Artiklar Mycken läsning på tema Island

 

 

Under ovanstående rubrik berättade Elfa Ýr Gylfadóttir om aktuella händelser för Samfundet Sverige Islands medlemmar ombord på Nordens Ljus den 22 april 2010.

Elfa är kanslichef på Kulturdepartementet på Island med särskilt ansvar för mediafrågor. Hon har tidigare bott i Sverige och har under våren arbetat här på Kulturdepartementets mediaenhet, på Granskningsnämnden för radio och TV samt Radio- och TV-verket.

De två stora frågor hon tog upp var dels en proposition på Alltinget om grundlagsförändringar och dels ett parlamentariskt yttrande för yttrande- och informationsfrihet samt ökat rättsskydd för journalister och deras källor.

I Alltingets utredning om den ekonomiska krisen som nyligen publicerades riktas kritik åt många håll. Redan tidigare talades det mycket om behovet av ett nytt samhälle med större öppenhet och insyn, med ökad demokrati. Nu kanske förbättringar kan genomföras.

 

Propositionen om ”stjórnlagaþing”, en församling för grundlagsförändring.

Ända sedan 1942har man diskuterat principerna i grundlagen. Den bygger på den danska grundlagen. I republiken 1944 övertogs kungens roll av presidenten. I många år har det kritiserats att regeringen varit för dominerande och Alltinget har haft mindre att säga. Som exempel nämnde Elfa att det i isländska medier kritiserats att det är justitieministern som utnämner domare efter yttrande i en rådgivande kommitté. Ministern kan och har gått emot experternas beslut. Ministrarna har en stark maktposition eftersom de, enligt grundlagen, är ansvariga för sina frågor utan att i regeringen gemensamt ansvara för helheten. I jämförelse med det svenska systemet blir regeringssammanträdena mest en form av informationsutbyte. Detta är en av de största svagheterna och den har tagits upp i Alltingets utredning.

Ofta har det varit två stora partier som styrt och delat posterna så att det ena partiet stått bakom statsministern och det andra bakom utrikesministern. Ordförande i de två partierna har sedan kunnat fatta beslutsom de gjorde om bankerna 2008 utan att informera ansvarig minister. Detta kritiseras också i Alltingets utredning.

Någon motsvarighet till Sveriges offentliga utredningar finns inte och det händer att lagförändringar godtas trots att de kan strida mot grundlagen. Något lagråd, som i Sverige, finns ej och bristen har påtalats tidigare. Konstitutionsutskott finns inte heller, de enda hindret är att presidenten kan välja om han vill godkänna lagförslaget. Det har han nekat att göra två gånger, senast gällde det lagen om ICESAVE, om ersättning till Storbritannien och Holland för sparare som förlorat i den kraschade internetbanken. Eftersom presidenten inte skrev under lagförslaget blev det folkomröstning den 6 mars i år 2010.

En annan sak som diskuterats är valsystemet med regionala kretsar och det har kritiserats av OSCE, The Organization for Security and Co-operation in Europe. Nu väger varje röst från landsbygden kanske fem gånger mer än en från huvudstaden.

Enligt propositionenom grundlagsförändringar skall 25-30 personer väljas redan i vår för att ingå i den rådgivande församlingen. Den skall lägga fram konkreta förslag redan nästa år.

Bortsett från ministrar och press är tanken att alla skall kunna kandidera till plats i den församlingen. Propositionen behandlas nu på Alltinget.

 

Yttrande om media

De isländska mediaföretagen ägdes före krisen av olika block, av ägare till de tre banker som gått i konkurs. Alltingets utredning visar att varken mediaföretagens journalister eller de som verkat inom public service kritiserat näringslivet och den ekonomiska utvecklingen före 2008. 

På Alltinget diskuteras nuen ”Þingsályktunartillaga”, ett parlamentariskt yttrande, för yttrandefrihet, förbättrat rättsskydd och informationsfrihet. Bakom detta yttrande står 18 ledamöter som representerar samtliga partier på tinget.

Enligt yttrandet skall lagstiftningen granskas och praxis i andra länder undersökas. Syftet är en progressiv lagstiftning med ett rättsskydd som kan vara ett stöd också för andra länder, där yttrande- och .informationsfriheten är hotad. Det är många svårafrågor, bland annat gör den brittiska lagstiftningen det lätt att stämma media för förtal och det har en så kallad ”chilling effect ” på journalistiken. Andrasaker som skall tas upp är ett önskat förbud mot censur och bättre tillgång till offentliga handlingar.

Alltingets utredning om den ekonomiska krisen publicerades den 12 april 2010 och såldes slut samma dag. Den har trots sitt upprörande innehåll fått ett gott mottagande eftersom den är både genomarbetad och välskriven. Utifrån sett har den kommit i skymundan av vulkanutbrottet i Eyjafjallajökull.

