götriksson tillhör fornaldarsagorna, en sagagenre som utspelar sig i en mer eller mindre mytisk forntid.

 

I samverkan mellan Isländska sällskapet och Samfundet Sverige-Island uppmärksammades att det i år är 350 år sedan denna första isländska saga trycktes i Sverige. Detta skedde genom ett heldagsseminarium den 7 november vid Museum Gustavianum i Uppsala. Seminariet samlade närmare 60 deltagare. Det finansierades genom ett generöst bidrag från Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond.
Seminariet inleddes genom att Isländska sällskapets ordförande Agneta Ney och Samfundets Sverige-Island ordförande Nanna Hermansson hälsade välkommen. Museum Gustavianum presenterades sedan av museiassistent Rebecca Flodin. Därefter följde sex föreläsningar som ur olika aspekter belyste 1600-talets samhälle och strömningar.

Seminariet inleddes av Anna Wallette, filosofie doktor i historia och universitetslektor vid Lunds universitet, som föreläste under rubriken ”Sverige under 1600-talet”. En historiografisk exposé belyste bland annat periodens historiesyn som framhöll att en stormakt behövde blicka bakåt för att få legitimitet. Frågor kring varför det var just dessa forntidssagor som översattes sattes i samband med vilken uppfattning om världen, människan och hennes historia som 1600-talets samhälle gav uttryck för, eftersom detta har stor relevans för vad som händer med innehållet vid en översättning.

Mats Malm, professor i litteraturvetenskap från Göteborgs universitet, föreläste under rubriken ”Göticismen”. Han framhöll bland annat att stormaktstiden kan karaktäriseras av en identifikation av det nationella genom polarisering i olika riktningar. Mats Malm exemplifierade detta med relationen mellan svenska danska forskare, där den runologiska vetenskapen och föreställningar om historien arbetades fram i ett slags samverkan som ständigt baserades på avståndstagande och konflikt.

Svanhildur Óskarsdóttir, docent i filologi vid Háskóli Íslands och forskare vid Stofnun Árna Magnússonar i Reykjavík, föreläste om ”Gauðrángur íslendskur texti og oaccurat svensk version þar hjá.’ Isländska handskrifter i svenska händer – och Árni Magnússon”. Föreläsningen behandlade de isländska handskrifternas öde som exportvara, något som för övrigt ledde till att det inhemska intresset för handskrifterna ökade. Frågor ställdes om orsaken till att utskeppningen blev så omfattande. I samband med detta blev individens roll i historien belyst, bland annat genom islänningar som Árngrímur Jónsson, biskop Brynjólfur i Skálholt – och så givetvis Jonas Rugman.

Henrik Williams, professor i Nordiska språk vid Uppsala universitet, talade över ämnet ”Gothrici & Rolfi Historia i ett filologiskt och historiskt perspektiv”. Han framhöll bland annat att Olof Verelius i samband med översättningen introducerade flera nya ord i det svenska språket, exempelvis viking. Vidare påpekades att Verelius latinska kommentar har ansetts värdefull, men att den över 1000 poster långa ordlistan till utgåvan också är givande samt förordet av stort intresse. I detta hävdas bland annat att Sverige varit civiliserat sedan det först bebyggdes.

Magnus Källström, docent i Nordiska språk vid Stockholms universitet och forskare vid Riksantikvarieämbetet, föreläste om ”Monumenta lapidum aliquot runicorum – Om runstensbilagan i Verelius Gothrici & Rolfi Westrogothiæ Regum Historia”. I Gothrici & Rolfi Historia ingår en bilaga med 49 träsnitt av runstenar, där de flesta av runtexterna också finns överförda till det latinska alfabetet och översatta till latin. Det framhölls att detta var första gången som en större samling av svenska runstenar utgavs med både text och bild. Som framgår av boktryckaren Henrik Curios förord var runstensbilagan egentligen tänkt som ett prospekt för en större utgåva av Johannes Bureus efterlämnade kopparstick av runstenar, vilka skulle förses med en utförlig förklaring av riksantikvarien Lars Bure. Den senare kan dock av olika skäl inte ha svarat för texten i 1664 års runbilaga. Indicierna pekar i stället på att Jonas Rugman kan ha spelat en viktig roll även i detta sammanhang.

