Artiklar Mycken läsning på tema Island

 

Verksamhetsberättelse 2009


 

Verksamhetsberättelse, 1 oktober 2008 till 30 september 2009

 

Styrelsen för Samfundet Sverige-Island har under året bestått av nio personer:

 • Nanna Hermansson, ordförande
 • Hans Blidberg, vice ordförande
 • Erik Elvers, skattmästare
 • Ingunn Franzén, sekreterare
 • Gunnar Benediktsson
 • Heimir Pálsson
 • Dagný Benediktsdóttir
 • Ljúfa Elfwing
 • Gullý Benediktsdóttir

 

Revisorer:

 • Leif Söderberg
 • Elín Óskarsdóttir

 

Valberedning: 

 • Einar Sveinbjörnsson och Gunnar Benediktsson.

 

Medlemsantal: 

 • 113 varav 23 ständiga medlemmar 2009.

 

Verksamhet

Årsmöte och årsfest hölls den 28 november 2008 på Pumpan, Färgargårdstorget 1, Stockholm. Ordförande var Hans Blidberg och sekreterare Ingunn Franzén.
Verksamhetsberättelse och balansräkning godkändes. Överskottet var 3 476 kr, utgående behållning 28 015 (eget kapital) kr jämte stipendiefond 79 086 kr. Dessutom fanns Örtendahlska arvsfonden med tillgångar om 3 759 616 kr.

Årsavgiften om 150 kr höjdes ej, men avgiften för ständig medlem höjdes från 1 500 kr till 2 000 kr.
Till festen serverades vin och en italiensk buffé följd av kaffe och chokladtårta. Islands ambassadör med hustru deltog med en sedvanlig, värmande hälsning.
Så följde ett utsökt program. Ib Lanzky-Otto, under många år förste solohornist i Kungliga Filharmonikerna, kåserade tillsammans med Einar Sveinbjörnsson om sina musikaliska kontakter på Island. Ib spelade på valthorn med ackompanjemang av Einar på piano, både ur Mozarts hornkonsert och isländsk musik. Deltagare var 54 personer.

 

Styrelsemöten

Styrelsemöte hölls den 15 december 2008 på Norden i Fokus med sex deltagare. Kaj Strandberg, Rödl & Partner AB, valdes till revisor i Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond. En ansökan från professor Henrik Williams om bidrag till den internationella Sagakonferensen i Uppsala i augusti beviljades. Kommande programpunkter diskuterades
Ett styrelsemöte per capsulam den 19 januari gällde stiftelsebildningen.

Styrelsemöte hölls den 15 juni 2009 på Norden i Fokus med fem deltagare. Då meddelades att Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond bildats enligt beslut i Länsstyrelsen den 20 april 2009. Stiftelsen skall verka för ökade kunskaper om Island i Sverige. Detta genom att utge skrifter och dela ut stipendier, i första hand till studerande som skrivit uppsatser med god anknytning till Island.
Fonden har en egen styrelse och i den ingår Erik Elvers och Heimir Pálsson. Hans Blidberg är suppleant och ordförande Nanna Hermansson. Höstens program skisserades. 

 

Medlemsmöten

Den 14 oktober 2008 var medlemmarna inbjudna till fotografen Maria Olsens visning av i utställningen Havsfiske, sex turer på Nordatlanten på Sjöhistoriska museet. Den var gjord av Samfundet Sverige-Färöarna i samarbete med Sjöhistoriska museet och med stöd av Samfundet Sverige-Island och andra. Fotoutställningen visades sommaren 2009 på kulturhuset Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Därefter på Fiskeri och Søfartsmuseet i Esbjerg och den 5 juni 2010 skall den öppna i Víkin, Sjóminjasafnið í Reykjavík.

Av olika anledningar kunde inte någon av de planerade programpunkterna genomföras under våren. Höstens föredrag hölls först i oktober 2009.

 

Annat

Nordiska kulturfonden bjöd in representanter för de nordiska bilaterala föreningarna och fonderna till ett möte den 5 mars i Köpenhamn. Detta för att framhålla vikten av det ideella, bilaterala samarbetet. Ingunn Franzén och Nanna Hermansson deltog.
De västnordiska föreningarna enades då om att gemensamt söka medel för en kurs för styrelserna i att hantera hemsidor. Torbjörn Nyström i Svensk-färöisk förening i Tórshavn och Nanna Hermansson skrev i september en ansökan till Nordiska kulturfonden, men fick omgående avslag.

