Artiklar Mycken läsning på tema Island

 

Verksamhetsberättelse 2009


 

Styrelsen för Samfundet Sverige-Island har under året bestått av sju personer:

 • Nanna Hermansson, ordförande
 • Hans Blidberg, vice ordförande
 • Heida Grétarsdóttir, skattmästare
 • Ingunn Franzén, sekreterare
 • Gunnar Benediktsson
 • Heimir Pálsson
 • Ljúfa Elfwing

 

Revisorer:

 • Dóra Ásgeirsdóttir
 • Elín Óskarsdóttir

 

Valberedning:

 • Gunnar Benediktsson
 • Gunnar Franzén

 

Medlemsantal:

107 varav 21 städiga medlemmar 30 september 2011

 

Verksamhet

Årsmöte och årsfest hölls den 3 december 2010 på Pumpan, Färgargårdstorget 1, Stockholm. Ordförande var Ljúfa Elfwing och sekreterare Ingunn Franzén.
Verksamhetsberättelse och balansräkning godkändes. Underskottet var 4 861 kr, utgående behållning 35 304 kr jämte stipendiefond 70 000 kr. Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond hade tillgångar om knappt 3,2 miljoner kr.

Årsavgiften om 150 kr höjdes ej.

Styrelsens förslag till smärre ändringar av stadgarna godkändes. Enligt dem betonas att samfundet vill verka i hela landet. Medlem är den som betalat årsavgift. Syrelsen har minst fem, högst nio medlemmar. Ständigt medlemskap erbjuds ej. Kallelse till årsmöte skall skickas ut två veckor innan.

Ljúfa Elfwing presenterade Samfundets hemsida: www.Samfundet-Sverige-Island.se för de 32 deltagarna.

 

Årsfest

”Att skjuta fisk”, för underhållningen svarade Veturliði Óskarsson och Heimir Pálsson, universitetslektorer i Uppsala. Veturliði kåserade om språkliga missförstånd. Heimir ledde allsången och beskrev innehållet i texterna. Till festen serverades vin och en buffé följd av kaffe och chokladtårta. Islands ambassad hade sänt en sedvanlig, värmande hälsning.

 

Styrelsemöten

Ett första styrelsemöte hölls den 24 november 2010 hos Ingunn Franzén, Fernlundastigen 20, Spånga. Fem styrelseledamöter diskuterade, årsmöte, hemsidan och vårens program.

Ett andra styrelsemöte hölls den 22 januari 2011 hos Ljúfa Elfwing, Swedenborgsgatan 21 i Stockholm. Sex styrelsemedlemmar deltog och diskuterade hemsidan och vårens program och en läcker måltid följde till vilken även makar var inbjudna.

Ett tredje styrelsemöte hölls den 5 september 2011 hemma hos Ingunn Franzén, Fernlundastigen 20, Spånga. Sex deltagare diskuterade höstens program.

 

Medlemsmöten

Den 12 oktober 2010 inbjöds medlemmarna till föreläsning i Cosmonova ordnad av Riksmusei vänner och Naturhistoriska riksmuseet. Erik Sturkell, geolog vid Göteborgs Universitet, berättade om ”Eyjafjallajökull i dag – Katla i morgon”, om vulkanen där ett utbrott började 14 april 2010. Filmen Eldringen visades.

Den 21 oktober 2010 hölls ett seminarium om glaciärer, jordskalv och vulkaner samt hur ett språk lär sig handskas med sådana naturfenomen. Berättare var Reynir Böðvarsson från Uppsala universitet, Oddur Sigurðsson, Islands meteorologiska institut och uppsalalektorerna Veturliði Óskarsson och Heimir Pálsson. Rune Palm välkomnade till Institutionen för Nordiska språk, Frescati.
Seminariet inleddes med Alfred Wegeners sekelgamla teori om de tektoniska plattorna som slog igenom på 1960-talet. Där plattorna, som på Island, går från varandra skapas spänningar och skalv. Flygbilder från Island visade sprickor och kratrar, fina närbilder visade liv på glaciärerna som rör sig när de smälter. Bland ortnamnen i nordbornas nya land är reykr, rök ett vanligt led. Vulkanutbrott kallades eldr, jarðeldr, jordeld och den lava som rann kunde vara brunahraun, besläktat med brenna, brinna. Hraun betecknade inte lavamark, som idag, utan stenig eller kal mark, att jämföras med ortnamnen Rönö och Runtuna i Sörmland. Skildringar av vulkanutbrott finns från 1800-talet, men inte i sagalitteraturen, någon Vulcanus förekommer inte i mytologin, ingen gejser nämns, men laug, bad omtalas.
Det var ett mycket intressant seminarium med nära 40 deltagare och det hölls i samarbete med Isländska sällskapet, Islands ambassad och Institutionen för Nordiska språk i Frescati.

