Artiklar Mycken läsning på tema Island

 

Verksamhetsberättelse 2010


 

Styrelsen för Samfundet Sverige-Island har under året bestått av åtta personer.

Styrelse

 • Nanna Hermansson, ordförande
 • Hans Blidberg, vice ordförande
 • Erik Elvers, skattmästare
 • Ingunn Franzén, sekreterare
 • Gunnar Benediktsson
 • Heimir Pálsson
 • Dagný Benediktsdóttir
 • Ljúfa Elfwing

Revisorer :

 • Leif Söderberg
 • Elín Óskarsdóttir
 • Kurt Kraft, godkänd revisor

Valberedning :

 • Einar Sveinbjörnsson
 • Gunnar Benediktsson.

Medlemsantal :

102 varav 23 ständiga medlemmar 2010.

Verksamhet

Årsmöte och årsfest hölls den 28 november 2009 på Pumpan, Färgargårdstorget 1, Stockholm. Ordförande var Hans Blidberg och sekreterare Ingunn Franzén.
Verksamhetsberättelse och balansräkning godkändes. Underskottet var 6 327 kr, utgående behållning 330 165 (eget kapital) kr jämte stipendiefond 70 000 kr. Dessutom fanns Örtendahlska fonden med tillgångar om 3 478 000 kr.
Årsavgiften om 150 kr höjdes ej, avgiften för ständig medlem är 2 000 kr.
Till festen serverades vin och en italiensk buffé följd av kaffe och chokladtårta. Islands ambassad hade sänt en sedvanlig, värmande hälsning.
Så följde ett muntert program, en allsångskavalkad med universitetslektor Heimir Pálsson och konsertmästare Einar Sveinbjörnsson på piano. Rubriken var Inte alla var lika välkomna hem och inleddes med Snorre Sturlason på 1200-talet och leddes fram till Sigurður Þórarinsson som länge var aktiv i Samfundet. Årsmötet hade 32 deltagare.

Styrelsemöten

Det åttionde verksamhetsåret inleddes med styrelsemöte den 14 december 2009 på Liljevalchs konsthall. Sex ledamöter deltog och problemet att endast ha 35 betalande samt 22 ständiga medlemmar. Om fler betalar kan antalet troligen stiga till inalles 113.
För att fortsätta med syftet att öka kunskapen om och intresset för Island beslöts att satsa på den egna hemsidan.

Ett andra styrelsemöte hölls den 1 mars 2010 hos Ljúfa Elfwing, Swedenborgsgatan 21 i Stockholm. Fem styrelsemedlemmar deltog och diskuterade vårens program och frågor angående hemsidan efter en delikat kvällsmåltid.

En kursdag för styrelsemedlemmar, också från Samfundet Sverige-Färöarna, hölls den 6 mars på Föreningen Nordens folkhögskola Biskops-Arnö. Torbjörn Nyström, från Svensk-färöisk förening på Färöarna, ledde kursen och utgick från verktyget Joomla som hämtats på nätet. Den gällde hur man loggar in, lägger in artiklar och bilder och redigerar. Sex styrelsemedlemmar och Leif Söderberg, som webbansvarig, deltog.

Ett tredje styrelsemöte om arbetet med hemsidan hölls tillsammans med styrelsen från Samfundet Sverige-Färöarna den 17 mars i kajutan på Nordens ljus, vid Blasieholmskajen.
Sex deltagare diskuterade domännamn, webbhotell och behovet av övning.

Ett fjärde styrelsemöte höll de bägge samfunden den 8 september hos Föreningen Norden, Hantverkargatan 29 med tio deltagare. Ämnet var hemsidorna och Leif Söderberg kunde svara på många av frågorna, Ljúfa Elfwing som har arbetet mycket med saken på en del. Samfundet Sverige-Island har domännamnet www.samfundet-sverige-island.se

Medlemsmöten

Den 3 februari 2010 höll Halldór Ásgrímsson, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet, ett föredrag om nordiskt samarbete på Islands ambassad. Han presenterade ministerrådets med de elva olika ministerråden och Nordiska rådet med sina 87 parlamentariker. Efter tjugo år som minister, varav stadsminister 2004-2006, lämnade han politiken för att han i ansåg att den isländska valutan inte kan klara sig i en öppen finansiell värld. Till den är Island ansluten genom EES-avtalet. Halldór vill se hela Norden ansluten till EU för att kunna ha något inflytande i världen. Han berättade att den isländska fiskerinäringen varit nära konkurs när kvoteringen infördes 1983 och det varit enda chansen. Fisket inom EU kommer troligen att regionaliseras. Samma dag hade han invigt Nordiskt välfärdscentrum på Hantverkargatan 29, Stockholm.
De 24 åhörarna trakterades elegant på ambassaden.