Gardar XXXIX, årsbok för Samfundet Sverige-Island i Lund och Malmö, Samfundet Sverige-Island och Samfundet Sverige Färöarna distribuerades till medlemmarna.

Som tidigare har skattmästaren, Erik Elvers, till medlemmarna med e-post sänt ut upplysningar om andra evenemang som rör Island och hänvisningar till intressanta artiklar. De har varit många efter det att finanskrisen drabbade världen och Island i synnerhet i september-oktober 2008.
Den isländska kronans värde sjönk och det har fört med sig att många svenskar har under året kunnat uppfylla en gammal önskan om att besöka Island.

 

Nanna Hermansson
Ordförande

Ingunn Franzén
Sekreterare

 

 

Kommentarer eller frågor på artikel ?

 

 

Fler artiklar...

 • Om att skriva en svensk-isländsk deckare

  Om att skriva en svensk-isländsk deckare

        Jag var på jobbutbyte en sommar bland nordiska ungdomar i Reykjavik och som student ett halvår på Háskóli Íslands. Sedan dess har det isländska lagrats i ett rum i hjärtat. Minnen, smaker, lukter och stämningen bland de som rörde sig på gatan Läs mer
 • Rapport från årsmöte 2017

  Rapport från årsmöte 2017

        Medlemmar i Samfundet Sverige-Island hade kallats till årsmöte fredagen den 20 oktober 2017 i Fatburs Brunnsgata 19, Stockholm. Ordförande hälsade de 32 medlemmarna och andra gäster välkomna. Peter Landvall valdes till kvällens ordförande och Sigrún Landvall till sekreterare. Verksamhetsberättelsen för tiden 1 Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77

Senaste artiklar...

Mest lästa artiklar

 • The Christian Signification of the Ramsund Carving

  The Christian Signification of the Ramsund Carving

        Sigurdsristningens kristna innebörd Inledning av Nanna Hermansson På konferensen om ballader i Tórshavn i juli 2015 nämnde Peter Andersen ristningen på Ramsundsberget i Sörmland, den så kallade Sigurdsristningen. Han antydde Läs mer
 • Islands historia i korta drag

  Islands historia i korta drag

        ISLANDS HISTORIA - i korta drag.   En kortfattad Islands historia   Gunnar Karlsson: Islands historia i korta drag. Översättning från isländska Ylva Hellerud. Mál og menning, Reykjavík. 2010. Mál og Läs mer
 • Karta Island - praktisk A4 karta

  Karta Island - praktisk A4 karta

    Här kan du se en karta över Island. En praktisk karta över hela Island i A4 storlek, lämplig att ha om du vill veta platsnamn eller planera en rundresa. Filen öppnas som Läs mer
 • Skald och kung

  Skald och kung

    Den isländske skalden Þórarinn Eldjárn hedrade kung Karl Gustav med ett hyllningskväde den 18:e november 2014.   Det finns en traditionell bakgrund till besöket på Stockholms slott då Hans Majestät Konungen tog Läs mer
 • Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

  Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

        TVÅ FONDER - nordiska bilaterala kulturfonder och deras bakgrund 1918.   Inom Norden finns en rad mindre kända nordiska bilaterala kulturfonder och föreningar som liksom Samfundet Sverige-Island verkar för att utveckla Läs mer
 • The Fischer Center Selfoss Foundation

  The Fischer Center Selfoss Foundation

    Den 11 juli 2013 kl 17 lokal tid var det 41 år sedan Spassky spelade 1.d4 i det första partiet i Reykjavik. I Selfoss invigde Illugi Gunnarsson det som på isländska heter Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ISLAND

- inte bara Reykjavík

En resa till Island är inte bara ett besök till Reykjaviks huvudstadsområde

 

Héðinsfjörður


Ni som ännu inte besökt isens och vulkanernas ö ska passa på att resa till Island nu. Island attraherar fler och fler besökare varje år. Är det inte dags att upptäcka varför? Luta dig tillbaka och låt oss på Islandia ta hand om din resa till Island.
Tack vare goda kontakter, god lokalkännedom och förmånliga kontrakt med leverantörer i USA och på Island kan vi erbjuda både individuella- och gruppresor till bra priser. Vi på Islandia lägger stor vikt vid personlig och bra service till våra kunder.

 

ANNONS

 

Denna inloggning är bara för medlemmar med rättigheter som front-end administrator.

Inloggning backend för administrator och webmaster

Inloggning administrator här