Artiklar Mycken läsning på tema Island

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2007


Samfundet Sverige–Island, 1 oktober 2006 till 30 september 2007

 

Styrelse

Styrelsen har bestått av:

 • ordförande: Nanna Hermansson
 • vice ordförande: Hans Blidberg
 • skattmästare: Erik Elvers
 • sekreterare: Ingunn Franzén
 • övriga ledamöter: Bryndís Sverrisdóttir, Gunnar Benediktsson, Heimir Pálsson, Helga Hauksdóttir, Ljúfa Elfwing och Ylva Hellerud

Revisorer

 • Leif Söderberg
 • Elín Óskarsdóttir

Valberedning

 • Guðni Jóhannesson
 • Einar Sveinbjörnsson

Medlemsantal:

131 varav 25 ständiga medlemmar

 

Verksamhet

Årsmöte hölls den 1 december 2006 på Fatburs Brunnsgata 19 i Stockholm med godkännande av verksamhetsberättelse och balansräkning. Underskottet var 1 458 kr, utgående behållning 27 695 (eget kapital) kr jämte stipendiefond 94 086 kr. Val av styrelse ägde rum. Närvarande var 35 personer.

Efter årsmötet serverades en italiensk buffé. Ordföranden berättade varför 1 december högtidlighålls. Det var den dagen 1918 som unionstraktaten, mellan de självständiga länderna Danmark och Island, presenterades framför Stjórnarráðið, det gamla fängelset. Två fonder, Sáttmálasjóður och Dansk-Islandsk fond, för kultursamarbete ingick i avtalet och är de äldsta av de nordiska bilaterala kulturfonderna.

En kvartett under ledning av Einar Sveinbjörnsson, violinist vid Hovkapellet, spelade verk av Mozart, Páll Ísólfsson med flera tillsammans med Pelle Gustavsson, fiol, Åke Hedlund altfiol, och Gunnhildur Halla Guðmundsdóttir cello.

 

Styrelsemöte

Styrelsemöte hölls den 9 januari 2007 på Norden i Fokus med sju deltagare. Årets program planerades. Diskussionen rörde främst den testamentariska gåvan från Barbro Örtendahl (1918–2005). En arbetsgrupp med Nanna Hermansson, Erik Elvers och Helga Hauksdóttir bildades. Eftersom Helga skulle återvända till Island skulle hon sedan efterträdas av Heimir Pálsson.

Arbetsgruppen höll ett möte den 22 februari på Islands ambassad. Föreslogs att styrelsen tar hand om utdelningar ur den fond som bildas av arvet och diskuterar hur medlen skall användas och att arbetsgruppen formulerar förslag till stadgar för fonden.

Ett mycket kort styrelsemöte hölls före medlemsmötet den 26 februari på Norden i Fokus med sju styrelseledamöter. Donationen diskuterades, men inga beslut fattades.

Arbetsgruppen för donationen sammanträdde den 17 oktober på Kulturhuset och kom fram till ett förslag om utgivning av småskrifter. Detta skulle ligga nära Samfundets tidigare utgivning av klassiska skrifter. Förslaget mejlades till styrelsen.

Styrelsemöte hölls den 29 oktober på Norden i Fokus med fem ledamöter. Det hade varit mycket svårt att finna en gemensam tid för mötet och flera av styrelsemedlemmarna hade ingen möjlighet att närvara.

Första punkten på dagordningen var höstprogrammet med förslaget att Siggi Jónsson, tränare i Djurgården IK, som skulle tala om sitt arbete på festen efter årsmötet. Han lovade komma om han befann sig i Sverige, men det berodde på utfallet av höstens matcher. Som reservprogram skulle Nanna kunna berätta om språkforskaren Rasmus Rask och hans resor i Norden.

Andra frågan gällde den testamentariska gåvan från Barbro Löfgren-Örtendahl. Stiftelsebildning diskuterades för att säkra medlen samtidigt som avkastning och en viss del av kapitalet årligen bör kunna användas.