Den 22 april talade Elfa Ýr Gýlfadóttir, kanslichef på Kulturdepartementet på Island med ansvar för mediafrågor, ombord på Nordens Ljus för några medlemmar. Rubriken var Krisen föder nya initiativ för ökad demokrati på Island. Hon talade initierat om en proposition på Alltinget om grundlagsförändringar och del som ett parlamentariskt yttrande för yttrande- och informationsfrihet samt ökat rättsskydd för journalister och deras källor. Redan före krisen har talats om behovet av ett nytt samhälle med större öppenhet och insyn, med ökad demokrati.
Grundlagen bygger på den danska, presidenten övertog kungens roll och detta har kritiserats. Missnöje har också funnits med valsystemet. En rad parlamentsledamöter står bakom ett yttrande för förbättrat rättsskydd och informationsfrihet. Nu finns kanske möjlighet för länge önskade reformer att bli verkliga.

Den 5 maj kallades medlemmarna till ett seminarium i Norska kyrkan om Islands framtid- på andra sidan den ekonomiska krisen. Sveriges ambassadör Anders Ljunggren inledde med ämnet Sveriges och Islands relationer - en saga i ständig utveckling. Han nämnde att förutom ambassaden finns fyra isländska honorärkonsuler i Sverige och sju svenska på Island. Omkring 5 500 islänningar bor i Sverige och 400 svenskar är mantalsskrivna på Island.
Eyvindur Gunnarsson, docent i finansrätt vid Islands universitet, talade om den stora utredningen av orsakerna till finanskrisen som ett stort steg framåt. Själv hade han deltagit i arbetet. Han påpekade att det trots allt finns ljuspunkter, staten var skuldfri fram till krisen, fisket är basen i näringslivet och landets arbetskraft är välutbildad. Egenföretagaren och kommunpolitikern Gústaf Skúlason, Sollentuna, beskrev de stora problem som följde med den terroriststämpel som Storbritannien satte på Island hösten 2008, handeln avstannade, kraven på Island var orimliga och stödet för EU-ansökan sjönk. Seminariet var anordnat av Föreningen Nordens Stockholmsavdelning i samarbete med Föreningen Natur och Samhälle i Norden och Samfundet. Av omkring 50 deltagare kom bortåt 15 från Samfundet.

Höstens stora seminarium hölls i oktober.

Annat

Isländskt-svenskt forskarsamarbete om medeltida handsskrifter. Med stöd av Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond besökte professor Bergljót Kristjánsdóttir med fem forskarstudenter Institutionen för nordiska språk i Uppsala dagarna 23-28 augusti.

Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond har i september givit bidrag till projektet Handritin heima, Isländska medeltidshandskrifter och nordisk kulturhistoria, ett samarbetsprojekt mellan fyra länder om en digital informationssida. Stödet gäller översättning till svenska av hemsidans texter.

Forlagið, Mál og Menning, i Reykjavik gav i somras ut skriften Isländsk historia i korta drag av Gunnar Karlsson, i Ylva Helleruds översättning. Den är tryckt med stöd av Samfundet Sverige-Island - Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond. Stiftelsen har överlämnat 150 exemplar till Samfundet för distribution. Skriften säljs genom Föreningen Norden, www.norden.se.

Svensk-isländska samarbetsfonden gav 2009 ut skriften Samband, Sverige och Island i växande kontakt med intervjuer gjorda av Christina och Lars-Åke Engblom.

Utställningen Havsfiske, sex turer på Nordatlanten med fotografier av Maria Olsen visades 5 juni till 5 augusti i Víkin, Sjóminjasafnið í Reykjavík för att sedan skickas till Grönland.

