Artiklar Mycken läsning på tema Island

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2008


Samfundet Sverige–Island, 1 oktober 2007 till 30 september 2008

 

 

Styrelse

Styrelsen har under året bestått av 10 personer:

 • ordförande: Nanna Hermansson
 • vice ordförande: Hans Blidberg
 • skattmästare: Erik Elvers
 • sekreterare: Ingunn Franzén
 • övriga ledamöter: Guðni Jóhannesson, Gunnar Benediktsson, Heimir Pálsson, Ljúfa Elfwing och Gullý Benediktsdóttir.

 

Revisorer:

 • Leif Söderberg
 • Elín Óskarsdóttir 
 • Kurt Kraft, auktoriserad revisor', '

 

Valberedning:

 • Guðni Jóhannesson
 • Einar Sveinbjörnsson

 

Medlemsantal:

131 varav 23 ständiga medlemmar.

 

Verksamhet

Årsmöte hölls den 30 november 2007 på Fatburs Brunnsgata 19 i Stockholm. Ordförande var Hans Blidberg och sekreterare Ingunn Franzén.

Verksamhetsberättelse och balansräkning godkändes. Överskottet var 2 602 kr, utgående behållning 25 414 kr (eget kapital) jämte stipendiefond 94 086 kr och därtill Örtendahlska arvsfonden med tillgångar om 3 759 616 kr. Revisorerna, som ägnat den stora donationen stor uppmärksamhet, påpekade för styrelsen allvaret i att den ännu saknar statuter och formalia för hanteringen samt att auktoriserad revisor bör finnas.

En styrelseledamot hade flyttat till Island och en till Skåne, varför valberedningen hade fått fram två nya namn som valdes in i styrelsen. Ingen av dem kunde dock närvara.

Årsavgiften om 150 kr höjdes ej, men avgiften för ständig medlem höjdes från 1 500 kr till 2 000 kr.

Ingela Örtendahl överlämnade till Samfundet ett album som skildrar Barbro Örtendahls första resa till Island 1948 och även makarna Örtendahls senare resor.

Närvarande var 28 personer.

Efter årsmötet serverades vin och en italiensk buffé med åtföljande kaffe och chokladtårta. Islands ambassadör med hustru kunde inte närvara, men hade skickat en värmande hälsning.

Ordföranden berättade om språkgeniet Rasmus Rask och hans resor i Norden. Som Rasmus Christian Rask (1787–1832) kom han från Fyn till Köpenhamn efter Köpenhamns bombardemang 1807. Han blev student, fick bostad på Regensen där han träffade islänningar och lärde sig tala isländska, ett språk vars grammatik han beskrev 21 år gammal. Hans avsikt var att läsa teologi, men språkintresset tog överhand och han lämnade kyrkan och skrev sig sedan Rasmus Rask. Till Stockholm kom han 1812 tillsammans med professor Rasmus Nyerup för att studera på handskrifter och andra fornsaker. Flera av de lärde, som de ville träffa, befann sig vid riksdagen i Örebro, dit de inte fick pass och där de var ovälkomna. Vid ett kort besök i Kristiania (nuvarande Oslo) fann de endast en person som intresserade sig för fornsaker.
Förbindelserna med Island hade varit avbrutna, men Rasmus Rask lyckades resa dit på stipendium 1813 och stannade i två år. Han fullbordade där en avhandling, där han jämförde den isländska och den grekiska grammatiken och menade att de indoeuropeiska språken hade ett gemensamt ursprung, kanske i Östeuropa eller i Asien. Den s.k. germanska ljudskridningen beskrev han, men innan hans arbete blev tryckt hade andra kommit på motsvarande tankar. På Island samlade han in handskrifter. Sommaren 2008 utkom en CD-skiva med melodier från 1660-talet. Musikmanuskriptet, som förvaras vid det Árnamagnæanske institut i Köpenhamn, benämns Rask 98 efter den danske filologen.
1916–1918 vistades han i Stockholm – hos vännen A. A. Afzelius – sysselsatt med utgivning av isländska manuskript. Därifrån for han vidare till Åbo. Så fortsatte han sina språkliga efterforskningar i öster, for genom Ryssland till bl.a. Persien och Indien. 1823 återvände Rasmus Rask – banbrytare inom den jämförande indoeuropeiska språkvetenskapen och en portalfigur inom nordisk filologi – till Köpenhamn återvände han 1823, där han dog 45 år gammal.

 

Styrelsemöten

Styrelsemöte hölls den 15 januari 2008 på Norden i Fokus med sju deltagare. Årets program planerades. Diskussionen rörde främst stiftelsebildning av den testamentariska gåvan från Barbro Örtendahl och arbetsgruppens förslag att främst använda medlen till tryckning. Småskrifter med kulturhistorisk bakgrund och aktuella uppgifter om Island saknas. Heimir Pálsson och Nanna Hermansson bildade en redaktionskommitté.