Testamentet anger både stipendier och utgivning. Möjligheter för resestipendier till Island finns redan. För att utlysa stipendier och sedan välja ut mottagare krävs ett omfattande, kontinuerligt arbete som är svårt att sköta inom en förening. Småskrifter med aktuell information i populärvetenskaplig form saknas, skrifter med färska fakta och kulturhistorisk bakgrund. Författarna bör vara fackmän och Heimir och Nanna förklarade sig villiga att ta på sig det redaktionella arbetet.

Tredje frågan gällde medverkan i en vandringsutställning om Havsfiske i Västnorden som Samfundet Sverige-Färöarna planerar. Den består av fotografier av Maria Olsen, publicerade i boken Images of Fishermen : the North Atlantic, Aberdeen 2006. Den skildrar sex fångstfärder från Grindavík, Klakksvík, Runavík, Lerwick och Sisimiut 2005–2006. Samfundet har beviljat ett bidrag om 15 000 kr ur den fond Olle Kaijser åstadkom.

 

Medlemsmöten

Den 26 februari 2007 hölls medlemsmöte på Norden i Fokus. Reynir Böðvarsson höll ett föredrag med titeln Jordbävningar på Island och i övriga världen. Kan man förutspå dem? Reynir är föreståndare för Institutionen för Geovetenskaper, Geofysik vid Uppsala Universitet och Svenska Seismologiska Stationsnätet. Det blev ett oerhört spännande och intressant föredrag om teutoniken, egentligen ny kunskap om hur plattorna rör sig, vilket Alfred Wegener trott i början av 1900-talet. På Island finns ett nät av mätstationer för att registrera rörelser i den tunna och varma jordskorpan, men inte heller den tjocka och kalla skorpan i Sverige ligger stilla och det studeras särskilt för kärnkraftsindustrin. Reynir skildrade livfullt hur han satt vakt på institutionen i Reykjavik vårvintern 1972. Varning för stort skalv fanns på två mätställen, men det tredje stället fungerade inte och han kunde inte rita ut den cirkel som skulle ha visat på Vestmannaöarna. Han väcktes av radion som berättade om utbrottet på Heimaey.
– Närvarande var 25 personer.

Medlemmarna hade den 7 mars 2007 möjlighet att på Kulturhuset höra författaren Kalle Güettler från Sverige, illustratören Áslaug Jónsdóttir från Island samtala med Birgitta Östlund om Barnbok över gränserna. Boken Nej, sa lilla monster, kom ut samtidigt i Sverige, Danmark och på Island. Förra året kom uppföljaren, Stora monster gråter inte, i Sverige, på Island och Färöarna.

Den 26 mars 2007 hölls medlemsmöte på Norden i Fokus. Arkitekterna Elias Andersson och Elisabet Bernsveden visade Bilder från Núpsstaður. Att rita en torvgård. De hade sommaren 2006 för Islands Nationalmuseum undersökt och mätt upp den gamla gården vid Lómagnúp i Vestur-Skaftafellssýsla. Núpsstaður är känt för sitt lilla kapell från 1700-talet, de många torvklädda taken och de storslagna omgivningarna. Den gamle ägaren bor ensam i gården och museet skall varsamt renovera byggnaderna för att kunna visa dem för besökare.
Arbetet hade varit intressant och krävande, både fotografier och ritningar av Núpsstaður blev mycket fina.

 

Övrigt

Under året genomfördes en studiecirkel om Island i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. I Norden i Fokus ledde Erik Elvers fem sammankomster med ett tiotal deltagare.
Samarbete har också skett med Stockholms läns bildningsförbund.

Norden i Fokus fick för 2007 ett nytt mandat från Nordiska ministerrådet. Informations-fönstret som varit riktat mot allmänheten skall öppnas mot centrala opinionsbildare och de publika programmen skall bara finnas kvar i begränsad omfattning. Vårens programfolder var därför den sista och utbudet av tidningar och tidskrifter har minskat. Beslutet påverkar även den enda nordiska lokal som varit tillgänglig för Samfundet och andra föreningar. Den får tillsvidare hyras två gånger per termin.