Samfundet Sverige-Island i Lund och Malmö är en dotterförening till Samfundet från 1933. Den var verksam till 1960, nystiftades 1969 och var aktiv till 2010. Vid årsskiftet fick medlemmarnaGardar XL, den sista årgången av årsboken för Samfundet Sverige-Island i Lund och Malmö, Samfundet Sverige-Island och Samfundet Sverige Färöarna.

Som tidigare har skattmästaren, Erik Elvers, till medlemmarna med e-post sänt ut upplysningar om andra evenemang som rör Island och hänvisningar till intressanta artiklar.

 

Stockholm 25 november 2010

Nanna Hermansson            Ingunn Franzén
ordförande                       sekreterare

 

 

Kommentarer eller frågor på artikel ?

 

 

 

Fler artiklar...

 • Om att skriva en svensk-isländsk deckare

  Om att skriva en svensk-isländsk deckare

        Jag var på jobbutbyte en sommar bland nordiska ungdomar i Reykjavik och som student ett halvår på Háskóli Íslands. Sedan dess har det isländska lagrats i ett rum i hjärtat. Minnen, smaker, lukter och stämningen bland de som rörde sig på gatan Läs mer
 • Rapport från årsmöte 2017

  Rapport från årsmöte 2017

        Medlemmar i Samfundet Sverige-Island hade kallats till årsmöte fredagen den 20 oktober 2017 i Fatburs Brunnsgata 19, Stockholm. Ordförande hälsade de 32 medlemmarna och andra gäster välkomna. Peter Landvall valdes till kvällens ordförande och Sigrún Landvall till sekreterare. Verksamhetsberättelsen för tiden 1 Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77

Senaste artiklar...

Mest lästa artiklar

 • The Christian Signification of the Ramsund Carving

  The Christian Signification of the Ramsund Carving

        Sigurdsristningens kristna innebörd Inledning av Nanna Hermansson På konferensen om ballader i Tórshavn i juli 2015 nämnde Peter Andersen ristningen på Ramsundsberget i Sörmland, den så kallade Sigurdsristningen. Han antydde Läs mer
 • Islands historia i korta drag

  Islands historia i korta drag

        ISLANDS HISTORIA - i korta drag.   En kortfattad Islands historia   Gunnar Karlsson: Islands historia i korta drag. Översättning från isländska Ylva Hellerud. Mál og menning, Reykjavík. 2010. Mál og Läs mer
 • Karta Island - praktisk A4 karta

  Karta Island - praktisk A4 karta

    Här kan du se en karta över Island. En praktisk karta över hela Island i A4 storlek, lämplig att ha om du vill veta platsnamn eller planera en rundresa. Filen öppnas som Läs mer
 • Skald och kung

  Skald och kung

    Den isländske skalden Þórarinn Eldjárn hedrade kung Karl Gustav med ett hyllningskväde den 18:e november 2014.   Det finns en traditionell bakgrund till besöket på Stockholms slott då Hans Majestät Konungen tog Läs mer
 • Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

  Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

        TVÅ FONDER - nordiska bilaterala kulturfonder och deras bakgrund 1918.   Inom Norden finns en rad mindre kända nordiska bilaterala kulturfonder och föreningar som liksom Samfundet Sverige-Island verkar för att utveckla Läs mer
 • The Fischer Center Selfoss Foundation

  The Fischer Center Selfoss Foundation

    Den 11 juli 2013 kl 17 lokal tid var det 41 år sedan Spassky spelade 1.d4 i det första partiet i Reykjavik. I Selfoss invigde Illugi Gunnarsson det som på isländska heter Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ISLAND

- inte bara Reykjavík

En resa till Island är inte bara ett besök till Reykjaviks huvudstadsområde

 

Héðinsfjörður


Ni som ännu inte besökt isens och vulkanernas ö ska passa på att resa till Island nu. Island attraherar fler och fler besökare varje år. Är det inte dags att upptäcka varför? Luta dig tillbaka och låt oss på Islandia ta hand om din resa till Island.
Tack vare goda kontakter, god lokalkännedom och förmånliga kontrakt med leverantörer i USA och på Island kan vi erbjuda både individuella- och gruppresor till bra priser. Vi på Islandia lägger stor vikt vid personlig och bra service till våra kunder.

 

ANNONS

 

Denna inloggning är bara för medlemmar med rättigheter som front-end administrator.

Inloggning backend för administrator och webmaster

Inloggning administrator här