Samfundet Sverige – Färöarna skulle i samarbete med Sjöhistoriska museet i Stockholm producera fotoutställningen Havsfiske – sex turer på Nordatlanten. Samfundet beslöt att gå med i produktionen och bidra med 15 000 kr.

Styrelsemöte hölls den 13 mars på Norden i Fokus med åtta deltagare. Arbetsgruppen för donationen, Erik Elvers, Heimir Pálsson och Nanna Hermansson, hade träffat justitierådet Fredrik Sterzel som förklarat sig villig att hjälpa till med stiftelsebildning och hålla kontakt med Kammarkollegium. Hans arbete fortsatte under sommaren och mejlkontakt hölls med styrelsen. Historieprofessorn Gunnar Karlsson hade givit tillstånd till att översätta hans kortfattade isländska historia.

Styrelsemöte hölls den 18 september på Norden i Fokus med fyra medlemmar. Då diskuterads höstprogrammet, rapporterades om småskrifter och om seminariet Nordisk fiskeripolitik – vägen till ett hållbart fiske? på Sjöhistoriska museet, och vidare om samarbete med Samfundet Sverige–Island i Lund–Malmö och årsskriften Gardar.

 

Medlemsmöten

Den 12 november 2007 hölls medlemsmöte på Norden i Fokus. Guðvarður Már Guðlaugsson, forskardocent på Stofnun Árna Magnússonar vid Islands universitet, talade under rubriken Några ord om isländska handskrifter förr och nu. Han berättade fängslande om handskrifter, inledde med det tiotal som finns från 1100-talet. I den första finns en tabell, som visar när påsken infaller. Han talade om medeltida skrivare som identifierats, om hur en sida linjeras med syl eller kniv, om färgerna och om det beständiga bläcket, vars innehåll inte är känt. Han tog upp skrifternas förvaring och deras betydelse för forskningen i dag. Guðvarður, som särskilt ägnat sig åt skriftens utveckling, visade en rad spännande illustrationer ur handskrifter för ett tiotal medlemmar.

Den 29 april 2008 höll journalisten och Nordenkännaren Sture Näslund hos Norden i Fokus ett föredrag under rubriken Mordet på Snorre Sturlasson ändrade Islands framtid. Han tecknade bakgrunden och förhållandet till Norge och är kritisk till den gamla benämningen ”fristatstiden”. Island var egentligen ingen stat även om det fanns ting för fria bönder. Sture Näslund berättade om Snorres uppväxt och resor, bl.a. vistelsen i Värmland. Med Snorres Edda och Heimskringla eller de norska kungasagorna har Snorre haft en oerhörd betydelse för den nordiska historieuppfattningen, litteraturen och konsten. Troligen författade han även Egill Skallagrimssons saga, som är ett helstöpt verk om en släkting i en trakt som är Snorres egen.
Sture Näslund berättade också om Snorres gård och varma bad i Reykholt, om dess restaurering och om Gustav Vigelands olycksaliga staty av Snorre invigd 1947. Tillkoms-ten av Snorrastova och prästen Geir Waages insatser gick han också in på. Det blev en mycket fängslande kväll för 25 åhörare, som hade många frågor och funderingar.

Den 6 maj 2008 skulle Halldór Ásgrímsson ge Några reflexioner över Islands ekonomi men blev sjuk. Ambassadören Guðmundur Árni Stefánsson ryckte emellertid in och talade mycket levande och trevligt om den otroliga ekonomiska utvecklingen. Den tog sin början 1975 med en ny finansmarknad och valutahandel. 1994 gick Island (liksom Norge) med i Europeiska frihandelsområdet, EES, med långtgående samarbetsavtal med Europeiska unionen. 1996 kom så det s.k. Schengen-avtalet, ett samarbete inom EU för fri rörlighet, gemensam gränskontroll och polissamarbete. (Alla nordiska länder gick med utom Färöarna och Grönland.) En av orsakerna till uppgången är den stora pensions-fonden som rymmer 133% av BNP och som lånats till investerare. En annan att det under de senaste åren funnits möjlighet att ta billiga lån ute i världen. Mycket har lånats i Storbritannien och Tyskland.
2008 stod fiskexporten bara för 30% av ekonomin, turismen gav 20%, finansmarknaden 40% och resten kom från energi. Ett nytt smältverk var på gång i Keflavík och ett i Húsavík.
Börsnedgång i världen slår hårt och snabbt på Island. Inflationen var 2008 7,5%, räntan har höjts och marknadsräntan är nu 23%. Kronan har sjunkit 20%.
Opinionsmätningar säger att 68% av islänningarna 2008 var för diskussion med EU om inträde särskilt med tanke på svårigheten att hålla uppe en egen valuta för 330 000 invånare. Politikerna var, framhöll föredragshållaren, inte av samma mening. Koalitionsregeringen har beslutat att inte söka medlemskap. Bara ett parti var för EU, men en lagändring öppnar för en diskussion med Bryssel, som kanske kommer 2012, trodde Guðmundur Árni Stefánsson.

