Artiklar Mycken läsning på tema Island

 

Protokoll årsmöte 3 december 2010

 1. Ljúfa Elfwing förklarade mötet öppnat.
 2. Till mötesordförande valdes Ljúfa Elfwing, till mötessekreterare valdes Ingunn Franzén.
 3. Dagordningen fastställdes.
 4. Mötet befanns stadgeenligt utlyst.
 5. Till justerare valdes Erik Elfwing.
 6. Ljúfa Elfwing läste upp och kommenterade valda delar av verksamhetsberättelsen.
 7. Revisorn Leif Söderberg föredrog revisionsberättelsen. Räkenskaperna har utförts med god ordning och noggrannhet. Inga anmärkningar kunde göras. Erik Elvers redogjorde för balansräkningen. Årets resultat -4861 kronor. Örtendahlska fondens tillgångar var knappt 3.2 miljoner kronor i slutet av 2009. Kvartalsredovisningar föreligger inte. Skriften Islands historia i korta drag av Gunnar Karlsson i översättning av Ylva Hellerud trycktes med stöd av Samfundet Sverige-Island- Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond. Skriften säljs genom Föreningen Norden, www.norden.se.
 8. Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Ny styrelse valdes enligt följande:
  a.    Styrelseordförande: Nanna Hermansson (omval)
  b.    Vice ordförande: Hans Blidberg (omval)
  c.    Skattmästare: Heida Grétarsdóttir (ny)
  d.    Sekreterare: Ingunn Franzén (omval)
  e.    Övriga ledamöter: Gunnar Benediktsson, Ljúfa Elfwing, Heimir Pálsson,  (omvalda) 1 vakans.
 10. Till revisorer valdes Dóra Ásgeirsdóttir och Elín Óskarsdóttir. Kurt Kraft, godkänd revisor, för Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahl.
 11. Till valberedare valdes Gunnar Benediktsson och Gunnar Franzén. 
 12. Beslutades om oförändrad medlemsavgift, d v s 150 kr, samt att nytt ständigt medlemskap avskaffas.
 13. Stadgar och ändring av stadgar godkändes.
 14. Övriga frågor: Ljúfa Elfwing presenterade och demonstrerade vår nya hemsida: www.Samfundet-Sverige-Island.se
 15. Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet:                                                              Justeras:

Ingunn Franzén              Ljúfa Elfwing                          Erik Elfwing
sekreterare                    mötesordförande 

Fler artiklar...

 • Om att skriva en svensk-isländsk deckare

  Om att skriva en svensk-isländsk deckare

        Jag var på jobbutbyte en sommar bland nordiska ungdomar i Reykjavik och som student ett halvår på Háskóli Íslands. Sedan dess har det isländska lagrats i ett rum i hjärtat. Minnen, smaker, lukter och stämningen bland de som rörde sig på gatan Läs mer
 • Rapport från årsmöte 2017

  Rapport från årsmöte 2017

        Medlemmar i Samfundet Sverige-Island hade kallats till årsmöte fredagen den 20 oktober 2017 i Fatburs Brunnsgata 19, Stockholm. Ordförande hälsade de 32 medlemmarna och andra gäster välkomna. Peter Landvall valdes till kvällens ordförande och Sigrún Landvall till sekreterare. Verksamhetsberättelsen för tiden 1 Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77

Senaste artiklar...

Mest lästa artiklar

 • The Christian Signification of the Ramsund Carving

  The Christian Signification of the Ramsund Carving

        Sigurdsristningens kristna innebörd Inledning av Nanna Hermansson På konferensen om ballader i Tórshavn i juli 2015 nämnde Peter Andersen ristningen på Ramsundsberget i Sörmland, den så kallade Sigurdsristningen. Han antydde Läs mer
 • Islands historia i korta drag

  Islands historia i korta drag

        ISLANDS HISTORIA - i korta drag.   En kortfattad Islands historia   Gunnar Karlsson: Islands historia i korta drag. Översättning från isländska Ylva Hellerud. Mál og menning, Reykjavík. 2010. Mál og Läs mer
 • Karta Island - praktisk A4 karta

  Karta Island - praktisk A4 karta

    Här kan du se en karta över Island. En praktisk karta över hela Island i A4 storlek, lämplig att ha om du vill veta platsnamn eller planera en rundresa. Filen öppnas som Läs mer
 • Skald och kung

  Skald och kung

    Den isländske skalden Þórarinn Eldjárn hedrade kung Karl Gustav med ett hyllningskväde den 18:e november 2014.   Det finns en traditionell bakgrund till besöket på Stockholms slott då Hans Majestät Konungen tog Läs mer
 • Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

  Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

        TVÅ FONDER - nordiska bilaterala kulturfonder och deras bakgrund 1918.   Inom Norden finns en rad mindre kända nordiska bilaterala kulturfonder och föreningar som liksom Samfundet Sverige-Island verkar för att utveckla Läs mer
 • The Fischer Center Selfoss Foundation

  The Fischer Center Selfoss Foundation

    Den 11 juli 2013 kl 17 lokal tid var det 41 år sedan Spassky spelade 1.d4 i det första partiet i Reykjavik. I Selfoss invigde Illugi Gunnarsson det som på isländska heter Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ISLAND

- inte bara Reykjavík

En resa till Island är inte bara ett besök till Reykjaviks huvudstadsområde

 

Héðinsfjörður


Ni som ännu inte besökt isens och vulkanernas ö ska passa på att resa till Island nu. Island attraherar fler och fler besökare varje år. Är det inte dags att upptäcka varför? Luta dig tillbaka och låt oss på Islandia ta hand om din resa till Island.
Tack vare goda kontakter, god lokalkännedom och förmånliga kontrakt med leverantörer i USA och på Island kan vi erbjuda både individuella- och gruppresor till bra priser. Vi på Islandia lägger stor vikt vid personlig och bra service till våra kunder.

 

ANNONS

 

Denna inloggning är bara för medlemmar med rättigheter som front-end administrator.

Inloggning backend för administrator och webmaster

Inloggning administrator här