 

Nanna Hermansson
Ordförande

Ingunn Franzén
Sekreterare

 

 

 

Kommentarer eller frågor på artikel ?

 

 

 

 

Fler artiklar...

 • Om att skriva en svensk-isländsk deckare

  Om att skriva en svensk-isländsk deckare

        Jag var på jobbutbyte en sommar bland nordiska ungdomar i Reykjavik och som student ett halvår på Háskóli Íslands. Sedan dess har det isländska lagrats i ett rum i hjärtat. Minnen, smaker, lukter och stämningen bland de som rörde sig på gatan Läs mer
 • Rapport från årsmöte 2017

  Rapport från årsmöte 2017

        Medlemmar i Samfundet Sverige-Island hade kallats till årsmöte fredagen den 20 oktober 2017 i Fatburs Brunnsgata 19, Stockholm. Ordförande hälsade de 32 medlemmarna och andra gäster välkomna. Peter Landvall valdes till kvällens ordförande och Sigrún Landvall till sekreterare. Verksamhetsberättelsen för tiden 1 Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77

Senaste artiklar...

Mest lästa artiklar

 • The Christian Signification of the Ramsund Carving

  The Christian Signification of the Ramsund Carving

        Sigurdsristningens kristna innebörd Inledning av Nanna Hermansson På konferensen om ballader i Tórshavn i juli 2015 nämnde Peter Andersen ristningen på Ramsundsberget i Sörmland, den så kallade Sigurdsristningen. Han antydde Läs mer
 • Islands historia i korta drag

  Islands historia i korta drag

        ISLANDS HISTORIA - i korta drag.   En kortfattad Islands historia   Gunnar Karlsson: Islands historia i korta drag. Översättning från isländska Ylva Hellerud. Mál og menning, Reykjavík. 2010. Mál og Läs mer
 • Karta Island - praktisk A4 karta

  Karta Island - praktisk A4 karta

    Här kan du se en karta över Island. En praktisk karta över hela Island i A4 storlek, lämplig att ha om du vill veta platsnamn eller planera en rundresa. Filen öppnas som Läs mer
 • Skald och kung

  Skald och kung

    Den isländske skalden Þórarinn Eldjárn hedrade kung Karl Gustav med ett hyllningskväde den 18:e november 2014.   Det finns en traditionell bakgrund till besöket på Stockholms slott då Hans Majestät Konungen tog Läs mer
 • Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

  Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

        TVÅ FONDER - nordiska bilaterala kulturfonder och deras bakgrund 1918.   Inom Norden finns en rad mindre kända nordiska bilaterala kulturfonder och föreningar som liksom Samfundet Sverige-Island verkar för att utveckla Läs mer
 • The Fischer Center Selfoss Foundation

  The Fischer Center Selfoss Foundation

    Den 11 juli 2013 kl 17 lokal tid var det 41 år sedan Spassky spelade 1.d4 i det första partiet i Reykjavik. I Selfoss invigde Illugi Gunnarsson det som på isländska heter Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ISLAND

- inte bara Reykjavík

En resa till Island är inte bara ett besök till Reykjaviks huvudstadsområde

 

Héðinsfjörður


Ni som ännu inte besökt isens och vulkanernas ö ska passa på att resa till Island nu. Island attraherar fler och fler besökare varje år. Är det inte dags att upptäcka varför? Luta dig tillbaka och låt oss på Islandia ta hand om din resa till Island.
Tack vare goda kontakter, god lokalkännedom och förmånliga kontrakt med leverantörer i USA och på Island kan vi erbjuda både individuella- och gruppresor till bra priser. Vi på Islandia lägger stor vikt vid personlig och bra service till våra kunder.

 

ANNONS

 

Denna inloggning är bara för medlemmar med rättigheter som front-end administrator.

Inloggning backend för administrator och webmaster

Inloggning administrator här