OBS !! Arkivet innehåller gamla och oaktuella artiklar.

 

Samfundet Sverige - Island hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte fredagen den 27 november 2015 kl 18.00 på Islands ambassad Strandvägen 15.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 5. Val av justerare till mötesprotokollet
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Revisionsberättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av styrelse
  1. a. ordförande
  2. b. vice ordförande
  3. c. skattmästare
  4. d. sekreterare
  5. e. övriga ledamöter
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Fastställande av medlemsavgifter
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande

Styrelsen hälsar alla välkomna!

Nanna Hermansson
ordförande

 

Årsavgift

Det är dags att betala årsavgiften, som är 200 kr, för år 2016. Använd plusgirokonto 5 21 06-2.

Självstyre

I anslutning till årsmötet firar vi Islands självstyrelse den 1 december 1918.

”Vad gör ni egentligen på Ambassaden?”

Islands nytillträdda ambassadör Estrid Brekkan svarar på frågan genom att i stora drag beskriva ambassadens och utrikesförvaltningens uppdrag utifrån sina erfarenheter under 40 år.
Vi håller till på Islands ambassad, Strandvägen 15, Stockholm.

Anmälan

Priset är 350 kr. I det priset ingår buffé, tårta och kaffe/te. Bindande anmälan senast den 19 november till Ingunn Franzén: e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel 08 36 20 95 eller mobil 070 444 02 90.

Betalning sker genom att sätta in beloppet på plusgirokonto 5 21 06-2 senast onsdagen den 25 november. Glöm inte att uppge namn.

Samfundet Sverige – Island
c/o Ingunn Franzén
Fernlundastigen 20
163 41 SPÅNGA

 

 

NY BOK

 
"Resehandbok till sagornas värld"
 

Boken Islänningasagor: Händelser, platser och bilder tar oss med på en resa runt hela Island till sagornas värld.

I 29 avsnitt introducerar boken olika platser och personer knutna till sagorna.
 

 

 

 
img Islänningasagor: Händelser, platser och bilder

 

Denna inloggning är bara för medlemmar med rättigheter som front-end administrator.

Inloggning backend för administrator och webmaster

Inloggning administrator här