Nanna Hermansson gav några glimtar ur den historiska isländska exporten och 1900-talets valutarestriktioner i planhushållningen. Ingunn Franzén tackade och ambassaden bjöd de ca 25 deltagarna på vin.

Medlemmarna inbjöds till invigning av utställningen Havsfiske – sex turer på Nordatlanten på Sjöhistoriska museet den 27 juni 2008 med 29 bilder och ett bildspel av Maria Olsen från fiskefartyg från Färöarna, Grönland, Island och Shetland. Sören Hallgren hade tagit fram bilderna och Nanna Hermansson skrivit texter. Islands ambassadör var förhindrad att komma och invigningen förrättades av museichefen Hans-Lennart Ohlsson i närvaro av fotografen och ett 60-tal gäster. Medlemmarna inböjds till höstens visning av utställningen på Sjöhistoriska museet.

Adressen till Samfundets hemsida är: www.welcome.to/sverige-island  [du är på den NYA hemsidan nu. RED]

Nanna Hermansson
Ordförande

Ingunn Franzén
Sekreterare

 

 

Kommentarer eller frågor på artikel ?

 

 

Fler artiklar...

 • Om att skriva en svensk-isländsk deckare

  Om att skriva en svensk-isländsk deckare

        Jag var på jobbutbyte en sommar bland nordiska ungdomar i Reykjavik och som student ett halvår på Háskóli Íslands. Sedan dess har det isländska lagrats i ett rum i hjärtat. Minnen, smaker, lukter och stämningen bland de som rörde sig på gatan Läs mer
 • Rapport från årsmöte 2017

  Rapport från årsmöte 2017

        Medlemmar i Samfundet Sverige-Island hade kallats till årsmöte fredagen den 20 oktober 2017 i Fatburs Brunnsgata 19, Stockholm. Ordförande hälsade de 32 medlemmarna och andra gäster välkomna. Peter Landvall valdes till kvällens ordförande och Sigrún Landvall till sekreterare. Verksamhetsberättelsen för tiden 1 Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77

Senaste artiklar...

Mest lästa artiklar

 • The Christian Signification of the Ramsund Carving

  The Christian Signification of the Ramsund Carving

        Sigurdsristningens kristna innebörd Inledning av Nanna Hermansson På konferensen om ballader i Tórshavn i juli 2015 nämnde Peter Andersen ristningen på Ramsundsberget i Sörmland, den så kallade Sigurdsristningen. Han antydde Läs mer
 • Islands historia i korta drag

  Islands historia i korta drag

        ISLANDS HISTORIA - i korta drag.   En kortfattad Islands historia   Gunnar Karlsson: Islands historia i korta drag. Översättning från isländska Ylva Hellerud. Mál og menning, Reykjavík. 2010. Mál og Läs mer
 • Karta Island - praktisk A4 karta

  Karta Island - praktisk A4 karta

    Här kan du se en karta över Island. En praktisk karta över hela Island i A4 storlek, lämplig att ha om du vill veta platsnamn eller planera en rundresa. Filen öppnas som Läs mer
 • Skald och kung

  Skald och kung

    Den isländske skalden Þórarinn Eldjárn hedrade kung Karl Gustav med ett hyllningskväde den 18:e november 2014.   Det finns en traditionell bakgrund till besöket på Stockholms slott då Hans Majestät Konungen tog Läs mer
 • Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

  Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

        TVÅ FONDER - nordiska bilaterala kulturfonder och deras bakgrund 1918.   Inom Norden finns en rad mindre kända nordiska bilaterala kulturfonder och föreningar som liksom Samfundet Sverige-Island verkar för att utveckla Läs mer
 • The Fischer Center Selfoss Foundation

  The Fischer Center Selfoss Foundation

    Den 11 juli 2013 kl 17 lokal tid var det 41 år sedan Spassky spelade 1.d4 i det första partiet i Reykjavik. I Selfoss invigde Illugi Gunnarsson det som på isländska heter Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ISLAND

- inte bara Reykjavík

En resa till Island är inte bara ett besök till Reykjaviks huvudstadsområde

 

Héðinsfjörður


Ni som ännu inte besökt isens och vulkanernas ö ska passa på att resa till Island nu. Island attraherar fler och fler besökare varje år. Är det inte dags att upptäcka varför? Luta dig tillbaka och låt oss på Islandia ta hand om din resa till Island.
Tack vare goda kontakter, god lokalkännedom och förmånliga kontrakt med leverantörer i USA och på Island kan vi erbjuda både individuella- och gruppresor till bra priser. Vi på Islandia lägger stor vikt vid personlig och bra service till våra kunder.

 

ANNONS

 

Denna inloggning är bara för medlemmar med rättigheter som front-end administrator.

Inloggning backend för administrator och webmaster

Inloggning administrator här