Artiklar Mycken läsning på tema Island

 

Verksamhetsberättelse 2014


 

SAMFUNDET SVERIGE-ISLAND, Verksamhetsberättelse 1 oktober 2013 till 30 september 2014.

Styrelsen för Samfundet Sverige-Island har under året bestått av åtta personer

Nanna Hermansson
ordförande
Hans Blidberg
vice ordförande
Heida Grétarsdóttir
skattmästare
Ingunn Franzén
sekreterare
Guðjón Hallgrímsson
styrelsemedlem
Gunnar Benediktsson
styrelsemedlem
Heimir Pálsson
styrelsemedlem
Ljúfa Elfwing
styrelsemedlem
Elín Óskarsdóttir
revisor
Erik Elvers
revisor
Birgitta Johansson
revisorsuppleant
Gunnar Benediktsson
valberedning
Gunnar Franzén
valberedning

Medlemsantal 105 betalande varav 20 ständiga medlemmar den 30 september 2014.

Verksamhet

Årsmöte och årsfest hölls den 29 november 2013 på Pumpan, Färgargårdstorget 1, Stockholm med 27 deltagare. Ordförande var Nanna Hermansson och sekreterare Ingunn Franzén.

Verksamhetsberättelse och balansräkning godkändes. Ett överskott på 524 kr bildades. Utgående behållning var 83 070 kr varav 70 000 kr stipendiefond och 13 070 kr fritt eget kapital.

Årsavgiften, 200 kr, ändrades inte

Under året har Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond beviljat medel till Isländska sällskapet för ett heldagsseminarium den 7 november 2014 i Uppsala med rubriken Isländsk saga blir svensk historia under stormaktstiden.

    Årsfesten inleddes med vin, följt av en riklig buffé, kaffe och tårta. Altsångerskan Malin Jansson sjöng Koppången av Per Erik Moraeus med text av Py Beckman; Det är vackrast när det skymmer av Pär Lagerkvist; Ombra Mai Fu ur Händels opera Xerxes; Av längtan till dig och på isländska Ég skal vaka og vera góð. Allt till ackompanjemang av Einar Sveinbjörnsson, Samfundets trogne musiker.

    Malin Jansson presenterade också sin ledarhund, labradudeln Caesar och berättade vilken hjälp det var att i ute kunna lita på hunden. En ledarhund får en fodervärd vid åtta veckors ålder, tränas från ett och ett halvt år i 8-9 månader och klarar han de prov som Synskadades Riksförbund står för är han redo. Hon betonade att arbetande hund inte får störas varken av andra. Tack till Tórálvur Kristoffersen som stod bakom Malin Jansson framträdande. Till kaffet sjöngs några sånger på svenska och isländska.

Styrelsemöten

Ett första styrelsemöte hölls den 18 januari 2014 hemma hos Nanna Hermansson, Vråkstigen 11, Älvsjö med fem medlemmar. Efter diskussion om ekonomi gällde mötet årets program. Återval skedde i styrelsen för Barbro och Sune Örtendahls fond.

    Andra styrelsemötet hölls den 21 maj 2014 på Café Ritazza, Stockholms centralstation med sex medlemmar. Höstens program, Islänningasagorna och hemsidan diskuterades.

Medlemsmöten

Den 14 oktober 2013 berättade Kolbrún Ýr Einarsdóttir: Lita på oss, vi är konstnärer för 17 av Samfundets medlemmar i Baltzars träfflokal, Baltzar von Platens gata 11 i Stockholm.

    Kolbrún Ýr Einarsdóttir, studerande vid Konstfack, beskrev hur finanskrisen hösten 2008 hade drabbat studenterna vid den isländska konsthögskolan. Marken rycktes undan och de anade varken hur det skulle gå med skolan eller med framtidsplaner. På våren öppnade några kamrater ett galleri i ett tomt hus Laugavegur 41. Under namnet Crymo sjöd det av aktiviteter i två år och deltog bla a i Supermarket Art fair på Kulturhuset i Stockholm 2010. Det nordiska samarbetet ledde till ett projekt på Stöðvarfjörður, ett annat på Rif och ett tredje i Bolungarvík. Med nordiskt stöd har hennes generation fått utlopp för sin kreativitet och samtidigt fått kontakter och utblickar viktiga för framtiden.

    Skriften, Treystið okkur! Við erum myndlistamenn // Trust us! We are artists, gavs ut av förlaget Crymogea, Reykjavik 2011. (Arngrímur Jónsson, den lärde, skrev Crymogæa, en grekisk översättning av namnet Island, om dess forna historia 1609.)

Den 6 mars 2014 talade Baldvin Þór Baldvinsson, journalist och korrespondent på RÚV, den isländska radion och televisionen, och doktorand i statsvetenskap talade om Myter om Island i medier. En felmålad bild av krisen och återhämtningen.

    Den första är att folk har läst artiklar som sagt att Island fått en ny konstitution, författad av allmänheten via sociala medier. Grundlagen är inte ändrad, men den diskuteras. - Den andra är att frihet och säkerhet för journalister er störst på Island, av alla länder. Det kan kopplas till Wikileaks och ett förslag på alltinget som kallas The Icelandic Modern Media Initiativ. - Den tredje myten är att landet drabbades värst av globala krisen 2008-2009. Tänk på Grekland till och inse att den är fel. - Den fjärde är att alla ansvariga för krisen har hamnat i fängelse. - Inte heller den femte myten att allmänheten inte betalade bankernas skulder stämmer. - Den sjätte är att Island kan ses som ett föredöme för andra länder för hur man skal hantera en ekonomisk kris. - Slutligen den sjunde myten att alla islänningar tror på alver.