Dagarna 19 november 2010 hölls ett möte för medlemmar i de västnordiska vänföreningarna, Tjaldur, vänskapsförening Finland-Färöarna, Uppik, vänskapsförening Finland-Grönland, Föreningen Sverige-Grönland, Samfundet Sverige-Färöarna och Samfundet Sverige-Island.
Med sex gäster från Finland hölls ett föreningsmöte hos Föreningen Norden. På kvällen berättade Lars-Erik Larsson, chef för Biologiska museet, om sina erfarenheter som guide på Färöarna på 1970-talet. Den färöiske sångaren Brandur Enni underhöll med gitarr. Mötet hölls i Skogens hus på Skansen. Följande dag, hos Nordregio på Skeppsholmen, berättade Christian Hjort, geolog och ornitolog från Lund, om sitt mångåriga fältarbete på nordöstra Grönland.

Den 9 februari 2011 berättade Madeleine Ströje-Wilkens, som var Sveriges ambassadör på Island 2005 till 2009, om tiden då den ekonomiska bubblan sprack. Hon gav personliga glimtar, berättade om problem, men också om hur väl det nordiska samarbetet fungerade. Hon hyste gott hopp om framtiden med landets resurser: välutbildad befolkning, strategiskt läge, fiske, konstnärlig kreativitet, vikingaanda och flexibilitet. Till hennes hjärtebarn hör Gardarshólmi på Húsavík med de årliga svenskdagarna.
Mötet hölls på Islands ambassad och Guðmundur Árni Stefánsson kunde gratulera Madeleine Ströje-Wilkens som utnämnts till isländsk honorärkonsul i Karlstad. De 25 deltagarna trakterades rikligt.

Den 5 april 2011 var rubriken ”Fria män” av Halldór Kiljan Laxness i ny språkdräkt.
Översättaren Inge Knutsson berättade att han alltid varit road av likheter och olikheter i de nordiska språken. Av en tillfällighet råkade han få översätta ”Gudsgåva” av Halldór Laxness redan 1975 och sedan ytterligare tre av hans verk.
När Inge Knutsson 2008 översatt Halldór Guðmundssons stora biografi över Laxness ville förlaget, Leopard, ge ut en roman på svenska och valet föll på ”Fria män”. Den publicerades kom ut i två delar 1934 och 1935, översattes till svenska 1949, en nu föråldrad utgåva.
Laxness arbetade noggrant, skrev själv om bokens fem delar många gånger och mejslade ut meningarna. Översättaren har arbetat nästan på samma sätt under tre år.
Han tecknade i stora drag handlingen i denna den mest spridda av Laxness böcker. Författaren, som bara var 52 år då han 1955 fick Nobelpriset, räknas som en av århundradets största i Norden. Inge Knutsson läste ur ett kapitel med en berättarglädje som trollband de 13 åhörarna i Aktersalongen på pråmen Nordens ljus vid Blasieholmskajen.

Tidigare samma dag hade medlemmarna varit inbjudna till Föreningen Nordens Stockholmsavdelning som ordnat en träff, Grannland Island med författaren Steinunn Jóhannesdóttir och hennes man redaktören Karl Einar Haraldsson. Hon berättade om 1600-talets stora psalmist Hallgrímur Pétursson och hans hustru Guðrún Símonardóttir som återvänt från slaveriet i Alger. Karl Einar talade om ”Island på återväg till Norden och EU”. Träffen hölls i Föreningen Nordens lokaler Hantverkargatan 29, Stockholm.