I sin föreläsning behandlade Heimir Pálsson, docent i Nordiska språk vid Uppsala universitet, handskriften DG 11 4to, Uppsala-Eddan. DG 11 har en annan struktur än de andra handskrifterna, och dessutom avsnitt som inte finns i de övriga. Med utgångspunkt i detta, samt med blick på Sturla Þórðarsons bild av Snorri Sturluson i Hákonar saga Hákonarsonar, och även i Íslendinga saga i Sturlungakomplexet, argumenterade Heimir för att DG 11 4to dels tillkommit som lärobok i diktarkonst för unga medlemmar av Sturlungafamiljen, dels kan ses som ett minnesdokument över Snorri.

 

Uppsala i december 2014

För Isländska sällskapet, Agneta Ney tillsammans med föreläsarna, och för Samfundet Sverige-Island, Heimir Pálsson.

 

 

 

Kommentarer eller frågor på artikel ?

 

 

 

Fler artiklar...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76

Senaste artiklar...

Mest lästa artiklar

 • The Christian Signification of the Ramsund Carving

  The Christian Signification of the Ramsund Carving

        Sigurdsristningens kristna innebörd Inledning av Nanna Hermansson På konferensen om ballader i Tórshavn i juli 2015 nämnde Peter Andersen ristningen på Ramsundsberget i Sörmland, den så kallade Sigurdsristningen. Han antydde Läs mer
 • Islands historia i korta drag

  Islands historia i korta drag

        ISLANDS HISTORIA - i korta drag.   En kortfattad Islands historia   Gunnar Karlsson: Islands historia i korta drag. Översättning från isländska Ylva Hellerud. Mál og menning, Reykjavík. 2010. Mál og Läs mer
 • Karta Island - praktisk A4 karta

  Karta Island - praktisk A4 karta

    Här kan du se en karta över Island. En praktisk karta över hela Island i A4 storlek, lämplig att ha om du vill veta platsnamn eller planera en rundresa. Filen öppnas som Läs mer
 • Skald och kung

  Skald och kung

    Den isländske skalden Þórarinn Eldjárn hedrade kung Karl Gustav med ett hyllningskväde den 18:e november 2014.   Det finns en traditionell bakgrund till besöket på Stockholms slott då Hans Majestät Konungen tog Läs mer
 • Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

  Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

        TVÅ FONDER - nordiska bilaterala kulturfonder och deras bakgrund 1918.   Inom Norden finns en rad mindre kända nordiska bilaterala kulturfonder och föreningar som liksom Samfundet Sverige-Island verkar för att utveckla Läs mer
 • The Fischer Center Selfoss Foundation

  The Fischer Center Selfoss Foundation

    Den 11 juli 2013 kl 17 lokal tid var det 41 år sedan Spassky spelade 1.d4 i det första partiet i Reykjavik. I Selfoss invigde Illugi Gunnarsson det som på isländska heter Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ISLAND

- inte bara Reykjavík

En resa till Island är inte bara ett besök till Reykjaviks huvudstadsområde

 

Héðinsfjörður


Ni som ännu inte besökt isens och vulkanernas ö ska passa på att resa till Island nu. Island attraherar fler och fler besökare varje år. Är det inte dags att upptäcka varför? Luta dig tillbaka och låt oss på Islandia ta hand om din resa till Island.
Tack vare goda kontakter, god lokalkännedom och förmånliga kontrakt med leverantörer i USA och på Island kan vi erbjuda både individuella- och gruppresor till bra priser. Vi på Islandia lägger stor vikt vid personlig och bra service till våra kunder.

 

ANNONS

 

Denna inloggning är bara för medlemmar med rättigheter som front-end administrator.

Inloggning backend för administrator och webmaster

Inloggning administrator här