Utredningen finns att läsa på www.althingi.is, till en del också i en engelsk version.

Elfa nämnde särskilt kap 2, med 12 sidor som handlar om grunden för bankernas lånetransaktioner.

I ”Þingskjal 688 mál 383” finns handlingar som rör det parlamentarisak yttrandet om media. Förslaget tas upp på www.immi.is, Icelandic Modern Media Initiative.

 

Få personer

Man måste komma ihåg att det på Island är mycket få personer som skall upprätthålla alla de institutioner och funktioner som ett modernt samhälle kräver.

Kulturdepartementet, www.menntamalaraduneyti.is, är Elfa Gylfadóttirs arbetsplats där hon ansvarar för mediafrågor. Det är bara att önska henne lycka till med arbetet för ökad demokrati genom bättre villkor för en fri press.

 

LÄNKAR
Kulturdepartementet 
Utredningen finns att läsa här
Icelandic Modern Media Initiative
OSCE, The Organization for Security and Co-operation in Europe

 

TEXT
Nanna Hermansson

 

 

 

Kommentarer eller frågor på artikel ?

 

 

 

Fler artiklar...

 • Om att skriva en svensk-isländsk deckare

  Om att skriva en svensk-isländsk deckare

        Jag var på jobbutbyte en sommar bland nordiska ungdomar i Reykjavik och som student ett halvår på Háskóli Íslands. Sedan dess har det isländska lagrats i ett rum i hjärtat. Minnen, smaker, lukter och stämningen bland de som rörde sig på gatan Läs mer
 • Rapport från årsmöte 2017

  Rapport från årsmöte 2017

        Medlemmar i Samfundet Sverige-Island hade kallats till årsmöte fredagen den 20 oktober 2017 i Fatburs Brunnsgata 19, Stockholm. Ordförande hälsade de 32 medlemmarna och andra gäster välkomna. Peter Landvall valdes till kvällens ordförande och Sigrún Landvall till sekreterare. Verksamhetsberättelsen för tiden 1 Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77

Senaste artiklar...

Mest lästa artiklar

 • The Christian Signification of the Ramsund Carving

  The Christian Signification of the Ramsund Carving

        Sigurdsristningens kristna innebörd Inledning av Nanna Hermansson På konferensen om ballader i Tórshavn i juli 2015 nämnde Peter Andersen ristningen på Ramsundsberget i Sörmland, den så kallade Sigurdsristningen. Han antydde Läs mer
 • Islands historia i korta drag

  Islands historia i korta drag

        ISLANDS HISTORIA - i korta drag.   En kortfattad Islands historia   Gunnar Karlsson: Islands historia i korta drag. Översättning från isländska Ylva Hellerud. Mál og menning, Reykjavík. 2010. Mál og Läs mer
 • Karta Island - praktisk A4 karta

  Karta Island - praktisk A4 karta

    Här kan du se en karta över Island. En praktisk karta över hela Island i A4 storlek, lämplig att ha om du vill veta platsnamn eller planera en rundresa. Filen öppnas som Läs mer
 • Skald och kung

  Skald och kung

    Den isländske skalden Þórarinn Eldjárn hedrade kung Karl Gustav med ett hyllningskväde den 18:e november 2014.   Det finns en traditionell bakgrund till besöket på Stockholms slott då Hans Majestät Konungen tog Läs mer
 • Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

  Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

        TVÅ FONDER - nordiska bilaterala kulturfonder och deras bakgrund 1918.   Inom Norden finns en rad mindre kända nordiska bilaterala kulturfonder och föreningar som liksom Samfundet Sverige-Island verkar för att utveckla Läs mer
 • The Fischer Center Selfoss Foundation

  The Fischer Center Selfoss Foundation

    Den 11 juli 2013 kl 17 lokal tid var det 41 år sedan Spassky spelade 1.d4 i det första partiet i Reykjavik. I Selfoss invigde Illugi Gunnarsson det som på isländska heter Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ISLAND

- inte bara Reykjavík

En resa till Island är inte bara ett besök till Reykjaviks huvudstadsområde

 

Héðinsfjörður


Ni som ännu inte besökt isens och vulkanernas ö ska passa på att resa till Island nu. Island attraherar fler och fler besökare varje år. Är det inte dags att upptäcka varför? Luta dig tillbaka och låt oss på Islandia ta hand om din resa till Island.
Tack vare goda kontakter, god lokalkännedom och förmånliga kontrakt med leverantörer i USA och på Island kan vi erbjuda både individuella- och gruppresor till bra priser. Vi på Islandia lägger stor vikt vid personlig och bra service till våra kunder.

 

ANNONS

 

Denna inloggning är bara för medlemmar med rättigheter som front-end administrator.

Inloggning backend för administrator och webmaster

Inloggning administrator här