    Baldvin diskuterade också ökningen i turismen. Via Keflavik kom 300 000 turister 2003 och 2013 kom nära 800 000. Bara från 2010 till 2013 var ökningen 320 000 och från 2012 till 2013 var den 20 %.

    Föredraget hölls för drygt 40 åhörare på pråmen Nordens Ljus, Kungsholms Strand 121, Stockholm, i samarbete med klubben Nordens Ljus, Föreningen Nordens stockholmsavdelning och Föreningen Natur och Samhälle i Norden.

Hemsidan www.samfundet-sverige-island.se har just nu 134 artiklar tillgängliga.

Det högsta besökstalet är 251 personer under en dag, av 13 933 besökare hittills i år. Genomsnittet är fler än 40 unika besökare per dag. Av dem är 20% återkommande.

    En besökare ser genomsnitt på 2,41 sidor under 2,11 minuter.

    Vägen till hemsidan går för 69% via dator, 11% utnyttjar surfplatta och 20% genom mobiltelefon. Det gör uppdatering nödvändig. Uppgifterna kommer från Google Analytics och är sammanställda av webbmastern Torbjörn Nyström.

Övrigt

För att presentera den nya översättningen av Islänningasagorna. Samtliga släktsagor och fyrtionio tåtar deltog ordförande i Föreningen Nordens fullmäktigemöte 14-15 juni 2014. Att väcka intresse för denna nordiska kulturskatt är en viktig uppgift för Samfundet.

    Vidare deltog ordförande i Bokmässan i Göteborg 24-27 september 2014 där Gunnar D Hansson talade om det stora översättningsarbetet av de isländska sagorna. I Kungl. bibliotekets monter berättade Ingrid Svensson om KB:s omfattande samling av medeltida isländska handskrifter och ordförande talade om Islänningasagorna, den muntliga och skriftliga traditionen.

    Ordförande har i Samfundets namn 4-11 september 2014 genomfört en Sagoresa till Island enligt önskan från Per Gustavsson, Berättarnät Kronoberg. Han hoppas inleda ett samarbete med isländska berättare. Resan annonserades genom Sagobygden i Ljungby och hade 25 deltagare. Några av dem framträdde en kväll i Nordens hus i Reykjavik med ett femtiotal åhörare. Gruppen deltog även i ett mindre seminarium i Snorrastofa, Medeltidscentret i Reykholt. Resan gick sedan norrut med tonvikten lagd på kulturhistoria och historier.

    Förfrågningar under året har bland annat handlat om tillberedning av haj.

 

Stockholm den 13 november 2014

Nanna Hermansson Ingunn Franzén
ordförande sekreterare

 

 

 

 

Kommentarer eller frågor på artikel ?

 

 

 

Fler artiklar...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76

Senaste artiklar...

Mest lästa artiklar

 • The Christian Signification of the Ramsund Carving

  The Christian Signification of the Ramsund Carving

        Sigurdsristningens kristna innebörd Inledning av Nanna Hermansson På konferensen om ballader i Tórshavn i juli 2015 nämnde Peter Andersen ristningen på Ramsundsberget i Sörmland, den så kallade Sigurdsristningen. Han antydde Läs mer
 • Islands historia i korta drag

  Islands historia i korta drag

        ISLANDS HISTORIA - i korta drag.   En kortfattad Islands historia   Gunnar Karlsson: Islands historia i korta drag. Översättning från isländska Ylva Hellerud. Mál og menning, Reykjavík. 2010. Mál og Läs mer
 • Karta Island - praktisk A4 karta

  Karta Island - praktisk A4 karta

    Här kan du se en karta över Island. En praktisk karta över hela Island i A4 storlek, lämplig att ha om du vill veta platsnamn eller planera en rundresa. Filen öppnas som Läs mer
 • Skald och kung

  Skald och kung

    Den isländske skalden Þórarinn Eldjárn hedrade kung Karl Gustav med ett hyllningskväde den 18:e november 2014.   Det finns en traditionell bakgrund till besöket på Stockholms slott då Hans Majestät Konungen tog Läs mer
 • Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

  Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

        TVÅ FONDER - nordiska bilaterala kulturfonder och deras bakgrund 1918.   Inom Norden finns en rad mindre kända nordiska bilaterala kulturfonder och föreningar som liksom Samfundet Sverige-Island verkar för att utveckla Läs mer
 • The Fischer Center Selfoss Foundation

  The Fischer Center Selfoss Foundation

    Den 11 juli 2013 kl 17 lokal tid var det 41 år sedan Spassky spelade 1.d4 i det första partiet i Reykjavik. I Selfoss invigde Illugi Gunnarsson det som på isländska heter Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ISLAND

- inte bara Reykjavík

En resa till Island är inte bara ett besök till Reykjaviks huvudstadsområde

 

Héðinsfjörður


Ni som ännu inte besökt isens och vulkanernas ö ska passa på att resa till Island nu. Island attraherar fler och fler besökare varje år. Är det inte dags att upptäcka varför? Luta dig tillbaka och låt oss på Islandia ta hand om din resa till Island.
Tack vare goda kontakter, god lokalkännedom och förmånliga kontrakt med leverantörer i USA och på Island kan vi erbjuda både individuella- och gruppresor till bra priser. Vi på Islandia lägger stor vikt vid personlig och bra service till våra kunder.

 

ANNONS

 

Denna inloggning är bara för medlemmar med rättigheter som front-end administrator.

Inloggning backend för administrator och webmaster

Inloggning administrator här