Artiklar Mycken läsning på tema Island

 

 

Traditionellt firar Samfundet 1 december, Islands självständighetsdag från 1918, med årsmöte och efterföljande fest. Den hölls 30 november 2012 i Pumpan, vid Färgargårdstorget i Stockholm med 37 deltagare.

 

Årsmöte

årsmöte 2012

Verksamhetsåret inleds 1 oktober och därför löper verksamhetsberättelse och räkenskaper från höst till höst. Årsberättelse och räkenskaper godkändes utan anmärkningar.
Styrelsen blev omvald och fick dessutom en ny medlem, Guðjón Hallgrímsson. Samfundet som helhet har 115 medlemmar och flera nya kunde hälsas särskilt välkomna.
Årsavgiften har inte höjts på många år och nu beslöt årsmötet om en höjning från 150 till 200 kr. Den viktigaste utgiftsposten är kostnader för hemsidan som ju är Samfundets fönster mot omvärlden. Artiklar och förslag till hemsidan efterlystes.

 

Barbro och Sune Örtendahls fond

Rapport kom från Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond. Den har från banken, SEB, fått värdepapper för omkring 250.000 kr som legat kvar när ärendet avslutades 2009. Från fonden har medel beviljats för tryckning av Lasse Mårtenssons monografi om handskriften Snorra Edda i Uppsala.

 

Fest med tal och sång

Med festlig dukning och levande ljus på borden finns alltid en risk att möteshandlingar fattar eld men det gick snabbt att släcka med ädla drycker. När en gäst svimmat kom genast en tillkallad ambulans, men fallet var inte allvarligt. Maten var god och efter måltiden sjöng operasångaren Páll Jóhannesson till ackompanjemang av Einar Sveinbjörnsson, Samfundets trogne musiker.

Islands ambassadör Gunnar Gunnarsson höll ett bra tal. Han hänvisade till historikern Björn Thorsteinsson som skrivit om 1 december som den största segerdagen, inte bara 1918 utan också l976 när den ekonomiska zonen fördes ut till 200 sjömil. Det tionde torskkriget var slut. Nu gällde att förvalta fiskebeståndet, inte överfiska som man gjort med sillen på 1960-talet. Begränsningarna diskuteras inte idag, men däremot hur fördelningen av fiskekvoterna bör vara. Ett klokt utnyttjandet av resurserna är livsviktigt, det gäller också energi, vatten, jordvärme och den känsliga naturen som helhet, allt det som kan få landet på fötter igen. Turisternas antal har ökat till 600.000 och de blir allt fler, men här måste skydd för landskapet utvecklas. Till slut framhöll Gunnar Gunnarsson att Sveriges stöd åt Island efter krisen och inför förhandlingar med EU varit av stor vikt.
Ordförande Nanna Hermansson tackade och ville påminna om Sigurdur Thórarinsson, geologen och samfundsmedlemmen, som studerade i Stockholm och var fast här under andra världskriget. Då hade Samfundet en klar roll och han höll ett stort antal föredrag om Island och betonade landets nordiska intresse trots att det var avskuret från det övriga Norden.
Jara Hafsteinsdóttir hade letat fram passande sånger, flera visor till svenska melodier, och ledde allsången.

När gästerna pulsat ut i snön tog en ansvarskännande grupp vant hand om disk, bord och stolar, känt föreningsarbete.

 

TEXT
Nanna Hermansson

 

 

 

Kommentarer eller frågor på artikel ?

 

 

 

 

Fler artiklar...

 • Om att skriva en svensk-isländsk deckare

  Om att skriva en svensk-isländsk deckare

        Jag var på jobbutbyte en sommar bland nordiska ungdomar i Reykjavik och som student ett halvår på Háskóli Íslands. Sedan dess har det isländska lagrats i ett rum i hjärtat. Minnen, smaker, lukter och stämningen bland de som rörde sig på gatan Läs mer
 • Rapport från årsmöte 2017

  Rapport från årsmöte 2017

        Medlemmar i Samfundet Sverige-Island hade kallats till årsmöte fredagen den 20 oktober 2017 i Fatburs Brunnsgata 19, Stockholm. Ordförande hälsade de 32 medlemmarna och andra gäster välkomna. Peter Landvall valdes till kvällens ordförande och Sigrún Landvall till sekreterare. Verksamhetsberättelsen för tiden 1 Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77

Senaste artiklar...

Mest lästa artiklar

 • The Christian Signification of the Ramsund Carving

  The Christian Signification of the Ramsund Carving

        Sigurdsristningens kristna innebörd Inledning av Nanna Hermansson På konferensen om ballader i Tórshavn i juli 2015 nämnde Peter Andersen ristningen på Ramsundsberget i Sörmland, den så kallade Sigurdsristningen. Han antydde Läs mer
 • Islands historia i korta drag

  Islands historia i korta drag

        ISLANDS HISTORIA - i korta drag.   En kortfattad Islands historia   Gunnar Karlsson: Islands historia i korta drag. Översättning från isländska Ylva Hellerud. Mál og menning, Reykjavík. 2010. Mál og Läs mer
 • Karta Island - praktisk A4 karta

  Karta Island - praktisk A4 karta

    Här kan du se en karta över Island. En praktisk karta över hela Island i A4 storlek, lämplig att ha om du vill veta platsnamn eller planera en rundresa. Filen öppnas som Läs mer
 • Skald och kung

  Skald och kung

    Den isländske skalden Þórarinn Eldjárn hedrade kung Karl Gustav med ett hyllningskväde den 18:e november 2014.   Det finns en traditionell bakgrund till besöket på Stockholms slott då Hans Majestät Konungen tog Läs mer
 • Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

  Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

        TVÅ FONDER - nordiska bilaterala kulturfonder och deras bakgrund 1918.   Inom Norden finns en rad mindre kända nordiska bilaterala kulturfonder och föreningar som liksom Samfundet Sverige-Island verkar för att utveckla Läs mer
 • The Fischer Center Selfoss Foundation

  The Fischer Center Selfoss Foundation

    Den 11 juli 2013 kl 17 lokal tid var det 41 år sedan Spassky spelade 1.d4 i det första partiet i Reykjavik. I Selfoss invigde Illugi Gunnarsson det som på isländska heter Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ISLAND

- inte bara Reykjavík

En resa till Island är inte bara ett besök till Reykjaviks huvudstadsområde

 

Héðinsfjörður


Ni som ännu inte besökt isens och vulkanernas ö ska passa på att resa till Island nu. Island attraherar fler och fler besökare varje år. Är det inte dags att upptäcka varför? Luta dig tillbaka och låt oss på Islandia ta hand om din resa till Island.
Tack vare goda kontakter, god lokalkännedom och förmånliga kontrakt med leverantörer i USA och på Island kan vi erbjuda både individuella- och gruppresor till bra priser. Vi på Islandia lägger stor vikt vid personlig och bra service till våra kunder.

 

ANNONS

 

Denna inloggning är bara för medlemmar med rättigheter som front-end administrator.

Inloggning backend för administrator och webmaster

Inloggning administrator här