 

Annat

Forlagið, Mál og Menning, i Reykjavik gav ut skriften Isländsk historia i korta drag av Gunnar Karlsson, i Ylva Helleruds översättning. Den är tryckt med stöd av Samfundet Sverige-Island - Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond. Samfundets medlemmar fick skriften hemskickad 2010. Den säljs genom Föreningen Norden, www.norden.se (Webbshop)

Nordiska kulturfonden höll 10-11 mars 2011 ett seminarium på Schæffergården om det nordiska kultursamarbetet och de bilaterala fonderna i Norden. Ordförande deltog. Föreningarna Tjaldur och Uppik i Helsingfors föreslog där ett samarbete om resa till kulturnatt i oktober i Köpenhamn.

Utställningen Havsfiske, sex turer på Nordatlanten, med fotografier av Maria Olsen visades i kulturhuset Katuaq i Nuuk i oktober 2010 och i Nordens hus i Tórshavn i mars-april 2011.
Därefter avslutades projektet som Samfundet Sverige- Färöarna stod för med stöd av Samfundet, Nordiska kulturfonden och flera andra.

Som tidigare har Erik Elvers, till medlemmarna med e-post sänt ut upplysningar om andra evenemang som rör Island och hänvisningar till intressanta artiklar.

Nanna Hermansson            Ingunn Franzén
Ordförande                      sekreterare

 

 

Kommentarer eller frågor på artikel ?

 

 

Fler artiklar...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76

Senaste artiklar...

Mest lästa artiklar

 • The Christian Signification of the Ramsund Carving

  The Christian Signification of the Ramsund Carving

        Sigurdsristningens kristna innebörd Inledning av Nanna Hermansson På konferensen om ballader i Tórshavn i juli 2015 nämnde Peter Andersen ristningen på Ramsundsberget i Sörmland, den så kallade Sigurdsristningen. Han antydde Läs mer
 • Islands historia i korta drag

  Islands historia i korta drag

        ISLANDS HISTORIA - i korta drag.   En kortfattad Islands historia   Gunnar Karlsson: Islands historia i korta drag. Översättning från isländska Ylva Hellerud. Mál og menning, Reykjavík. 2010. Mál og Läs mer
 • Karta Island - praktisk A4 karta

  Karta Island - praktisk A4 karta

    Här kan du se en karta över Island. En praktisk karta över hela Island i A4 storlek, lämplig att ha om du vill veta platsnamn eller planera en rundresa. Filen öppnas som Läs mer
 • Skald och kung

  Skald och kung

    Den isländske skalden Þórarinn Eldjárn hedrade kung Karl Gustav med ett hyllningskväde den 18:e november 2014.   Det finns en traditionell bakgrund till besöket på Stockholms slott då Hans Majestät Konungen tog Läs mer
 • Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

  Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

        TVÅ FONDER - nordiska bilaterala kulturfonder och deras bakgrund 1918.   Inom Norden finns en rad mindre kända nordiska bilaterala kulturfonder och föreningar som liksom Samfundet Sverige-Island verkar för att utveckla Läs mer
 • The Fischer Center Selfoss Foundation

  The Fischer Center Selfoss Foundation

    Den 11 juli 2013 kl 17 lokal tid var det 41 år sedan Spassky spelade 1.d4 i det första partiet i Reykjavik. I Selfoss invigde Illugi Gunnarsson det som på isländska heter Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ISLAND

- inte bara Reykjavík

En resa till Island är inte bara ett besök till Reykjaviks huvudstadsområde

 

Héðinsfjörður


Ni som ännu inte besökt isens och vulkanernas ö ska passa på att resa till Island nu. Island attraherar fler och fler besökare varje år. Är det inte dags att upptäcka varför? Luta dig tillbaka och låt oss på Islandia ta hand om din resa till Island.
Tack vare goda kontakter, god lokalkännedom och förmånliga kontrakt med leverantörer i USA och på Island kan vi erbjuda både individuella- och gruppresor till bra priser. Vi på Islandia lägger stor vikt vid personlig och bra service till våra kunder.

 

ANNONS

 

Denna inloggning är bara för medlemmar med rättigheter som front-end administrator.

Inloggning backend för administrator och webmaster

Inloggning administrator här